De VSB werkt nauw samen met partners in binnen- en buitenland. VSB lidbedrijven kunnen door deze partnerschappen hun stem nationaal, regionaal en internationaal laten doorklinken, informatie of technische ondersteuning krijgen, hun eigen netwerken uitbreiden of een samenwerking aangaan met andere bedrijven.

Samenwerking met bedrijfslevenorganisaties en vakorganisaties
De VSB werkt nauw samen met andere bedrijfslevenorganisaties in het kader van het Suriname Business Forum
aan het verbeteren van het klimaat voor zakendoen. Met het ‘collectief’ van bedrijfslevenorganisaties wordt veelal nauw samengewerkt als het gaat om een gezamenlijke standpuntbepaling of activiteit. Voorbeelden hiervan zijn de problemen ten aanzien van de Pre-shipment Inspectie (PSI) en de wetgeving ten aanzien van vrijdom van invoerrechten. Op constructieve wijze werden hierover gezamenlijk met de overheid oplossingsmodellen bereikt door Public-Private Dialoog.

Met de lancering van het Surinaams Arbitrage Instituut op 4 augustus 2014 in het Hoekhuis, heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven haar doelstelling bereikt om vanuit dit onafhankelijke instituut alternatieve geschillenbeslechting door middel van arbitrage en mediation te bevorderen. Met de Kring van Actuarissen Curaçao en Suriname (KriACS) is nauw samengewerkt om te komen tot een gezamenlijk standpunt betreffende de concept wetten voor een sociaal zekerheidsstelsel (minimumloon, basis zorgstelsel en algemene pensioenregeling).

Met lidbedrijven wordt samengewerkt voor het geven van trainingen, zoals de samenwerking met N.A.A.M. Consultancy voor de Customer ServiceTraining. Deze training is een uitvloeisel van de samenwerking met Suriname Yellow Pages voor de uitreiking van de jaarlijkse Customer Service Award.

shandongBevorderen van export en investeringen
Internationaal wordt samengewerkt met de China Shandong Enterprises International Cooperation Association, de Aruba Trade and Industry Association (ATIA), en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH). Het gaat hierbij vooral om het bevorderen van investeringen en samenwerken tussen bedrijven. Matchmaking is hierbij een belangrijk speerpunt. www.atiaruba.org en www.handelsbevordering.nl.

In de regio wordt samengewerkt met Caribbean Export Development Agency (CEDA). Het CEDA is
een regionale organisatie van de vijftien (15) CARIFORUM landen ter ontwikkeling en bevordering van handel en investeringen. Door de mogelijkheden van CEDA te benutten kunnen bedrijven hun concurrentievermogen vergroten door management- en productontwikkeling, marktvergroting en diversificatie van de export. www.carib-export.com.

Om de export naar de Europese markt te vergroten is het Centrum voor Bevording van Import uit ontwikkelingslanden (CBI) een belangrijke partner. Hierbij richten zij zich op kerncompetenties markt kennis, product- en productieverbetering, kwaliteitscontrole, exportmarketing en –management, en markttoetreding. www.cbi.eu

intent_brokopondoBevordering van ondernemerschap
Het lidbedrijf Stichting IntEnt Suriname is een belangrijke partner voor startende- en micro-ondernemers. IntEnt Suriname bevordert het ondernemerschap door trainingen en persoonlijke coaching.www.intent-suriname.com.

Ondersteuning bedrijven en bedrijfslevenorganisaties
PUM –Netherlands Senior Experts, is al decennia lang een partner van de VSB. PUM staat voor ‘het optimaliseren van bedrijfsprocessen’ door Nederlandse gepensioneerde experts uit het bedrijfsleven. ‘Ondernemers voor Ondernemers’ dus. www.pum.nl.

De VSB en het Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP) hebben vanaf 2007 zeven jaar samengewerkt. In die zeven jaren zijn samen veel projecten gerealiseerd: seminars en workshops over ondernemen in Suriname, arbeidswetgeving, arbeidsverhoudingen binnen bedrijven en versterking van het VSB Bureau.

kari_yu_1Vergroten van arbeidskansen en werkgelegenheid
De samenwerking VSB – Stichting De Drie Ankers is gericht op sociale inclusie en het vergroten van arbeidskansen voor ondernemers uit kwetsbare groepen. De VSB participeert ook in Het USAID/PADF Suriname Youth Development and Juvenile Justice Program Kari Yu ! Dit programma is een trainingsprogramma voor jongeren die ‘at risk’ zijn, of school drop-outs, of jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie.

 

Duurzaam ondernemen
Om duurzaam ondernemen in Suriname werkt de VSB op projectbasis samen met de Stichting d’ONS. In 2014 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar de Award voor duurzame agrarische bedrijven uitgereikt. Ook werd samengewerkt bij de haalbaarheidsstudie en het business plan voor zonne-energiecentra in het binnenland.

‘Meten is weten’ – de Global Competitiveness Index
De VSB is partnerinstituut van het ‘Center for Global Competitiveness and Performance’ van het World Economic Forum (WEF) en is als zodanig belast met de coördinatie van de Executive Opinion Survey in Suriname. Op basis van de resultaten van de door ondernemers ingevulde survey en van officiële documentatie van ruim 140 landen wordt door WEF het Global Competitiveness Report opgesteld.