Opgericht op 28 maart 1950 met o.a. als doel het bevorderen van economisch en sociaal welzijn van de gemeenschap, mag de VSB met trots worden aangemerkt als de meest toonaangevende werkgevers organisatie in Suriname. 

Missie

Toegewijd werken aan een competitief ondernemerschap dat hoogwaardige goederen en diensten produceert op een maatschappelijk en milieu verantwoorde wijze.

Visie

De VSB is de toonaangevende vertegenwoordiger en belangenbehartiger van het Surinaams bedrijfsleven en streeft als werkgeversorganisatie naar een leidende rol in de regio.

Kernwaarden

  • Kwaliteit
  • Objectiviteit
  • Integriteit
  • Vertrouwen
  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Representativiteit
  • Corporate Governance/Corporate Social responsibility
  • Sociale dialoog en tripartisme
  • Rechtszekerheid, rechtsorde

De Legitimiteit van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
De VSB, opgericht in 1950, is in de 68 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot een overkoepelende werkgeversorganisatie van lidbedrijven. Zij komt op voor de belangen van haar leden en zet zich in voor de bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de Surinaamse gemeenschap.

legitimiteit_overkoepelende_werkgeversorganisatie