Customer Service Award en Customer Service Training

De Customer Service Award wordt jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering en erkenning voor een goede klantenservice door bedrijven. Partners bij de voorbereidingen en de prijsuitreiking zijn VSB, Suriname Yellow Pages en de consumentenverenigingen. De award wordt uitgereikt aan de persoon of het bedrijf met het hoogste aantal punten van de 10 meest genomineerden. Het gaat hierbij om zes categorieën.

“Medewerker”
Een personeelslid dat door klanten is voorgedragen als de meest klantvriendelijke medewerker.

“Professionals”
Beroepsbeoefenaars, consultants, ingenieurs en technici die al dan niet in groepsverband hun beroep uitoefenen.

“Handel”
Alles uit de handelssector, voornamelijk koop en verkoop van goederen.

“Service Providers”
Dienstverlenende bedrijven, die over het algemeen minder tastbare producten hebben. Hieronder vallen bedrijven zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, consultancy bedrijven, maar ook accountantskantoren.

“Horeca”
Hotel-, restaurant- en cafébedrijven. De voordrachten kunnen daarom variëren van een bar tot een warung of een hotel.

“Product Providers”
Bedrijven die al dan niet handmatig producten voortbrengen. De voordrachten kunnen daarom variëren van een slagersbedrijf tot een staalconstructiebedrijf.

Customer Service Training
VSB organiseert samen met N.A.A.M. Consultancy de training “Customer Service”. Deze training van vijf weken (1 x per week) is bestemd voor elk personeelslid dat vanwege zijn of haar functie in aanraking komt met zowel interne als externe klanten van de organisatie.

In deze training komen onder andere aan de orde:

  • Medewerker en goede klantgerichtheid
  • Het principe van interne en externe klanten
  • Fysieke kenmerken van een klantvriendelijk bedrijf
  • Meten van de klantvriendelijkheid van de organisatie
  • Telefonisch contact, persoonlijk contact
  • Omgaan met klachten; Aftersale services
  • Bijhouden van wensen en vragen van klanten
  • Klantvriendelijkheid score van de afdeling of organisatie
  • Stappenplan voor verbetering scores
  • Hoe ga ik klantgerichtheid bevorderen.

Voor informatie over de eerstvolgende training kunt u contact maken met het VSB Bureau.