Voor de vigerende arbeidswetgeving, klik hier.

Voor wijzigingen in Arbeidswetgeving, klik hier.

Klik hier voor specifiek uit ons Burgerlijkwetboek:

Van de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid

Van de arbeidsovereenkomst in het algemeen

Van de verplichtingen des werkgevers

Van de verplichtingen van de werknemer

Voor recent goedgekeurde wetgeving, klik hier

Voor ILO Arbeidsstandaarden, klik hier.