Aan de hand van de meest recente, bijgewerkte, gecorrigeerde en beschikbare statistieken en informatie, evenals de vooruitzichten tot en met medio december 2021, is deze analyse gemaakt die
als volgt samen te vatten is:

  • De groei van de wereldeconomie voor 2022 is gepojecteerd op 4,9 procent met een middellange termijn groei voor 2022-2026 op gemidded 4,1 procent per jaar. De middellange termijn groei van onze regio Latijns Amerika & het Caribische gebied en voor Suriname is geprojecteerd op respectievelijk 2,4 procent en 2,1 procent.
  • De verwachting is dat het komend jaar 2022, de Surinaamse economie marginaal zal groeien met 1,8 procent. De macro economische indicatoren die steeds aan het verbeteren zijn en de influx van financiële middelen van multilateralen vanwege de goedkeuring van de “ Extended Arrangement under the Extended Fund Facility” voor Suriname bij het IMF, zullen bijdragen aan de positieve groei in 2021.
  • In Suriname is de vierde golf van COVID besmettingen ten einde, terwijl een vijfde golf in de eerste maanden van het nieuwe jaar verwacht wordt door de verspreiding van de omicron variant die reeds in Frans Guyana actief is. Het onder controle brengen/houden van de pandemie is een belangrijke voorwaarde voor de economische opleving in het volgend jaar.
  • De internationale reserve neemt toe vanwege een positief saldo van de betalings balans en ontvangen inkomstenbelasting en de sollidariteitsheffing van de goudmultinationals en Staatsolie. Het positief saldo van de betalingsbalans is voor een groot deel het gevolg van een influx van SDR’s van het IMF ter waarde van USD 175 miljoen in augustus.
  • Het monetair beleid heeft in de maanden juni – oktober ervoor gezorgd dat de basisgeldhoeveelheid redelijk onder controle is, waardoor het verloop van de wisselkoers vrij stabiel te noemen is. De maandinflatie bereikte een piek in juni en augustus 2021 van 10,8
    procent en 11,6 procent. De invoering van het flexibel wisselkoers systeem, prijsstijging voeding en niet-alcoholische dranken in die maand, terwijl de tariefaanpassing van de electriciteitsvoorziening in augustus hebben bijgedragen aan de hoge inflatie die maand.
  • De bancaire sector heeft te kampen met een hoog percentage aan non-performing loans, een ernstige onderkapitalisatie en een lage winstgevenheid door de economische recessie en depreciatie van de SRD.
  • Het financieringsoverschot van de overheid per ultimo september wordt geschat op ca. 2,1 procent van het geschatte BBP van 2021. De verwachting is dat het financieringsresultaat van 2021 een overschot zal zijn. Het positief resultaat is voornamelijk het gevolg van een “ stand still” op schuldbetalingen dit jaar.

Macro economische overzicht- vierde verslag 2021

Macroeconomic- quarterly report 2021-ENG

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required

Note
Zijn er interessante weetjes of activiteiten waar u graag ook via de Nieuwslijn van de VSB aandacht voor wenst, kunt u gerust contact opnemen met de heer Kamlesh Ganesh via zijn mailadres kamlesh.ganesh@vsbstia.org, of bellen naar het Bureau van de VSB. Hetzelfde geldt voor advertenties.

Wordt lid
Adverteren?