Waterforum Suriname

waterforum_surinameWater is één van de natuurlijke hulpbronnen waarmee Suriname overvloedig gezegend is. De integrale aanpak van het duurzaam beheer van de natuurlijke waterbronnen is nog onvoldoende ontwikkeld.

Dit was voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) reden om in 2009 het Water Seminar te organiseren. Hieruit kwam voort, ondersteund door Netherlands Water Partnership (NWP), het initiatief om een vereniging of forum voor integraal waterbeheer op te richten om de krachten van de Surinaamse watersector te bundelen. Op 12 december 2012 was het eindelijk zo ver en kon het Waterforum Suriname worden gelanceerd.

De algemene doelen van dit forum voor integraal waterbeheer:

 • Een bijdrage leveren aan de nationale beleidsontwikkeling op het gebied van waterbeheer in Suriname.
 • Het bieden van een overlegstructuur voor de gehele watersector van Suriname;
 • Het bepleiten van een integrale aanpak van de watercyclus;
 • Het bewerkstelligen van een integrale aanpak van de waterproblematiek in Suriname;
 • Het bevorderen van duurzaam waterbeheer in Suriname;
 • Het aangaan van regionale en internationale partnerschappen met partijen die gelijke doelstelling voorstaan voor het uitwisselen van relevante en technische informatie.
 • Kennisuitwisseling en inzet van expertise.

Het Bestuur van Waterforum Suriname wordt gevormd door:

 1. Manodj Hindori, voorzitter (St. Vincentius ziekenhuis )
 2. Alwin Linger, secretaris (N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij)
 3. Rene van Essen, commissaris (Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven)
 4. Mariska Riedewald, commissaris Milieu (Ministerie van Areid Technologie en Milieu)
 5. Audrey Singh , commissaris Wetenschap, onderzoek en Technologie ( Anton de Kom Universiteit van Suriname
 6. Johanna Lakhisaran, commissaris Educatie, Awareness en PR ( PAHO/WHO)
 7. Tahnee Saerie, commissaris Waterbeheersing (Ilaco Suriname N.V.)

Jan van Charante, arts en ondernemer, heeft een totaalvisie over het leefmilieu. Water is een van de belangrijkste aspecten als het gaat om de gezondheid van de mens. Ons lichaam bestaat voor 70% uit water.

Ons lichaam moeten we dus gezond houden. Ons land moeten we schoon houden en het water waarmee ons land overvloedig gezegend is, vrij houden van vervuiling.
Lees meer……..