waterforumWater is één van de natuurlijke hulpbronnen waarmee Suriname overvloedig gezegend is. Dit grote aanbod van water is één van de belangrijkste factoren in de ontwikkeling van onze samenleving en is helaas nog onvoldoende beschermd. Wellicht vanwege deze overvloed is de integrale aanpak van het duurzaam beheer van deze natuurlijke hulpbron nog onvoldoende ontwikkeld. Het Waterforum Suriname wil een bijdrage leveren aan de nationale beleidsontwikkeling en bewustwording van duurzame aanwending van het beschikbare water.

Met de keynote presentatie ‘Water voor een vloeiende vooruitgang’ en de onthulling van het logo, is op 12 december 2012 het Waterforum Suriname (WFS) in het SURALCO Corner House gelanceerd. Het forum is een bundeling van deskundigen uit de watersector in Suriname die hun krachten willen geven om te komen tot een integraal en duurzaam beheer van onze waterbronnen. Het is bedoeld als een overlegstructuur waarbinnen kennis, ervaring en expertise wordt uigewisseld over waterbeheer, waterbronnen, watergebruik, waterwetten etc. Vanuit deze professionele optiek zal het WFS ook een bijdrage leveren aan de nationale beleidsontwikkeling op het gebied van waterbeheer in Suriname en naar de samenleving toe voorlichtings- en educatieve activiteiten ontplooien.

De lancering werd ingeleid door ir. Alwin Linger en ir. Manodj Hindori. Keynote spreker was Derryck Ferrier, MSc. “We beschikken wel over veel water, maar ook over veel ‘watergerelateerde problemen”, gaf Manodj Hindorie, voorzitter van het Forum, bij zijn toespraak aan. Problemen bij de winning, distributie en gebruik van drinkwater; bij de lozing van oppervlaktewater, bij de beschikbaarheid van irrigatiewater. Er vindt industriële watervervuiling plaats. Ook sanitatie is een probleem. Climate change is een niet te verwaarlozen factor. Anderzijds wordt Suriname’s waterpotentieel nog onvoldoende benut voor hydro-energie of voor commerciële doeleinden zoals export van bulkwater. Integraal waterbeheer is daarom een basisvoorwaarde voor het duurzaam aanwenden van de beschikbare waterbronnen.

Download hier de WATERFORUM SURINAME