Om lid te worden van de VSB dient U het aanvraagformulier voor lidmaatschap in te vullen en deze ondertekend en vergezeld van een bewijs van inschrijving van Uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in te leveren bij het secretariaat van de VSB aan de Prins Hendrikstraat #18.

Hierna krijgt U per brief van de VSB een bevestiging voor ontvangst en goedkeuring voor toelating tot de Vereniging. Indien Uw bedrijf niet voldoet aan de toelatingscriteria voor lidmaatschap van de VSB wordt Uw bedrijf niet toegelaten tot de Vereniging. Conform Uw bedrijfsactiviteiten wordt Uw bedrijf ingedeeld in één van de tien sectoren van de VSB en wordt de jaarlijkse contributie vastgesteld. Voor het effectueren van het lidmaatschap dient u:

  • Een fotokopie van de brief voor akkoord te ondertekenen en te retourneren aan het VSB Bureau;
  • De betaling van de contributie binnen 3 (drie) weken na dagtekening van dit schrijven te voldoen.

Download hier het aanvraagformulier voor lidmaatschap