Op 21 en 22 oktober 2008 vond in het auditorium van Self Reliance de VSB- DECP (Dutch Employers Cooperation Programme) de workshop over “ Milieu, Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek” plaats.

De workshop was toegankelijk voor medewerkers van grote VSB lidbedrijven. Inleidingen werden verzorgd door experts van de Suriname Aluminium Company LLC, de Stichting Bedrijfs Gezondheidszorg (BGZ), VNO- NCW(DECP) en Claris Arbodienst, terwijl het NIMOS inzicht verschafte in het Surinaamse beleid ten aanzien van het milieu.

Dhr. Bob Koning, senior adviseur arbeidsomstandigheden van de VNO-NCW verzorgde een inleiding over het wetgevend kader. Hij behandelde de onderwerpen: ILO Conventie C155; Principes van nationaal beleid; actie op nationaal niveau; actie op het niveau van de onderneming.

De ILO C155 conventie handelt over veiligheid en gezondheid op het werk en is van 1981. Deze conventie is van toepassing voor alle branches en sectoren, inclusief de publieke diensten en uitgezonderd enkele specifieke sectoren. Het is verder belangrijk dat er een samenhangend nationaal beleid is met als doel het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten zo ver dit redelijkerwijs mogelijk is. Het nationaal beleid dient ontwikkeld te worden in overleg met werknemers en werkgeversorganisaties (sociale partners).

Download hier het artikel ‘Workshop Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek’