VSB is bezig met een inventarisatie van bedrijven die schade hebben geleden  n.a.v. de plunderingen van vrijdag 17 februari 2023. Verzoek deze survey in the vullen en ook door te sturen naar bedrijven waarvan u weet dat ze schade hebben geleden. Ook bedrijven die geen lid zijn van VSB zullen worden meegenomen. Het resultaat zal worden gecommuniceerd naar het Ministerie van Economische Zaken.

Create your own user feedback survey

This page is regularly updated.
Outdated information might not be found again.
Users are advised to safe usefull information locally.