Energy and offshore industry set to convene in Paramaribo, Suriname this June

Taking place from 4-7 June 2024, SEOGS will be hosted by Staatsolie under the theme: The Next Stage of Success. SEOGS  is the market leading energy and offshore event in Suriname and one the largest energy events in the Caribbean attracting a regional and international audience.  With the first developments on the horizon, new [...]

By |2024-05-24T11:47:56-03:00May 24th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Energy and offshore industry set to convene in Paramaribo, Suriname this June

Elfde SEOB-bulletin gaat in op Belangrijkste Ontwikkelingen

Het elfde SEOB-bulletin rapporteert over de voortgang van het IMF-programma en de bijbehorende economische ontwikkelingen in Suriname. De SEOB monitort en adviseert de regering bij de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan, waarbij gebruik wordt gemaakt van prestatie-indicatoren. Belangrijkste Ontwikkelingen De wisselkoersen voor vreemde valuta daalden verder in april 2024. De inflatie [...]

By |2024-05-24T11:47:55-03:00May 24th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Elfde SEOB-bulletin gaat in op Belangrijkste Ontwikkelingen

Validatie Sessie “Skills and Employment Survey 2024”

Op 21 mei 2024 vond de validatie sessie van de "Skills and Employment Survey 2024" plaats. Tijdens deze sessie benadrukte de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Steven Mac Andrew, de noodzaak van dit onderzoek. “Het bedrijfsleven gaf aan dat ze geen mensen konden vinden, terwijl de vakbeweging aangaf dat er werkzoekenden waren. Er [...]

By |2024-05-24T11:47:55-03:00May 24th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Validatie Sessie “Skills and Employment Survey 2024”

VSB’s Engagement voor Onderwijsverbetering in Suriname: Een Strategische Prioriteit

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) erkent de cruciale rol van onderwijs in de economische en sociale ontwikkeling van Suriname. In lijn met onze toewijding aan duurzame ontwikkeling heeft VSB onderwijsvernieuwing opgenomen als een van de prioritaire Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG 4) in haar jaarplan voor 2024.  Het Onderwijscongres 2023 Tijdens het Onderwijscongres 2023, georganiseerd door [...]

By |2024-05-24T11:47:49-03:00May 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB’s Engagement voor Onderwijsverbetering in Suriname: Een Strategische Prioriteit

Handelsmissie Jamaica-Suriname Streeft naar Duurzame Samenwerking

Op 17 mei 2024 organiseerde de VSB een afsluitende cocktailbijeenkomst als hoogtepunt van de handelsmissie uit Jamaica naar Suriname, die plaatsvond van 15 tot 17 mei 2024. De missie, bestaande uit een overheidsdelegatie en meer dan dertig ondernemers, had als doel de handelsbetrekkingen tussen beide landen te versterken. Diverse activiteiten werden georganiseerd in samenwerking [...]

By |2024-05-24T11:47:55-03:00May 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Handelsmissie Jamaica-Suriname Streeft naar Duurzame Samenwerking

Veel belangstelling voor Handelsmissie Jamaica in Suriname

Een handelsmissie uit Jamaica, bestaande uit een overheidsdelegatie en meer dan dertig ondernemers, bezocht Suriname van 15 tot 17 mei 2024. In dit kader werden diverse activiteiten georganiseerd om de handelsbetrekkingen tussen beide landen te versterken. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) werkte samen met de Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO)   om Business to Business (B2B) [...]

By |2024-05-17T13:16:14-03:00May 17th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Veel belangstelling voor Handelsmissie Jamaica in Suriname

VSB participeert aan 112de ILC

VSB participeert aan 112de ILC De Internationale Arbeidsconferentie (ILC) vormt de basis voor de beleidsvorming en normstelling van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Elk jaar in juni komen vertegenwoordigers van overheden, werknemers en werkgevers samen in Genève, om de richting van de mondiale arbeidsnormen te bepalen en belangrijke sociale en arbeidsvraagstukken te bespreken. Doel en [...]

By |2024-05-17T13:16:18-03:00May 17th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB participeert aan 112de ILC

VSB benadrukt het belang van vertrouwen bij 155 jaar Rechtspraak in Suriname

De Vereniging van Surinaamse Bedrijven (VSB) was ook deelgenoot van de herdenking van 155 jaar Rechtspraak in Suriname. In dit kader participeerde de VSB op 6 mei 2024  aan een congres georganiseerd door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging. De bijeenkomst bood een platform voor diepgaande reflectie op de evolutie van het Surinaamse juridische [...]

