De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt:

⦁ Dhr. B. Renten, Voorzitter
⦁ Dhr. W. Baldew, Ondervoorzitter
⦁ Dhr. M. Parsan, Penningmeester
⦁ Dhr. J. van Charante, Lid
⦁ Dhr. R. Soechit, Lid

De overige leden van het bestuur en hun plaatsvervangers zijn:

GROEP GROEPSVERTEGENWOORDIGER PLAATSVERVANGER
Agriculture Hr. R. Soechit Mevr. A. de Bye
Banking Hr. Rafiek Sheorajpanday Geen
Trade Hr. Conrad Issa Hr. Hans Hiralal
Industry Hr. M. Telting Geen
Mining Pending
Tourism Hr. J. van Charante Mw.  S. Ang
Transport Mevr. M. Kotzebeu Geen
Consulting Hr. R. Verwey Geen
ICT-Associatie Suriname Anuskha Sonai Geen
Timber Dhr. Benito Chin Ten Fung Dhr. C. Dilweg
Oil&Gas Mw. Rekha Bissumbhar Geen
Insurance Dhr. M. Parsan Mw. S. Relyveld

De bezetting van het VSB Bureau is als volgt:

Dhr. Paul Torilal
Waarnemend Directeur

Mv. Malty Dwarkasing
Beleidsmedewerker

Dhr. Kamlesh Ganesh
Beleidsmedewerker

Mw. N. Robles
Management Assistant

Mw. Sylvana Paragh
Administratief Support Officer