Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 7) – An SDG Perspective

The Roundtable Discussion on Carbon Credits at SEOGS 2023 witnessed an insightful presentation by Gerard den Dekker, a distinguished representative from VSB and VSB’s representative in the SDG Platform Suriname. The presentation delved into the carbon credit potential in Suriname as a pivotal driver for sustainable development, all viewed through the lens of the [...]

By |2023-09-01T13:51:06-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties, SDG|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 7) – An SDG Perspective

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 6)

In a thought-provoking presentation at the SEOGS 2023 panel discussion, Jan van Charante, a prominent figure in Suriname's tourism sector, and representative from the Tourism Sector in the VSB, shed light on the intricate relationship between sustainable tourism, carbon credits, and the imperative to protect our planet. Addressing esteemed colleagues, distinguished guests, and advocates, [...]

By |2023-08-25T18:06:02-03:00August 25th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 6)

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 5)

The global discourse around climate change mitigation has birthed innovative approaches to address environmental concerns while also fostering economic growth. In a thought-provoking presentation by Revinh Ramnandanlall, Deputy Representative of the Agriculture sector at the VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), the focus was on Suriname's potential to engage with carbon credits and integrate circular economy [...]

By |2023-08-25T18:04:33-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 5)

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 4)

In recent years, the concept of carbon credits has gained significant traction as a powerful tool in the battle against climate change. These credits not only provide an avenue for countries and organizations to offset their carbon emissions but also create opportunities for sustainable development. In a roundtable discussion held on June 20, 2023, [...]

By |2023-08-25T18:04:38-03:00August 11th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 4)

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 3)

Introduction In the midst of Suriname's foray into the oil and gas sector, Eblein Frangie, an influential figure in the banking industry, delivered a thought-provoking presentation on the imperative of transitioning to a green economy. Frangie emphasized the significance of understanding the mechanics of carbon credits, formulating a national climate strategy, and involving all [...]

By |2023-08-25T18:04:42-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 3)

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 2) 

Introduction The recent presentation by Rudolf Elias, highlighting Suriname's unique position as the greenest country on Earth and its potential in the face of climate change, has sparked discussions on the country's path to sustainable development. Following the presentation, Minister of Finance, Stanley Raghoebarsing, shared his thoughts on the importance of responsible governance and [...]

By |2023-08-25T18:04:50-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 2) 

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 1)

Introduction In a presentation by Rudolf Elias, at a round table hosted by the VSB at the SEOGS 2023, the importance of Suriname's rainforest as a valuable natural resource and its significance in the global fight against climate change were highlighted. Elias emphasized the urgent need to recognize the value of rainforests and the [...]

By |2023-08-25T18:04:51-03:00June 26th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 1)

SEOGS Day 4 – Wrap Up

Exciting developments in Suriname's energy sector! President Chandrikapersad Santokhi made a memorable appearance at the VSB booth following the SEOGS expo launch. Delighted to launch a captivating tourism video produced by VSB, aimed at promoting Suriname's allure as a prime tourist destination. With thousands of participants from [...]

By |2023-06-23T15:12:18-03:00June 23rd, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on SEOGS Day 4 – Wrap Up

Suriname Decent Work Country Programme 3

The Suriname Decent Work Country Programme (DWCP) for 2023-2026 sets out the common commitment of the Government of Suriname, workers’ and employers’ organizations, and the International Labour Organization (ILO) to promote Decent Work.1 The ILO has a longstanding programme of cooperation with its constituents in Suriname, including the implementation of two previous DWCPs, between 2014-2016 [...]

By |2023-03-17T12:11:00-03:00March 17th, 2023|Categories: Publicaties, SDG|Comments Off on Suriname Decent Work Country Programme 3

Oplossing in verstoring van de arbeidsmarkt vergt inzet overheid en bedrijfsleven

Er is een ernstige verstoring op de arbeidsmarkt in Suriname. Werkgevers en werknemers schijnen elkaar niet gauw te vinden. Om te komen tot het opstellen van een masterplan om deze uitdaging systematisch aan te pakken hield, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een netwerkbijeenkomst met als thema ‘De Toekomst van de Surinaamse Arbeidsmarkt’ in Courtyard [...]

