De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt:

⦁ Dhr. B. Renten, Voorzitter
⦁ Dhr. W. Baldew, Ondervoorzitter
⦁ Dhr. M. Parsan, Penningmeester
⦁ Dhr. J. van Charante, Lid
⦁ Dhr. R. Soechit, Lid

De overige leden van het bestuur en hun plaatsvervangers zijn:

GROEP GROEPSVERTEGENWOORDIGER PLAATSVERVANGER
Agriculture Dhr. R. Soechit Mevr. A. de Bye
Banking Dhr. Rafiek Sheorajpanday
Trade Dhr. H. Hiralal Dhr. C. Issa
Industry Dhr. M. Telting
Mining Mw. S. Sowma-Sumter Dhr. Dimitri Lemmer
Tourism Dhr. J. van Charante Mw.  S. Ang
Transport Mw. M. Kotzebeu Dhr. T. Mendonça
Consulting Mw. A. Sonai Dhr. R. Verwey
ICT-Associatie Suriname
Timber Dhr. B. Chin Ten Fung Dhr. C. Dilweg
Oil&Gas Mw. R. Bissumbhar
Verzekeringswezen Dhr. M. Parsan Dhr. R. Kasanrawi

De bezetting van het VSB Bureau is als volgt:

Dhr. Kamlesh Ganesh
Waarnemend Directeur

Mw. N. Robles
Office en Business Support Manager

Mw. Sylvana Paragh
Finance Administrative Support Officer