samenwerking-decpSuriname en het Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP) hebben zeven (7) jaar samengewerkt. In maart 2007 ondertekende Suriname en DECP een overeenkomst. “Suriname was een van de eerste landen die een delegatie van het in 2006 opgerichte Dutch Employers’ Cooperation Programme bezocht,” herinnert DECP country manager Thieu Korten zich bij zijn afscheidsbezoek aan Suriname in december 2013. De achterliggende filosofie van DECP is dat de welvaart in een land alleen met een florerende economie verhoogd kan worden. En hierbij hoort een effectieve en efficiënte werkgeversorganisatie.

In de afgelopen zeven jaren zijn samen veel projecten gerealiseerd. Seminars en workshops over ondernemen in Suriname, arbeidswetgeving, en arbeidsverhoudingen binnen bedrijven. Het VSB Bureau werd versterkt door steun aan de verbetering van het interne ICT netwerk en ICT hardware, de aanleg van een telefooncentrale, het in 2009 uitgevoerde ‘Twinningsproject Communicatie’ en veel praktische zaken en adviezen. “Twee aspecten maakten de samenwerking zo bijzonder. Enerzijds het ontbreken van een taalbarrière, waardoor je makkelijker kan communiceren en sneller kan inspelen op de problemen. Maar anderzijds maakt de kleinschaligheid van de economie de positie van VSB als werkgeversorganisatie ook weer bijzonder in vergelijking met andere landen waarmee DECP samenwerkt,” gaf Thieu Korten aan.

Het Dutch Employers Cooperation Programme is een publiek-privaat partnerschap van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO/NCW en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken met als doel de positie van werkgeversorganisaties in ontwikkelingslanden te versterken.