By |2024-05-10T11:30:00-03:00May 10th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB benadrukt het belang van vertrouwen bij 155 jaar Rechtspraak in Suriname

Afronding eerste ronde My Green Enterprise Programma

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft in het kader van haar 74 jarig bestaan, 10 ondernemingen in de gelegenheid gesteld om deelgenoot te zijn van het My Green Enterprise Programma. Als een cruciale speler in de economische ontwikkeling van Suriname, erkent de VSB de waarde van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) en hun [...]

By |2024-05-10T11:29:58-03:00May 10th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Afronding eerste ronde My Green Enterprise Programma

Nieuwe ILO specialisten op Bezoek bij de VSB

Op 7 mei 2024 brachten ILO Caribbean Specialists Abdelmalik Muhummed (Employment & Labour Markets) & Ilca Webster (Skills & Lifelong Learning) een bezoek aan de VSB. Dit bezoek had tot doel om het werkgebied van deze twee specialisten te introduceren. Mevrouw Webster zal zich met name bezighouden op het gebied van skills en lifelong [...]

By |2024-05-10T11:29:56-03:00May 10th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nieuwe ILO specialisten op Bezoek bij de VSB

Nieuw zittingstermijn AAC 

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op woensdag 8 mei 2024 de nieuwe leden van het Arbeidsadvies College geïnstalleerd. Dit college is het hoogste tripartite orgaan dat de minister gevraagd en ongevraagd mag adviseren over arbeidsaangelegenheden. De voorzitter voor deze nieuwe zittingsperiode is voor de tweede keer mevrouw Mohinie Baboelal. Het college [...]

By |2024-05-10T11:29:54-03:00May 10th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nieuw zittingstermijn AAC 

VSB pleit voor uitbreiding van visumbeleid voor Franse toeristen

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft een lobby gestart bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking voor een uitgebreider visumbeleid voor Franse toeristen. Het voorstel omvat een multi-entry visa voor een jaar of langer, met gratis toegang voor kinderen onder de 12 jaar. Deze stap is in lijn met de [...]

By |2024-05-03T13:12:46-03:00May 3rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB pleit voor uitbreiding van visumbeleid voor Franse toeristen

VSB roept op tot versnelling en adequaatheid in uitvoering sociaal programma

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) neemt kennis van de aangekondigde acties door de Vakcentrale C-47, waarbij diverse vakbonden hun leden hebben opgeroepen om op 2 en 3 mei massaal thuis te blijven. Deze acties hebben als doel om de regering aan te sporen de verhoogde stroomtarieven terug te draaien, wat een belangrijk onderwerp van [...]

By |2024-05-03T13:12:44-03:00May 3rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB roept op tot versnelling en adequaatheid in uitvoering sociaal programma

Handelsmissie brengt Jamaicaanse en Surinaamse bedrijven bijeen

Van 15 tot en met 18 mei 2024 staat Suriname in het teken van een bijzondere gebeurtenis: de Business Mission to Suriname, georganiseerd door de Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO). VSB is als partner ook bij betrokken. Deze missie belooft een belangrijke mijlpaal te worden in de bilaterale handelsrelaties tussen Jamaica en Suriname, met als [...]

By |2024-05-03T13:12:42-03:00May 3rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Handelsmissie brengt Jamaicaanse en Surinaamse bedrijven bijeen

Dag van de Arbeid: Vieren van Decent Work en een gezonde werkomgeving met werkgevers en werknemers

De VSB, de belangenorganisatie van Surinaamse werkgevers, grijpt Dag van de Arbeid op 1 mei aan om de waarde te benadrukken van Decent Work en een gezonde werkomgeving voor zowel werkgevers als werknemers. We erkennen de cruciale rol die werkers spelen in de ontwikkeling van Suriname en benadrukken ons streven naar een toekomst waar [...]

