kansen-barrieresSuriname ondertekende in 2001 het Herziene Verdrag van Chaguaramas – “Treaty Establishing the Caribbean Community, including the Caricom Single Market and Economy”. Dit verdrag is inmiddels ook door Suriname geratificeerd. Bedrijven zullen hiermee dus terdege rekening moeten houden. De VSB wil bedrijven dan ook aanmoedigen om de CSME niet over zich heen te laten komen maar proactief hierop in te spelen. Vooral omdat Suriname een vrij open economie heeft. Daarom organiseerde de VSB op 20 mei 2013 een informatie bijeenkomst met als inleiders de CSME deskundige Steve Mac Andrew en VSH Foods directeur Karen Wong Fong Sang die hun ervaringen met de aanwezigen deelden.

Nu al zijn er Surinaamse ondernemingen die de mogelijkheden die CSME biedt, benutten. Bijvoorbeeld het recht van vrij verkeer van goederen als het gaat om goederen die vanuit de Caricom landen worden geïmporteerd als ze worden gekwalificeerd als van Caricom origine; of het recht van vrije vestiging van bedrijven. Om enkele voorbeelden te noemen: recentelijk nam Assuria een bedrijf over in Trinidad & Tobago en Rossignol opende een slagerij in Guyana.

Meerdere Surinaamse bedrijven exporteren reeds naar Caricom landen. VSH Foods exporteert margarine en shortening naar Trinidad & Tobago en Jamaica. Maar voor de VSH producten werden in het begin duidelijk barrières opgeworpen. In Trinidad & Tobago werden containers aangehouden vanwege onduidelijkheden in de vereiste documentatie, met name Sanitary & Health certificaten. Het duurde ruim twee jaar voordat overeenstemming werd bereikt over de benodigde documentatie. Jamaica hield de import van boter tegen met als argument dat er geen ervaring met Suriname als zuivelproducerend land was.

Bij de vrije circulatie van personen (nu 7 categorieën vastgesteld), spelen zaken als de taal en de (wederzijdse) accreditatie en acceptatie van diploma’s een rol.

Download hier de CSME: kansen en barrières