Op 28 april is het “World Day for Safety and Health at Work” oftewel SafeDay en in dit kader heeft de VSB gemeend om op 27 april 2018 met medewerking van de lnternational Labour Organization (lLO) een event te organiseren, namelijk de launch van de training ‘Essentials of Occupational Safety and Health’.
De VSB zal deze training aanbieden in samenwerking met de lnternational Training Centre (lTC) van de lLO, hetgeen inhoudt, dat participanten, die tenminste zes modules hebben gevolgd een test kunnen afleggen om gecertificeerd te houden.
De training zal worden verzorgd door Mevrouw Joan Telgt, die gecertificeerd is als ITC-ILO Trainer van het ‘Essentials of Occupational Safety and Health Program’.
De VSB heeft gemeend om deze training aan te bieden, gelet op verwachte ontwikkelingen ophet gebied van arbeidswetgeving, aangezien het Ministerie van Arbeid momenteel bezig is met de aanpassing van de Arbeidsomstandigheden Wet.
De launch, welke u kosteloos wordt aange-boden dankzij sponsoringvan de lLO, is bestemd voor Directieleden en Safety and Health Managers, zodat u nader geïnformeerd kunt worden over deze training, maar ook een introductie kunt krijgen in veiligheid en gezondheid op het werk en preventie management.

De launch zal plaatsvinden in Courtyard by Marriott en wel van 09.00- 13.00 uur.

AGENDA LAUNCH ESSENTIALS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (EOSH)

08.30 : Inloop
09:00 – 09:05 : Welkom en remarks vertegenwoordiger VSB
09:05 – 09:15 : Toespraak vertegenwoordiger van het Ministerie van Arbeid
09.15 – 12.15 : Introductie training EOSH
12.15 – 12.20 : Follow-up
12.20 : Informeel samenzijn om SAFEDAY te vieren

Meldt u vóór 25 april aan, om de launch van de Essentials of Occupational Safety and Health course bij te wonen.

Dit kan door u aan te melden bij mevrouw Natasja Robles, Management Assistant en wel als volgt : email: natasja.robles@vsbstia.org of vsbstia@sr.net. U kunt ook het Aanmeldingsformulier VSB ITC-ILO Launch training EOSH 27 april 2018 downloaden en mailen.