By |2022-09-09T14:48:58-03:00September 9th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Oplossing in verstoring van de arbeidsmarkt vergt inzet overheid en bedrijfsleven

VERSLAG BTW Workshop, Prijzen en Inkomen, Reële verwachtingen en randvoorwaarden voor succes

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) organiseert in samenwerking met de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47) een workshop over de concept wet Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). De Keynote speaker is dhr. Stanley Esajas LL.M. De heer Esajas is een Fiscalist met een doctoraal Fiscaal Recht van de Universiteit van Amsterdam en een Postgraduate Diploma English Law [...]

By |2023-12-21T09:51:43-03:00August 4th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on VERSLAG BTW Workshop, Prijzen en Inkomen, Reële verwachtingen en randvoorwaarden voor succes

Participation VSB in 2022 International Labor Conference

From 27 May to 11 June, Governments’, Workers’ and Employers’ representatives from 187 ILO Member States discussed world of work issues at the International Labor Conference (ILC). This year, occupational safety and health , apprenticeships , as well as the social and solidarity economy  were among the items on the agenda of the Conference. [...]

By |2023-01-24T14:33:34-03:00June 17th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties, SDG|Comments Off on Participation VSB in 2022 International Labor Conference

Macro Economisch Overzicht (29 december 2021)

Aan de hand van de meest recente, bijgewerkte, gecorrigeerde en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot en met medio december 2021, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is: De groei van de wereldeconomie voor 2022 is gepojecteerd op 4,9 procent met een middellange termijn groei voor 2022-2026 op [...]

By |2022-01-17T09:27:10-03:00January 17th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht (29 december 2021)

Macro economisch overzicht (kwartaalverslag 15 oktober 2021)

Het macro economisch overzicht wordt geproduceerd door het Bureau van de VSB. De directeur Drs. Malty Dwarkasing is belast met de samenstelling hiervan. Mocht u na het lezen van het overzicht vragen hebben, dan kunt u haar contacten en wel als volgt: email adres: malty.dwarkasing@vsbstia.org en telefoon: +597 475286/475287 toestel 103. Samenvatting Aan de [...]

By |2021-10-22T09:12:30-03:00October 15th, 2021|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Macro economisch overzicht (kwartaalverslag 15 oktober 2021)

Tussentijdse rapportage tot en met 30 juni 2021 SU4SU COVID-19 SUPPORT FUND

Na de start in maart 2020 van het SU4SU COVID-19 SUPPORT FUND brengt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) deze tussentijdse rapportage uit. De rapportage is opgesteld op basis van de ontvangen bankafschriften, facturen, overige onderliggende documenten en de toelichtingen daarop. Dit rapport geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen van de gelden geworven voor [...]

By |2021-10-08T13:49:01-03:00October 8th, 2021|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Tussentijdse rapportage tot en met 30 juni 2021 SU4SU COVID-19 SUPPORT FUND

Studie gericht op produktiviteit in Suriname

Suriname, in haar zoektocht naar het verbeteren van het milieu voor de ontwikkeling van ondernemingen en om de productiviteit te verhogen, verzocht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) om te conceptualiseren en tot uitvoer te brengen, desbetreffende beoordeling voor het mogelijk maken van Milieu voor Duurzame Ondernemingen (EESE), met een focus op de externe factoren die [...]

By |2022-09-23T14:28:44-03:00September 24th, 2021|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties, SDG|Comments Off on Studie gericht op produktiviteit in Suriname

Macro Economisch Overzicht (kwartaal verslag 29 juni 2021)

Samenvatting Aan de hand van de meest recente, bijgewerkte, gecorrigeerde en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot en met februari 2021, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is: De groeiverwachting voor de wereldeconomie voor 2021 is wederom naar boven aangepast door het IMF tot ca. 6 procent. Dit [...]

By |2021-07-09T13:33:36-03:00July 8th, 2021|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht (kwartaal verslag 29 juni 2021)

Macro Economisch Overzicht (kwartaal verslag 8 maart 2021)

Aan de hand van de meest recente, bijgewerkte, gecorrigeerde en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot en met februari 2021, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is: De Covid-19 pandemie heeft wereldwijd tot en met begin maart 2021 ca. 113,8 miljoen besmettingen opgeleverd en 2,5 miljoen slachtoffers gemaakt. [...]

