Bij de VSB kunt u terecht voor het aanvragen van vererende getuigschriften, leg- en draagpenningen ten behoeve van jubilarissen.

Een vererend getuigschrift is een certificaat dat een werknemer krijgt bij het beëindigen van een dienstverband of wanneer deze een aantal dienstjaren in dienst is. Hierop staat naam van de jubilaris, de organisatie / bedrijf en de lengte van het dienstverband. Soms bevat het getuigschrift ook een beoordeling van het functioneren van de werknemer.

Een draag– of legpenning is een onderscheiding die worden verleend door zowel overheden als particuliere organisaties. De legpenning is een ronde metalen schijf waarop de gegevens worden gegrafeerd die men in een souvenierdoos bewaren kan en draagpenningen die aan de kleding worden vastgespeld. De draagpenning wordt bij een 12,5, 10, 15, 20 en 25 jarig dienstjubileum als onderscheiding aan de werknemer gegeven en de legpenning vanaf een 30 jarig dienstjubileum.

Bestellingen kunt u indienen via info@vsbstia.org, uiterlijk twee weken voor de jubileumdatum met vermelding van:

Format aanvraag getuigschriften

De tarieven voor de Draag-en Legpenningen zijn:

  • 1 Draagpenning EURO 175,00
  • 1 Legpenning EURO 190,00

De tarieven voor  vererende  getuigschriften: Mail naar info@vsbstia.org voor de actuele prijzen.