transportDe sector Transport en Logistiek is een katalysator voor economischeen sociale ontwikkeling. Vanuit een werkgeversorganisatie praten we dan vooral over innovatief en duurzaam ondernemen in de sector. Over kwesties als efficiëntie, veiligheid, kwaliteit, werkgelegenheid en menselijk kapitaal. Maar ook over het belang van goede transportinfrastructuur.

De hoog boven de containers uittorende mobiele havenkranen van Integra Port Services bepalen al weer enkele jaren het gezicht van de Nieuwe Haven. De inwerkingstelling van de eerste havenkraan in 2009 markeert als het ware de transformatie van de haven in de afgelopen vijf jaren. Na de rehabilitatie van de Nieuwe Haven werd Integra Port Services door de autoriteiten geselecteerd als één van de drie terminal operators met een langjarige leaseovereenkomst. “Door deze ‘economy of scales’ bood deze modernisering van de Nieuwe Haven nieuwe kansen en uitdagingen voor het ondernemerschap voor de terminal operators,” vertelt Paul Torilal”. “Integra speelde hier op in en investeerde in modern haven equipment, menselijk kapitaal en kwaliteitsmanagement.

Vaak wordt bij transport als eerste, of alleen maar, over de transportinfrastructuur gesproken: bruggen, wegen, zee- en luchthavens, pijpleidingen. Je kunt dat zien als voorwaardenscheppend, net als wet- en regelgeving. Maar het is de transportondernemer die investeert in de sector, in moderne technologie en materieel, in organisatorische vernieuwingen en in zijn werknemers, die uiteindelijk maakt dat het personen- en goederenvervoer snel, effectief, betrouwbaar en veilig kan plaatsvinden.”

Download hier de “Zonder Transport staat alles stil”