By |2021-03-22T12:01:54-03:00March 22nd, 2021|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht (kwartaal verslag 8 maart 2021)

Opmerkingen Bedrijfsleven op Crisis en Herstelplan 2020-2022 van de regering

De Besturen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hebben hun commentaar op het Crisis - en Herstelplan 2020 - 2022: "Van crisis naar herstel van de economie en het openbaar bestuur" aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De VSB en ASFA wensen op [...]

By |2021-02-11T17:30:54-03:00February 2nd, 2021|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Opmerkingen Bedrijfsleven op Crisis en Herstelplan 2020-2022 van de regering

Macro Economisch Overzicht – kwartaal verslag (november 2020)

Het macro economisch overzicht wordt geproduceerd door het Bureau van de VSB. Onze beleidsmedewerker drs. Malty Dwarkasing is belast met de samenstelling hiervan. Mocht u na het lezen van het overzicht vragen hebben, dan kunt u haar contacten en wel als volgt: email adres: malty.dwarkasing@vsbstia.org en telefoon: +597474090 of +597 475286/475287 toestel 106. Aan [...]

By |2020-12-04T15:33:03-03:00December 4th, 2020|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht – kwartaal verslag (november 2020)

De laatste Fitch creditrating voor Suriname oktober 2020

Op 26 oktober 2020 heeft het internationaal creditratingbureau Fitch Ratings, de lange termijn vreemde valuta kredietwaardigheid van het land naar omlaag aangepast van een CC rating naar C. Deze aanpassing betreft ook de rating op de uitgegeven obligatielening van USD 550 mln. die in 2026 vervalt en die van USD 125 mln. die in [...]

By |2020-11-06T13:45:03-03:00November 6th, 2020|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on De laatste Fitch creditrating voor Suriname oktober 2020

Voorgestelde Maatregelen voor Economisch Herstel

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zijn belangrijke werkgeversorganisaties binnen de samenleving. Onze organisaties vertegenwoordigen vrijwel alle productie en dienstverlenende sectoren van de economie en leveren een enorme bijdrage aan de totale productie van het land, de exportopbrengsten, de werkgelegenheid en de inkomsten voor de overheid. De VSB [...]

By |2020-09-18T14:13:33-03:00September 18th, 2020|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Voorgestelde Maatregelen voor Economisch Herstel

Derde Tussentijdse Rapportage SU4SU

Na de start in maart 2020 van het SU4SU COVID-19 SUPPORT FUND brengt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) inmiddels de derde tussentijdse rapportage uit. De rapportage is opgesteld op basis van de ontvangen bankafschriften, facturen, overige onderliggende documenten en de toelichtingen daarop. Dit rapport geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen van de gelden geworven [...]

By |2020-09-18T10:59:16-03:00September 18th, 2020|Categories: Front, Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Derde Tussentijdse Rapportage SU4SU

Macro Economisch Overzicht (kwartaal verslag augustus 2020)

Aan de hand van de meest recente-, bijgewerkte-, gecorrigeerde- en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot begin augustus 2020, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is:  De geschatte inkrimping van de wereldeconomie is door het IMF in juni met 1,9 procenten naar beneden aangepast tot 4,9 procent, vanwege [...]

By |2020-09-03T11:13:01-03:00September 3rd, 2020|Categories: Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht (kwartaal verslag augustus 2020)

Effecten Covid-19 op het Surinaams Bedrijfsleven

Wij bevinden ons in een werkelijk ongekende situatie. Het is niet de eerste pandemie waarmee de mensheid is geconfronteerd, maar Covid-19 is het verreweg de meest acute in de moderne geschiedenis. Naast de gezondheidscrisis brengt de pandemie ook een economische en sociale crisis met zich mee - en als we heel eerlijk zijn, weet niemand echt [...]

