you are here:Home*Tag: Nieuwslijn 955

Update Kortgeding Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren

De Staat heeft op de laatste zitting een week uitstel gevraagd om te antwoorden. De advocaat van de VSB, ASFA en Survam heeft hiertegen geprotesteerd. De rechter heeft beslist dat de Staat op 24 april 2020 moet antwoorden. De advocaat heeft tevens aangedrongen dat het vonnis wordt gewezen op 31 april 2020. Wij houden u [...]

By |2020-04-23T15:39:17-03:00April 23rd, 2020|Categories: Nieuwslijn|Tags: |Comments Off on Update Kortgeding Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren

Memo Baggerfee: ‘Vastelling Vergoeding voor Gebruik’

Per beschikking van 11 maart 2020 inzake "Vaststelling Vergoeding voor Gebruik", deelde het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) mee dat ingaande 1 juni 2020 een vergoeding voor gebruik van US$ 6.25 (zes Amerikaanse dollars en vijfentwintig cent) per ton of gedeelte daarvan in rekening gebracht zal worden voor de geloste- en ingenomen [...]

By |2020-04-23T14:05:32-03:00April 23rd, 2020|Categories: Nieuwslijn|Tags: |Comments Off on Memo Baggerfee: ‘Vastelling Vergoeding voor Gebruik’

Wayne Chen: Sociale dialoog is top prioriteit, zowel tijdens als na de Covid-19 crisis

Wat tijdens de Covid-19 crisis als eerst opvalt, is de grote destructie die Covid-19 veroorzaakt op de arbeidsmarkt. Verschillende categorieën van werknemers worden op verschillende manieren geraakt door dit pandemie. Hoe hiermee om te gaan, is een onderwerp waar er nu al over gedacht moet worden. Het decent Work Team en de Office for the [...]

By |2020-04-23T14:18:35-03:00April 23rd, 2020|Categories: Nieuwslijn|Tags: |Comments Off on Wayne Chen: Sociale dialoog is top prioriteit, zowel tijdens als na de Covid-19 crisis

Update Kortgeding Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren

De Staat heeft op de laatste zitting een week uitstel gevraagd om te antwoorden. De advocaat van de VSB, ASFA en Survam heeft hiertegen geprotesteerd. De rechter heeft beslist dat de Staat op 24 april 2020 moet antwoorden. De advocaat heeft tevens aangedrongen dat het vonnis wordt gewezen op 31 april 2020. Wij houden u [...]

By |2020-04-23T13:44:33-03:00April 23rd, 2020|Categories: Nieuwslijn|Tags: |Comments Off on Update Kortgeding Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren

VSB, VES en ICT-As maken zich klaar voor Economisch Dialoog

Op weg naar de verkiezingen De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ICT Associatie (ICT-As) organiseren in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2020 een debattenserie “De Economische Dialoog”. Op 25 mei 2020 zal Suriname naar de stembus gaan om haar politieke leiders te [...]

By |2020-04-23T13:46:41-03:00April 23rd, 2020|Categories: Nieuwslijn|Tags: |Comments Off on VSB, VES en ICT-As maken zich klaar voor Economisch Dialoog
Go to Top