Vertegenwoordiging VSB in overheidsorganen

Nationaal

 • De Sociaal Economische Raad
 • De Staatsraad
 • Het Onafhankelijk Kiesbureau
 • De Stichting Voorzieningenfonds voor Particuliere Werknemers in Suriname

Economische Ontwikkeling & Ontwikkeling MKB’s

 • Suriname Business Forum
 • Bestuur Stichting Suriname Business Development Centre
 • Commissie Caricom Trade & Competitiveness Project
 • Commissie van Toezicht Investeringsfonds Nederland-Suriname (IFONS)
 • Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector(FTBP)
 • Bestuur Stichting voor Experimentele Landbouwbedrijven (SEL)

Kwaliteit & Standaardisering

 • Suriname Bureau voor Standaarden
 • Nationaal Codex Comité

Buitenlandse Betrekkingen

 • Gemengde Commissie Suriname-Cuba
 • Gemengde Commissie Suriname-Barbados
 • Commissie Samenwerking Suriname-Nederlandse Antillen-Aruba

Statistieken

 • Commissie voor de Statistiek

Cultuur

 • Bestuur Stichting Cultuurfonds
 • Commissie Unesco Wereld Erfgoedlijst

Transport & Communicatie

 • Commissie van Toezicht Wegenautoriteit
 • Luchtvaartonderhandelings en -adviesorgaan
 • Commissie formulering Nationaal Informatie, Communicatie & Technologie Beleid
 • Stuurgroep Studie ‘Institutional Strengthening
 • Commissie Formulering ICT beleid

Arbeidsverhoudingen

 • Arbeids Adviescollege(AAC)
 • Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname
 • Commissie Voorbereiding Instelling Minimumloon
 • Nationale Raad voor de Werkgelegenheid
 • Ontslagcommissie
 • Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid
 • Werkgroep Seksuele Intimidatie op de werkvloer

Onderwijs, Scholing en Wetenschap

 • Bestuur Stichting Polytechnic College
 • Accreditatieraad
 • Stichting Institute for Development Planning and Management (IDPM)
 • Bestuur Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (STIVIS)
 • Bestuur Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO)
 • Raad van Toezicht Stichting Productieve Werkeenheden
 • Bestuur Stichting Hospitality and Tourism Training Centre
 • Platform Wetenschap & Technologie

Milieu

 • Nationale Milieuraad
 • Commissie Bio Safety Raamwerk
 • National Climate Change Committee
 • Nationale Coördinatie Commissie voor Persist Organic Pollutants (POPs)
 • Nationale Coördinatie Commissie Chemicaliën- beheer (Stockholm Conventie)

Volksgezondheid Occupational Safety & Health

 • Nationale Commissie Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)
 • Nationale Raad voor Bedrijfsgezondheidszorg
 • Nationale Anti Drugsraad
 • Global Fund Country Cooperation Mechanism

Rechtshandhaving & Veiligheid

 • Commissie Particuliere Beveiligingsbedrijven
 • Commissie Herziening Burgerlijk Wetboek
 • Stichting Toezicht Keuring Motorrijtuigen