Visie

De VSB Young Management  is dé belangrijkste vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor Young Entrepreneurs en Young Professionals in Suriname en streeft ernaar om internationaal een leidende rol te vervullen.

Missie

De VSB Young Management  is dé verbindende factor voor de behoeften van  Young Entrepreneurs en Young Professionals. Middels haar groot netwerk en expertise is de VSB Young Management  in staat om op  gepaste wijze de belangen van haar leden te behartigen.