Bij de VSB kunt u terecht voor het vererende getuigschriften, leg- en draagpenningen

Een vererend getuigschrift is een certificaat dat een werknemer krijgt bij het beëindigen van een dienstverband of wanneer deze een aantal dienstjaren in dienst is. Hierop staat vaak de soort functie en de lengte van het dienstverband. Soms bevat het getuigschrift ook een beoordeling van het functioneren van de werknemer.

Een draag– of legpenning is een onderscheiding die worden verleend door zowel overheden als particuliere organisaties. Het is meestal een ronde metalen schijf die men in een doos bewaren kan maar er zijn ook erepenningen die aan linten en kettingen gedragen worden.

Bestellingen kunt u indienen uiterlijk twee weken voor de jubileumdatum met vermelding van:

a. naam van het bedrijf
b. naam van de jubilaris
c. datum indiensttreding en jubileumdatum