By |2020-07-07T15:36:28-03:00July 7th, 2020|Categories: Front, Publicaties|Comments Off on Effecten Covid-19 op het Surinaams Bedrijfsleven

Macro Economisch Overzicht (kwartaalverslag 8 mei 2020)

Aan de hand van de meest recente-, bijgewerkte-, gecorrigeerde- en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot begin mei 2020, is deze analyse gemaakt die als volgt samen te vatten is:  Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie in de wereld, verwacht het IMF dat de mondiale economie in 2020 in recessie [...]

By |2020-09-16T09:44:07-03:00May 14th, 2020|Categories: Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht (kwartaalverslag 8 mei 2020)

Analyse: Ontwikkeling Overheidsfinanciën en Staatsschuld Afgelopen Jaren – Januari 2020

Executive summary Na de economische teruggang en recessie in 2014-2016, waarbij de economie in 2016 met het liefs 5,6 procent inkromp, was er in 2017-2019 sprake van een zekere opleving van de economie met een groei, welke rond de 2 procent lag. De dalende wereldmarktprijzen van onze belangrijkste exportproducten, de stopzetting van de bauxietindustrie [...]

By |2021-02-02T13:51:02-03:00March 19th, 2020|Categories: Publicaties|Comments Off on Analyse: Ontwikkeling Overheidsfinanciën en Staatsschuld Afgelopen Jaren – Januari 2020

Macro Economisch Overzicht (Kwartaalverslag oktober 2019)

Introductie De VSB zal ingaande deze maand op kwartaalbasis een macro economisch overzicht produceren, gelet op het belang en de impact van macro economische ontwikkelingen op het ondernemersklimaat in Suriname. Voorts verwacht de VSB, net als andere actoren, dat macro economische ontwikkelingen in zowel binnen- als buitenland de komende jaren van dermate groot belang [...]

By |2020-05-14T11:52:45-03:00March 19th, 2020|Categories: Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht (Kwartaalverslag oktober 2019)

Macro-Economische Observaties Lezing over de Staatsschuld van Barbados

Op Maandag 18 november had de VSB tijdens de Algemene Ledenvergadering een gastspreker uit Barbados, namelijk de heer Christopher Sambrano van Ernst & Young Caribbean, uitgenodigd om een presentatie te houden voor haar leden en genodigden over het schuldenvraagstuk van Barbados in recente jaren. De gastspreker heeft de ontwikkelingen van de Barbadiaanse economie na [...]

By |2020-05-08T16:01:09-03:00March 19th, 2020|Categories: Publicaties|Comments Off on Macro-Economische Observaties Lezing over de Staatsschuld van Barbados

Macro Economisch Overzicht (Kwartaalverslag februari 2020)

Introductie Het macro economisch overzicht wordt geproduceerd door het Bureau van de VSB en onze Beleidsmedewerker, drs. Malty Dwarkasing, is belast met de samenstelling hiervan. Mocht u na het lezen van het overzicht vragen hebben, dan kunt u haar contacten en wel als volgt: email adres: malty.dwarkasing@vsbstia.org en telefoon: +597474090 of +597 475287/475286 toestel [...]

By |2020-05-14T11:54:34-03:00March 19th, 2020|Categories: Publicaties|Comments Off on Macro Economisch Overzicht (Kwartaalverslag februari 2020)

De laatste Fitch creditrating voor Suriname

Op 16 januari 2020 is het internationale creditratingbureau Fitch Ratings na circa 4 maanden uitgekomen met een aanpassing van de creditrating voor Suriname. Bij deze laatste aanpassing was er sprake van een verslechterde rating op vreemde valuta schulden te weten: Foreign currency long/short term rating Local currency long/short term rating [...]

By |2020-09-18T14:10:16-03:00March 19th, 2020|Categories: Publicaties|0 Comments

Actuele wisselkoers ontwikkelingen

In het laatste kwartaal van 2019 is de gemiddelde CBvS verkoopwisselkoers van de SRD ten opzichte van USD nog steeds stabiel op SRD 7,52, terwijl de Eurokoers sterk fluctueert en vanaf december een stijgend verloop vertoont (zie grafiek). Bij de cambio’s is er vooral in december sprake van stijgende koersen voor zowel de USD [...]

By |2020-09-18T13:59:55-03:00March 19th, 2020|Categories: Publicaties|0 Comments
Go to Top