Korte termijn (tot 2017)
Zo spoedig mogelijk opstellen en aannemen in DNA van een wet Suriname Energie Sector, waarin wordt geregeld:

 • Instelling van een landelijke onafhankelijke energie commissie/autoriteit, die zich ook zal bezig houden met de energietarieven.
 • Reorganisatie van de E.B.S. en splitsing van de verschillende activiteiten, zoals opwekking, transmissie en distributie van de energie en verkoop aan gebruikers, in verschillende zelfstandige bedrijven (vlgs. plan Ir. M. Kopinsky).
 • Maatregelen uitwerken om te komen tot efficiënt energieverbruik (cos phi verbetering, gebruik van LED/spaarlampen, isolatie van te koelen ruimte, elektronische voorschakelapparaten voor fluorescentie armaturen).
 • Uitbreiding van de energieopwekking vanwege bestaande urgentie middels toepassing van thermische opwekking om de groeiende vraag (8-10% per jaar). te dekken. Met gebruik maken van opwekking middels HFO of crude of residual oil, in combinatie met productie van lage druk stroom uit afval warmte, zogenaamde Warmte-Kracht centrales.(vb.:SURALCO Centrale Paranam en Staatsolie SPGS Centrale).
 • De uitbreiding moet dus niet staan aan de Saramaccastraat maar daar waar de geproduceerde afvalwarmte kan worden benut.
 • Per heden beginnen met maatregelen ter bevordering van het toepassen van duurzame energie, vooral Solar energie en elektrische energie uit afval (hout/rijstkaf).

Middellange termijn (2017-2022)

 • Verder uitwerken en uitvoeren van het Tapa Jai project.
 • Bio fuels groot aanpakken (ethanol) en houtafval en rijstkaf.
 • Grootscheepse Solar met terug voeding naar de ‘Grid’.

Lange termijn (na 2022)

 • West Suriname Hydro project uitvoeren in fasen, afhankelijk van de behoefte.
 • Nieuwe technologieën blijven volgen en toepassen zowel voor betere efficiëntie als duurzame opwekking van elektriciteit.
 • Geen kernenergie.