By |2024-05-03T13:12:37-03:00May 3rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Dag van de Arbeid: Vieren van Decent Work en een gezonde werkomgeving met werkgevers en werknemers

VSB Industriegroep en AAV samen op bezoek bij Baitali Group

Op 25 april jongstleden kwam de Industrie Groep van de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) bijeen voor haar reguliere groepsbijeenkomst, gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Deze keer vond het evenement plaats in samenwerking met de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), wat een unieke en vruchtbare uitwisseling van ideeën en expertise mogelijk maakte. Noemenswaardig is ook de aanwezigheid [...]

By |2024-04-26T14:56:10-03:00April 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB Industriegroep en AAV samen op bezoek bij Baitali Group

VSB Zakelijke Dienstverlening wijst Nieuwe Vertegenwoordiging aan

Op donderdag 25 april 2024 kwam de groep Zakelijke Dienstverlening van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven bijeen voor haar groepsvergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd een belangrijk besluit genomen met betrekking tot de vertegenwoordiging van de groep voor de komende twee jaar. Na zorgvuldige overweging en discussie hebben de leden van de groep unaniem besloten over [...]

By |2024-04-26T14:56:08-03:00April 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB Zakelijke Dienstverlening wijst Nieuwe Vertegenwoordiging aan

VSB heeft onderhoud met onderzoeks- en risico- adviesbureau over NRA 2.0

Het onafhankelijk onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Inc.,  heeft een werkbezoek gebracht aan Suriname in de periode van 22 april 2024 tot 26 april 2024. Tijdens dit bezoek was het streven om de laatste informatie lacunes te dichten zodat het tweede National Risk Assessment rapport succesvol kan worden afgerond.  In de eerste evaluatie lag de [...]

By |2024-04-26T15:50:24-03:00April 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB heeft onderhoud met onderzoeks- en risico- adviesbureau over NRA 2.0

Presentaties over Caribbean Ferry Service en Lokale Gasontwikkeling

Op 25 april organiseerden de Groepen Zakelijke Dienstverlening en Transport van de VSB een netwerkevenement. Ramps Logistics presenteerde op deze avond hun project "Caribbean Ferry Service" presenteerde. Dit initiatief beoogt betere connectiviteit tussen Caribische landen, met focus op Trinidad en Tobago, Guyana, Antigua en Barbuda, St. Vincent en de Grenadines, Grenada, St. Kitts en [...]

By |2024-04-26T14:56:02-03:00April 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Presentaties over Caribbean Ferry Service en Lokale Gasontwikkeling

Terugblik op Torarica Green Awareness Expo 2024

Van 21 tot en met 23 maart 2024 organiseerde de Torarica Group de Green Awareness Expo. Tijdens deze driedaagse expo werd er uitgebreid verteld over de duurzame initiatieven en hun impact op de werkomgeving en het milieu. Dit jaar heeft de Torarica Group gekozen voor een partnerschap met WWF- Guianas, waardoor de expo werd [...]

By |2024-04-26T15:11:55-03:00April 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Terugblik op Torarica Green Awareness Expo 2024

SEOB Bulletin Maart 2024: Voortgang IMF-Programma en Economische Ontwikkelingen in Suriname

Het 10e bulletin van de Suriname Economic Oversight Board (SEOB) is verschenen, waarin de voortgang van het IMF-programma en belangrijke economische ontwikkelingen worden belicht. Als onafhankelijke instantie heeft SEOB als voornaamste doel de regering te monitoren en te adviseren over de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan. Hier volgt een samenvatting van [...]

By |2024-04-19T14:12:41-03:00April 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SEOB Bulletin Maart 2024: Voortgang IMF-Programma en Economische Ontwikkelingen in Suriname

Derde Stakeholdersessie Decent Work Country Programma 3

De nationale Decent Work Commissie heeft op dinsdag 9 april 2024 haar derde stakeholdersessie georganiseerd. Deze stakeholdersessie was gericht op de derde prioriteit van het Decent Work Country Programma 3, namelijk Arbeidsmarkt Bestuur en arbeidsrechten. De commissie presenteerde de status van deze prioriteit waar er tot 2026 de ruimte is om een 100% realisatiegraad [...]

By |2024-04-19T14:00:59-03:00April 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Derde Stakeholdersessie Decent Work Country Programma 3

PUM expert bespreekt Sociale Dialoog VSB met Minister van Arbeid

In het kader van zijn missie in Suriname heeft Ton Voortman, een vooraanstaande expert van het Programma Uitzending Managers (PUM), een belangrijk bezoek gebracht aan de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dit bezoek vond plaats in het kader van zijn ondersteuning aan de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), waarbij sociale dialoog een cruciale rol [...]

