d-onsDe VSB en de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname (Stichting d’Ons) werken op projectbasis samen. Stichting d’ONS is een niet-gouvernementele organisatie met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname door uitwisseling van kennis en ervaring tussen bedrijven en organisaties uit Suriname en Nederland. Duurzaam in economisch opzicht en duurzaam daar waar het gaat om de impact op het milieu en op de sociale omgeving.

Highlights in de samenwerking zijn de uitreiking van de Awards voor de meest duurzame MKB-bedrijven in de agrarische sector in 2012 en 2013, en het businessplan zonne-energiecentrum.

Dit businessplan zonne-energiecentrum is een follow-up van de haalbaarheidsstudie “The Creation of Sustainable Development through Internet Facilities, the Feasibility of the Introduction of the NICE concept” dat in 2009 door NICE-International en ESSENT-Nederland werd uitgevoerd waarin ook de VSB participeerde. Het eerste zonne-energie centrum komt te Nieuw Koffiekamp. Door de ICT verbindingen van dit centrum wordt het ook mogelijk programma’s voor ‘distance learning’ uit te voeren.