samenwerking-bedrijven-uit-shandongIn augustus 2013 ondertekenden de VSB en de China – Shandong Enterprises International Cooperation Association een Memorandum of Understanding (MOU). Deze MOU is gericht op economische, industriële- en commerciële samenwerking voor de ontwikkeling van de private sector.

Op uitnodiging van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven bracht van 8-18 mei 2014 een delegatie uit Shandong een bezoek aan Suriname. Het programma bestond, naast officiële bezoeken, uit presentaties van business plannen van Surinaamse bedrijven en bedrijfsbezoeken. Ongeveer tien Surinaamse bedrijven hebben tijdens het bezoek van de delegatie hun business plan gepresenteerd op het kantoor van het SBF/SBC.

samenwerking-bedrijven-uit-shandong2De Shandong Associatie wil zich voornamelijk richten op de verwerking op grote schaal van hout in Suriname tot meubilair voor export naar het Caribisch gebied en omliggende landen en door het opzetten van een ‘exibition – en productiezone’ voor enkele verwerkingsbedrijven uit Shandong. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om een havenfaciliteit neer te zetten langs de Surinamerivier. De investeerders hebben ook interesse getoond om naast de houtindustrie te investeren in toerisme en agrarische productie. Het Shandong bestuur heeft in het kader van uitbreiding van de Chinese economie drie miljard U$ dollar vrijgemaakt voor investeringen in Latijns-Amerika en het Caribische gebied. Enkele van de grootste fabrikanten van Shandong zien Suriname als een potentiële hub naar de regio vanwege de vrije handelsmogelijkheden in CARICOM-verband en in de toekomst ook UNASUR.

samenwerking-bedrijven-uit-shandong3De provincie Shandong, gelegen aan de oostkust van China met 96 miljoen inwoners, staat op de tweede plaats van de belangrijkste Chinese provincies op economisch gebied. Shandong is de grootste industriële producent van China. Shandong’s economische ontwikkeling is gericht op grote ondernemingen met bekende brand namen. Shandong is ook China’s grootste agrarische provincie. Zij is een belangrijk voedselproducent, -verwerker en -exporteur. Shandong kent een sterke ontwikkeling in de maritieme sector en offshore activiteiten. Door de explosieve nationale energieabsorptie investeert Shandong ook in de ontwikkeling van duurzame energie, watermanagement en nieuwe technieken voor milieubehoud.