By |2024-04-19T14:00:55-03:00April 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on PUM expert bespreekt Sociale Dialoog VSB met Minister van Arbeid

Uitnodiging om deel te nemen aan het 16e ACS Business Forum

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking, in samenwerking met de Associatie van Caribische Staten (ACS), nodigt lokale bedrijven uit om deel te nemen aan het aankomende evenement "Het 16e ACS Business Forum van de Grote Cariben".  Deze gelegenheid markeert voor het eerst dat zo'n evenement plaatsvindt in Suriname, waarbij de [...]

By |2024-04-19T14:25:16-03:00April 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Uitnodiging om deel te nemen aan het 16e ACS Business Forum

Ton Voortman biedt expertise en ondersteuning aan Vereniging Surinaams Bedrijfsleven tijdens missie

Ton Voortman, een vooraanstaande expert van het Programma Uitzending Managers (PUM), is momenteel op missie bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Het doel van zijn bezoek is om uit te zoeken (en te adviseren) hoe de VSB kan uitgroeien tot een future-proof organisatie. Dit betekent dat de focus voornamelijk ligt op drie belangrijke aspecten: [...]

By |2024-04-12T13:09:35-03:00April 12th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Ton Voortman biedt expertise en ondersteuning aan Vereniging Surinaams Bedrijfsleven tijdens missie

Waarom de wisselkoersverbetering van de SRD geen directe impact heeft op winkelprijzen

De Surinaamse economie heeft de afgelopen jaren een turbulente periode doorgemaakt, gekenmerkt door een afnemende waarde van de Surinaamse dollar (SRD), resulterend in toenemende inflatie en een dalende koopkracht voor de samenleving. Echter, recentelijk is er een opmerkelijk fenomeen waar te nemen: de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) [...]

By |2024-04-12T13:09:26-03:00April 12th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Waarom de wisselkoersverbetering van de SRD geen directe impact heeft op winkelprijzen

Verhoging Entry Fee: Wederom solistisch beleid van de regering zonder afstemming met het bedrijfsleven

Het Surinaamse bedrijfsleven staat op zijn kop na de recente aankondiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Op 26 maart 2024 deelde het ministerie mee dat de Surinaamse regering heeft besloten om het tarief van de Entry Fee te verhogen naar USD 50 / Euro 50, met ingang van [...]

By |2024-04-12T13:09:23-03:00April 12th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Verhoging Entry Fee: Wederom solistisch beleid van de regering zonder afstemming met het bedrijfsleven

VSB biedt My Green Enterprise Programma: Stap naar een Duurzamere Toekomst voor Surinaamse Ondernemers

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) viert haar 74e jaardag met een buitengewone aanbieding die ondernemers in staat stelt om hun bedrijfsvoering te transformeren naar een groenere en duurzamere toekomst. Als een cruciale speler in de economische ontwikkeling van Suriname, erkent de VSB de waarde van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO's) en hun potentieel [...]

By |2024-04-05T13:01:31-03:00April 5th, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on VSB biedt My Green Enterprise Programma: Stap naar een Duurzamere Toekomst voor Surinaamse Ondernemers

Kennismaking VSB met nieuwe ILO Director Office for the Caribbean

De VSB heeft op 28 maart 2024 een kennismaking onderhoud gehad met de nieuwe Director van het ILO Decent Work Team and Office for the Caribbean Joni Musabayana. De ILO Diector was vergezeld van Lars Johansen, Deputy Director, Vera Guseva, Specialist for Workers' Activities en Ingerlyn Caines-Francis, Senior Programme Officer. De delegatie werd ontvangen [...]

By |2024-04-05T15:39:43-03:00April 5th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Kennismaking VSB met nieuwe ILO Director Office for the Caribbean

Uitnodiging voor deelname aan het ACS Business Forum in Suriname

Met genoegen willen wij u namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en de Associatie van Caribische Staten (ACS) uitnodigen om deel te nemen aan het unieke evenement "the 16th ACS Business Forum of the Greater Caribbean" dat voor de eerste keer gehouden zal worden in Suriname. Datum en Locatie: [...]

