Zonder Transport staat alles stil

Haventrekker met chassisTransport en logistiek is een katalysator voor economische- en sociale ontwikkeling. Vanuit een werkgeversorganisatie gaat het dan vooral over innovatief en duurzaam ondernemen in de sector. Over kwesties als efficiëntie, veiligheid, kwaliteit, werkgelegenheid en menselijk kapitaal. Maar ook over het belang van goede transportinfrastructuur.

State of the art goederenvervoerEr zijn volop kansen en mogelijkheden die de innovatieve ondernemer in de transportsector kan benutten. Maar dat vraagt ook een oriëntatie op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de private sector. Slimmer en zuiniger vervoer met aandacht voor het milieu kan en moet ook van de transportondernemer uit gaan. Het in goede staat houden van de transportinfrastructuur is ook in het belang van de ondernemers zelf. Dat vraagt bijvoorbeeld om vrachtvervoer over de weg met verantwoorde trucks, dus niet te hoge aslasten en te zware beladingen. Aandacht voor het verkeer en de verkeersveiligheid.

Personen vervoerSamenwerken waar nodig en noodzakelijk. Kwaliteitsmanagement dat inspeelt op de behoeften van de klant. En last but not least: zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden. Voor gezondheid en veiligheid op het werk. Vanuit deze maatschappelijke oriëntatie zullen werkgevers- en brancheorganisaties goede gesprekspartners van de overheid en andere belanghebbende organisaties en bedrijven zijn.

Klik hier voor het artikel ‘Zonder Transport staat alles stil’.

Klik hier voor het artikel ‘Zero harm’ en kwaliteit in de transportsector