De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven werd opgericht op 28 maart 1950. Op grond van de Statuten van 7 mei 1993 heeft zij een tweeledig doel, namelijk:

  1. De behartiging van de belangen van haar leden en
  2. Bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de gemeenschap.

De legitimiteit hiervan ontleent de V.S.B. deels aan artikel 32 van de Grondwet van 1987 in artikel 32 inhoudende: “De belangenverenigingen van ondernemers zijn bevoegd om de rechten en belangen van degenen die zij vertegenwoordigen te ver­dedigen en om voor hen op te komen”.

Vanwege de tweede doelstelling van de Vereniging, n.l. “bevordering van het economisch en sociaal welzijn van de gemeen­schap” onderscheidt de V.S.B. zich van andere organisaties van ondernemers als een Werkgevers­organisatie oftewel een ‘Employers organization’.

Deze doelstelling brengt een aantal specifieke verantwoordelijkheden voor de V.S.B. met zich mee. Vooral het laatste decennium heeft het concept van ‘Corporate Social Responsibility (CSR)’, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wereldwijd bekendheid gekregen onder werkgevers. Hiermee wordt bedoeld dat het bedrijfsleven mede verantwoordelijk is voor duurzame ontwikkeling. Bedrijven moeten een evenwicht zoeken tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu).

De VSB vertegenwoordigt daarmee het bonafide bedrijfsleven en moet als zodanig het juiste evenwicht bewaren bij de behartiging van beide doelstellingen van de vereniging: bedrijfsbelang en het samenlevingsbelang. Dit leidt tot de ontwikkelingsvisie van de VSB gebaseerd op de volgende componenten:

  • Verbeteren van de wetgeving en regelgeving omtrent het optimaal functioneren van het bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal;
  • Verbeteren en op een hoger niveau brengen van de industriële verhoudingen binnen bedrijven;
  • Ontwikkelen van toegesneden ’business development services’ voor de VSB lidbedrijven gericht op innovaties, trainingen, kwaliteitsverbetering, onderzoeksprojecten, verbetering van de ondernemerscultuur waaronder ‘corporate governance’ en ‘Corporate Social Responsibility’;
  • Verbetering van de concurrentiepositie in de regio van de Surinaamse bedrijven door optimale participatie en benutting van het proces van globalisering;
  • Uitgroeien tot een van de meest prominente werkgeversorganisaties in de regio;
  • Verschaffen van uitstekende dienstverlening aan de VSB leden door het VSB Bureau.

Voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is duurzame ontwikkeling een veelomvattend proces, waarbij een samenleving op geïntegreerde en inclusieve wijze duurzame vooruitgang boekt op economisch en sociaal gebied met inachtneming van het milieu en de noodzaak van het behoud daarvan.

Klik hier om het MANIFEST te downloaden