In het laatste kwartaal van 2019 is de gemiddelde CBvS verkoopwisselkoers van de SRD ten opzichte van USD nog steeds stabiel op SRD 7,52, terwijl de Eurokoers sterk fluctueert en vanaf december een stijgend verloop vertoont (zie grafiek). Bij de cambio’s is er vooral in december sprake van stijgende koersen voor zowel de USD als de Euro, vanwege een verhoogde vraag als gevolg van verhoogde importen aan het eind van het jaar en een gebrekkige beschikbaarheid aan vreemde valuta.

Om de vraag naar USD cash te ontmoedigen, konden clienten van de bank op bepaalde momenten in 2019 een beperkt bedrag aan USD op dagbasis opnemen van hun eigen USD rekeningen, terwijl girale transacties door de banken juist gestimuleerd werden en nog steeds worden.

De CBvS is in september 2019 begonnen met de eerste Euro geldzending in verband met de samenwerking die is aangegaan met de FED van de VSA in de vorm van een Banknote Trading Agreement. Deze samenwerking was aangegaan om de schaarste aan fysieke USD op te vangen.Hoeveel geldzendingen er tot noch toe hebben plaatsgevonden, is niet duidelijk.

In oktober en november was er wel sprake van een daling van de verkoopkoers van de USD bij de cambio’s.

Op 24 december heeft de raadkamer van de Neder-landse rechtbank Noord Holland in de rechtzaak die de CBvS, DSB N.V., Hakrinbank en de Finabank hadden aangespannen tegen deze aanhouding, bepaald dat de gelden teruggeven moeten worden.

De onstane schaarste aan fysieke USD dat vorig jaar onstaan is door de aanhouding van de Euro geld-transport (Euro 19,5 mln.) in april 2018 en het niet meer kunnen verschepen van Euro banknotes naar China om deze te converteren naar USD (valuta swap), was ook in 2019 merkbaar.

In december is SRD ten op zichte van de USD wederom aan het deprecieren. In de eerste dagen van 2020 zijn dollars tegen een beperkte hoeveelheid bij enkele cambio’s beschikbaar tegen een verkoopkoers van ca. SRD 8,65 per USD. De verkoopkoers van de Euro bij de cambio’s vertoont sinds oktober vrijwel een stijgend verloop en ligt thans rond de SRD 9.00. Bij City cambio van dhr. B. Chotelal is de verkoopkoers van de USD al enige tijd beneden de SRD 8,00.

Ook de banken verkopen beperkte hoeveelheiden vreemde valuta voor speciale doeleinden met name USD tegen de CBvS koers van SRD 7,52. Echter komt er een tradingfee bijkijken, waardoor de uiteindelijke verkoopkoers neerkomt op ca. SRD 8,00.

De koersontwikkeling heeft een directe impact op zowel ondernemers/producenten als op de consumenten. Importeurs en ondernemers kunnen goederen en inputs uit het buitenland tegen een wisselkoers van dat moment binnenhalen. Wanneer de lading is aangekomen en de wisselkoers aan het stijgen is, wordt de afzetprijs op basis van de dan geldende wisselkoers doorgerekend. Hierdoor ontstaat er op de lading koerswinsten. Als prijzen van goederen blijven stijgen vanwege de stijgende wisselkoers, zal de vraag op gegeven moment afnemen; vooral als deze geen basisgoederen zijn. Het is voor zowel producenten als consumenten van belang dat de wisselkoersen op zowel korte als lange termijn stabiel zijn. Valuta speculanten die hogere risico’s nemen, hebben daarentegen baat bij dat koersen onstabiel zijn, om zo voordeel uit te slaan.

Voor reacties of nadere informatie, kunnen u contact opnemen met met Drs. Malty Dwarkasing, Beleidsmedewerker en wel als volgt : email : malty.dwarkasing@vsbstia.org.

Read the English version of this publication