By |2024-04-05T12:55:22-03:00April 5th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Uitnodiging voor deelname aan het ACS Business Forum in Suriname

Climate Launchpad Programma in Suriname

In een opmerkelijk initiatief gericht op duurzaam ondernemerschap en het aanpakken van klimaatverandering, wordt het Climate Launchpad programma gelanceerd in Suriname. Dit jaar biedt Climate Launchpad een uitgebreid programma aan waarin deelnemers kunnen profiteren van gratis trainingen, persoonlijke begeleiding en deelname aan zowel lokale als internationale salespitch competities. Het hoofddoel van dit programma is [...]

By |2024-04-05T12:55:19-03:00April 5th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Climate Launchpad Programma in Suriname

VSB herdenkt 74 jaar van duurzaam bestaan

Op 28 maart 2024 markeert een bijzondere mijlpaal voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) terwijl ze haar 74-jarig bestaan herdenkt. Sinds haar oprichting in 1950 heeft de VSB zich ingezet voor de belangen van haar leden en heeft ze een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van het Surinaamse bedrijfsleven.  Een van de belangrijkste [...]

By |2024-03-28T13:23:58-03:00March 28th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB herdenkt 74 jaar van duurzaam bestaan

Nationaal Decent Work Commissie Suriname Versterkt Samenwerking met ILO na Succesvolle Workshop

Op woensdag 27 maart heeft de Nationale Decent Work Commissie een vruchtbare workshop afgerond in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de commissie de status van het derde Decent Work Country Program besproken, inclusief de positieve ontwikkelingen en de uitdagingen waarmee Suriname momenteel wordt geconfronteerd. Daarnaast was [...]

By |2024-03-28T13:23:54-03:00March 28th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nationaal Decent Work Commissie Suriname Versterkt Samenwerking met ILO na Succesvolle Workshop

De Caribbean Datacenter Association lanceert om Digitale Transformatie in het Caribisch gebied te versnellen!

De Caribbean Datacenter Association (CDA), een baanbrekend initiatief gericht op het versnellen van digitale transformatie in het Caribisch gebied, hield haar openingsbijeenkomst op 13-14 maart 2024. Door operators te verenigen, middelen te delen en technologie toegankelijk te maken voor meer gebruikers in de Caribische regio, belooft de CDA het digitale landschap in het Caribisch [...]

By |2024-03-28T13:23:14-03:00March 28th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on De Caribbean Datacenter Association lanceert om Digitale Transformatie in het Caribisch gebied te versnellen!

VSB Transportsector houdt haar groepsvergadering bij de SLM

Op 26 maart jongstleden kwam de VSB Transportsector samen voor haar groepsvergadering bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. Tijdens deze bijeenkomst voorzag de groepsvertegenwoordiger, Timothy Mendonça, de leden van een gedetailleerde update en benadrukte hij het belang van regelmatige groepsvergaderingen met andere sectoren van de VSB.  Aanwezige leden brachten knelpunten naar voren die verband houden [...]

By |2024-03-28T13:19:00-03:00March 28th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB Transportsector houdt haar groepsvergadering bij de SLM

Torarica Green Awareness Expo 2024: Bevordering van Duurzaamheid voor een Groenere Toekomst

Gisteren ging de Torarica Green Awareness Expo 2024 van start in de Banketzaal van het Torarica Resort, met enthousiasme voor duurzaamheid en eco-bewustzijn. Het evenement biedt een levendig platform voor het verkennen van innovatieve, milieuvriendelijke initiatieven en praktijken. De Expo trok direct de aandacht van bezoekers met een diversiteit aan activiteiten en informatieve sessies, [...]

By |2024-03-22T15:40:00-03:00March 22nd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Torarica Green Awareness Expo 2024: Bevordering van Duurzaamheid voor een Groenere Toekomst

SDG 6: De Geest van Duurzaam Waterbeheer

Op 22 maart, de Wereldwaterdag, worden we herinnerd aan de cruciale rol die water speelt in ons dagelijks leven en onze gemeenschappen. Voor Suriname, gezegend met overvloedige waterbronnen, is water niet alleen een essentiële hulpbron, maar ook een bron van leven en welvaart. Als Vereniging Surinaams Bedrijfsleven staan we op deze dag stil bij [...]

