cbiHet Centrum ter Bevordering van Importen uit ontwikkelingslanden is in 1971 opgericht door het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft als missie bij te dragen aan een duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden door exportbevordering uit deze landen. Het CBI heeft 60 medewerkers en een wereldwijd netwerk van circa 250 experts. Het CBI is actief in 48 landen in 27 sectoren.

Momenteel is het CBI in Suriname actief in de agro-foodsector en het toerisme.
In voorbereiding is een programma voor de houtverwerkende – en meubelindustrie. Het CBI heeft de houtverwerkingsbedrijven die zich richten op interieurinrichting en het vervaardigen van meubels geselecteerd om in aanmerking te komen voor het export coaching programma (ECP). Vooralsnog is besloten om op kleinschalige wijze aan de slag te gaan, daar deze bedrijven nauwelijks tot geen exportervaring hebben. Ook zal eerst een markstudie worden gedaan naar potentiële exportmarkten binnen de regio, omdat deze wellicht beter bereikbaar zijn dan de Europese.

Het ligt in de bedoeling om in de periode september-november 2014 een waardeketenanalyse van deze sector uit te voeren en in oktober-december 2014 de marktstudie. In september-oktober 2014 zullen export-audits door een internationale meubelexpert plaatsvinden en in december 2014 de inrichting en planning van de CBI assistentie op basis van de bevindingen van de audits, de waardeketenanalyse en de markstudie.

De EU is potentieel een grote markt voor Surinaamse bedrijven in de houtverwerkende- en meubelindustrie ondanks de zeer strikte EU regelgeving voor de import van houtproducten. Dit komt door de goede uitgangspositie van Suriname door het systeem van duurzaam bosbeheer en een goed functionerend controle systeem. De uitvoering van een ECP kan een belangrijke ‘boost’ betekenen voor de ontwikkeling van de sector. Er zijn vijf (5) modules waaraan bedrijven in een CBI-ECP kunnen deelnemen.

cbi2