Voor de Ordening Deviezenverkeer (A.B. no. 221)
Inhoud: Repatriatie–en conversieplicht, wisselkantoren, Internationaal Handelstransactieformulier
20210305 – Deviezen comm – A.B. no. 221

Voor de Vaststelling Aangifteformulier fysieke in-en uitvoer van buitenlandse betaalmiddelen en/of geldswaardige papieren (A.B. no. 222)
Inhoud: Vaststelling aangifteformulier
20210305 – Deviezen comm – A.B. no.222

Voor de Wet van 20 januari 2021, houdende nadere wijzigingen van de INKOMSTENBELASTING 1922 (S.B. 2021 no. 9)
Inhoud: Aanpassing Inkomstenbelasting
Staatsblad no. 9.pdf 2021

Voor de Wet van 20 januari 2021, houdende nadere wijzigingen van de LOONBELASTING (S.B. 2021 no. 10)
Inhoud: Aanpassing Loonbelasting
Staatsblad no.10.pdf 2021

Voor de Wet van 20 januari 2021, houdende nadere wijzigingen van de wet OMZETBELASTING (S.B. 2021 no. 11)
Inhoud: Aanpassing Omzetbelasting
Staatsblad no. 11.pdf 2021

Voor de vigerende arbeidswetgeving, klik hier.

Voor wijzigingen in Arbeidswetgeving, klik hier.

Voor recent goedgekeurde wetgeving, klik hier

Voor ILO Arbeidsstandaarden, klik hier.