Organisatiestructuur

De Vereniging is een samenwerkingsverband van personen, die een bedrijf in Suriname uitoefenen. VSB kent gewone leden, buitengewone leden en ere-leden. De Algemene Ledenvergadering wordt 2x per jaar gehouden. Het Bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter en Groepsvertegenwoordigers. De Voorzitter en Ondervoorzitter van het Bestuur worden om de 3 jaar gekozen. De Groepsvertegenwoordigers worden om de 2 jaar gekozen. De laatste Bestuursverkiezing werd gehouden in november 2019. De eerstvolgende Bestuursverkiezing zal in 2022 plaatsvinden. Met de uitvoerende taken is het Bureau van de VSB belast.