Samenwerking, verdieping en vernieuwing in de ICT-branche

De leden van de ICT Associatie zijn organisaties die ICT als hun core business hebben of waarvan ICT een core business process is. Zij zijn ervan overtuigd dat ICT de oplossing zal bieden om middels een eenduidige visie, gedegen leiderschap en uitvoering van plannen samengewerkt wordt naar duurzame diversificatie van onze economie. ICT is de enabler van ontwikkeling binnen alle sectoren.