Vertegenwoordiging Internationaal
Het lidmaatschap van internationale en regionale organisaties is belangrijk voor de VSB en haar leden. Internationaal en regionaal wordt de VSB door haar lidmaatschap van de ILO, de IOE en de CEC, erkend als de belangrijkste vertegenwoordiger van de private sector in Suriname. Het lidmaatschap van de ILO betekent voor de VSB en de leden dat op mondiaal in tripartiete verband de ‘World of Work’ wordt besproken en beleid wordt geformuleerd. Als lid organisatie van de CEC en de IOE bevordert de VSB werkgeversaspecten van de lidbedrijven zowel op nationaal als internationaal niveau.Globalisering en regionale integratie zetten het bedrijfsleven in Suriname en de VSB als werkgeversorganisatie, onder grote druk. De VSB voert programma’s uit die de concurrentiepositie van de bedrijven en de ‘Business Environment’ moeten verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan versterking van de eigen organisatie door capaciteitsontwikkeling.
Als werkgeversorganisatie neemt ‘Corporate Social Resonsibility’ een belangrijke plaats in bij de beleidsformulering en –uitvoering van de VSB. Onderwerpen als arbeidswetgeving, veiligheid en gezondheid op de werkplek, milieuaspecten van bedrijfsvoering etc., komen hierbij aan de orde.Caribbean Employers
Confederation (CEC)De CEC, opgericht in 1960, is een regionale organisatie van werkgeversorganisaties en telt dertien (13) leden. De organisatie houdt zich bezig met het bevorderen van goede ‘industrial relations’ – arbeidsverhoudingen – op nationaal niveau en in de bedrijven zelf en heeft zich verbonden om productiviteit en voorspoed in de regio te bewerkstelligen.

De CEC participeert in regionale en internationale organisaties zoals:

  • CEATAL – Advies orgaan voor werkgevers in Latijns Amerika van de OAS;
  • EU – LAC – Advies orgaan tussen de EU, Latijns Amerika en de Caribische regio;
  • CARICOM – In de Council for Human and Social Development (COHSOD);
  • CARIFORUM – Onderhandelingsorgaan over project voorstellen;
  • ILO – International Labour Organisation – Regionaal en Internationaal;
  • Pan Caribbean Business Coalition tegen HIV & AIDS.
  • De CEC participeert in het regionale “CARICOM Trade & Competitiveness Project”.

Voor meer informatie over CEC: www.caribbeanemployers.org

International Labour Organisation (ILO)

De International Labour Organisation is ’s werelds enige tripartiete multilaterale organisatie en is toegewijd aan het brengen van een fatsoenlijke werkplek en werkomgeving, arbeidgerelateerde veiligheid en hogere levenstandaarden voor mensen in zowel arme als rijke landen. De ILO is een internationale ontmoetingsplaats in de arbeidswereld. De ILO formuleert internationale arbeidsstandaarden in de vorm van Conventies en Aanbevelingen, onder andere met betrekking tot ‘Decent Work’, basis arbeidsrechten, collectief onderhandelen en sociale dialoog.
VSB participeert jaarlijks samen met het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu en de vakbeweging (tripartiet) in de jaarlijkse internationale vergadering, de International Labour Conference (ILC) die altijd in juni plaats vindt.

Voor meer informatie: www.ilo.org.

De International Organisation of Employers (IOE)

VSB is lid van IOE, het grootste netwerk van bedrijfslevenorganisaties in de wereld. De missie van de IOE is het bevorderen en verdedigen van de belangen van werkgevers in internationale fora, vooral de ILO, en om zeker te stellen dat het internationale arbeids- en sociale beleid het vermogen van ondernemingen bevordert en een omgeving creëert ten bate van bedrijfsontwikkeling en werkgelegenheid.

De IOE vertegenwoordigt werkgevers in 140 landen overal ter wereld. Miljoenen ondernemingen van alle formaten en in alle sectoren van economische activiteit vinden zo via de IOE aansluiting bij de activiteiten van ILO. De kerntaak van de organisatie is het verbeteren van de werkgelegenheid en het helpen creëren van goed sociaal beleid en ondernemersklimaat voor het bedrijfsleven en aldus bij te dragen aan de vestiging en versterking van particuliere ondernemingen. Door haar gemeenschappelijk netwerk biedt de organisatie toegang tot een uniek platform voor de uitwisseling en verspreiding van informatie, ervaringen en goede praktijken bij de aanpak van mondiale vraagstukken.

Voor meer informatie: www.ioe-emp.org