De organisatiestructuur

De Vereniging is een samenwerkingsverband van personen, die een bedrijf in Suriname uitoefenen.

VSB kent gewone leden, buitengewone leden en ere-leden.

De Algemene Ledenvergadering wordt 2x per jaar gehouden.

Het Bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter en Groepsvertegenwoordigers. De Voorzitter en Ondervoorzitter van het Bestuur worden om de 3 jaar gekozen. De Groepsvertegenwoordigers worden om de 2 jaar gekozen. De laatste Bestuursverkiezing werd gehouden in november 2019. De eerstvolgende Bestuursverkiezing zal in 2021 plaatsvinden.

In het Bestuur zijn de volgende sectoren vertegenwoordigd:

 1. Agrarische & Aanverwante bedrijven
 2. Bankwezen
 3. Handel
 4. Industrie
 5. Mijnbouw
 6. Toerisme
 7. Transport (Scheepvaart, Luchtvaart, Landtransport)
 8. Verzekeringswezen
 9. Zakelijke dienstverlening
 10. ICT
 11. Timber

Met de uitvoerende taken is het Bureau van de VSB belast.