• Lees Verder

   

   

 •  

   

   

      

   

   

               

   

   

  LAUNCH ESSENTIALS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COURSE

  Vrijdag 27 april 2018 Courtyard by Marriott van 09:00 uur -13:00 uur

   

   

               

  Lees Verder

VSB presenteert Visiedocument met 50 maatregelen

De VSB heeft in december 2017 een visiedocument gepresenteerd; Samen op weg naar een betere toekomst. De VSB visie op hoe uit deze crisis te komen, zoals vastgelegd in dit document, pretendeert niet volledig en uitputtend te kunnen zijn. Het belangrijkste beoogd resultaat is om de noodzakelijke samenhang en consistentie van maatregelen in lijn met duurzame ontwikkelingsdoelen tot uitdrukking te brengen. De VSB staat volledig open voor dialoog met iedere andere organisatie die staat voor duurzame ontwikkeling en bereid is daar inspanningen voor te plegen.

TERUGBLIK 2018

In het haast afgelopen jaar schijnen wij een zekere mate van macro-economische stabiliteit te hebben bereikt, maar de VSB is net als andere deskundigen van mening, dat er sprake is van een kwetsbaar evenwicht en dat er nog een lange weg te gaan is totdat er sprake is van een solide stabiliteit. De verdiencapaciteit van de economie is nog lang niet hersteld, laat staan teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis. Hoewel de extractieve sector positieve ontwikkelingen vertoonde, was dit zeker niet het geval voor alle sectoren.