Goedgekeurde Productenlijst voor Export naar Barbados

December 1st, 2023|

We delen graag belangrijke informatie met betrekking tot uw exportactiviteiten naar Barbados. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in samenwerking met zijn tegenhanger in Barbados gewerkt aan de officiële Goedgekeurde Productenlijst voor Export naar Barbados. Deze [...]

AGROFEST Barbados in februari 2024

December 1st, 2023|

AGROFEST Barbados, een van de grootste evenementen op de Barbados-kalender, kondigt met trots zijn komende editie aan onder het thema "Securing Our Roots Through Agriculture." Het evenement, dat jaarlijks gemiddeld 60.000 bezoekers trekt, staat gepland van 23 tot [...]

Reflectie op 48 Jaar Onafhankelijkheid: Veerkracht, Zelfbewustzijn en Samenwerking als Fundamenten voor Toekomstige Groei

November 24th, 2023|

Ter gelegenheid van de 48ste onafhankelijkheidsdag van Suriname, Srefidensi, feliciteert de VSB de Surinaamse gemeenschap van harte. In deze 48 jaar onafhankelijkheid hebben wij als natie bewezen dat veerkracht, vastberadenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid cruciale pijlers zijn voor onze [...]

Overleg VSB en SITA

November 24th, 2023|

Op 23 november 2023 vond een vervolgoverleg plaats tussen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Suriname Investment & Trade Agency (SITA). Dit gesprek bouwde voort op de eerdere intentie tot samenwerking, resulterend uit het initiële overleg. Na het [...]

Onderhoud VSB en Wereldbank vertegenwoordigers

November 24th, 2023|

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft onlangs een cruciaal overleg gevoerd met Christian De la Medina Soto en Delfina Muller, vertegenwoordigers van de Wereldbank. De focus van het gesprek lag op het SURGE-programma en uitdagingen in doing business [...]

Launch Suriname’s Growth Enterprises (Surge)

November 17th, 2023|

In het regeerakkoord 2020-2025 heeft de overheid een belangrijke rol te vervullen in de economie door het scheppen van de juiste voorwaarden voor diversificatie, innovatie, productie en groei en hierdoor het creëren van werkgelegenheid door particulier initiatief samen [...]

TWK-bepaling in Pensioenstaatbesluit wordt geschrapt 

November 10th, 2023|

Naar aanleiding van eerdere bezorgdheden geuit door de Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB) met betrekking tot recente Staatsbesluiten inzake het Algemeen Pensioenfonds (APF) en de indexering van pensioenuitkeringen, zijn er nieuwe ontwikkelingen. De VSB heeft een onderhoud gehad [...]

Persverklaring VSB dd. 8 november 2023

November 9th, 2023|

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft nota genomen van ontwikkelingen betreffende de acties van verschillende vakbonden en uit haar bezorgdheid wat deze situatie teweeg zal brengen. Wij erkennen het recht van elke burger om te protesteren en zijn [...]

Vijfde SEOB-bulletin

November 3rd, 2023|

Het vijfde SEOB-bulletin van oktober 2023 behandelt de voortgang van het IMF-programma en de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot dit programma. SEOB is een onafhankelijke instantie die de regering adviseert over de uitvoering van het IMF-programma en het [...]