By |2024-03-22T15:38:45-03:00March 22nd, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on SDG 6: De Geest van Duurzaam Waterbeheer

Bestuur VSB bespreekt SDGs en economie met Nederlandse Ambassadeur

Op donderdag 14 maart wisselden het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Nederlandse Ambassadeur, de heer Walter Oostelbos, en mevrouw Virendya Battja, Senior Economic Policy Advisor, van gedachten tijdens een bezoek aan de Nederlandse Ambassade. Het bestuur van de VSB, vertegenwoordigd door mevrouw Rekha Bissumbhar (voorzitter), de heer Jan van Charante [...]

By |2024-03-22T15:35:20-03:00March 22nd, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Bestuur VSB bespreekt SDGs en economie met Nederlandse Ambassadeur

SEOB belicht belangrijke ontwikkelingen rond IMF programma in 9de Bulletin

Het nieuwste SEOB-bulletin, gepubliceerd in februari 2024, biedt een grondige analyse van de voortgang van het IMF-programma en de belangrijkste economische ontwikkelingen in Suriname. Als onafhankelijke instantie heeft de Suriname Economic Oversight Board (SEOB) de verantwoordelijkheid om de regering te adviseren en te monitoren bij de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan.  [...]

By |2024-03-22T15:33:09-03:00March 22nd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SEOB belicht belangrijke ontwikkelingen rond IMF programma in 9de Bulletin

Speciaal Tripartiet Overleg krijgt update over totstandkoming energietarieven

De minister van Financiën en Planning heeft het Beleidsteam binnen het Speciaal Tripartie Overleg, waar de VSB ook deel van uitmaakt, middels een schrijven de punten doen toekomen inzake de totstandkoming energietarieven. Het document telt 13 punten m.b.t. het elektriciteitsbeleid en de omvorming van object- naar subjectsubsidie.  Achtergrond De intensieve discussies binnen de regering, [...]

By |2024-03-15T15:30:54-03:00March 15th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Speciaal Tripartiet Overleg krijgt update over totstandkoming energietarieven

VSB participeert aan onderhoud met IMF

Tijdens een recente ontmoeting tussen vooraanstaande Surinaamse instanties, waaronder de VSB, KKF, ASFA, vakbonden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), werd een breed scala aan belangrijke onderwerpen besproken. Een van de kernpunten van de discussie was de energiekwestie, waarbij er consensus was over de gefaseerde afbouw van de subsidie. Benadrukt werd om de gefaseerde [...]

By |2024-03-15T15:20:01-03:00March 15th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB participeert aan onderhoud met IMF

Strategisch Overleg tussen VSB en Ministers: Focus op Energiebeleid

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), samen met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en de Associatie van Klein en Middelgrote Ondernemingen (AKMOS), heeft op 14 maart 2024 deelgenomen aan een cruciaal strategisch overleg met de Ministers van Financiën, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Natuurlijke Hulpbronnen (NH), en [...]

By |2024-03-15T15:16:03-03:00March 15th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Strategisch Overleg tussen VSB en Ministers: Focus op Energiebeleid

Laatste validatie sessie voor National Social Protection Strategy

Op 14 maart werd een belangrijke mijlpaal bereikt in de beleidsvorming van Suriname, met de afronding van de laatste validatiesessie van de National Social Protection Strategy. De sfeer was doordrongen van een gevoel van dringendheid en verantwoordelijkheid, aangezien dit strategische document niet alleen een routekaart was voor sociale vooruitgang, maar ook een concrete actieagenda [...]

By |2024-03-20T09:08:51-03:00March 15th, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Laatste validatie sessie voor National Social Protection Strategy

VSB participeert in voorbespreking Nationale Industriële Baseline Survey Deloitte & Total Enrgies

In de dynamische wereld van industriële ontwikkeling staat Suriname op het punt van significante groei en vooruitgang. Het verkennen en begrijpen van de huidige industriële basis is van vitaal belang voor het stimuleren van toekomstige ontwikkelingen en het maximaliseren van de lokale betrokkenheid en capaciteit. In dit kader voert Deloitte, namens TotalEnergies, de Nationale [...]

By |2024-03-15T15:13:32-03:00March 15th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB participeert in voorbespreking Nationale Industriële Baseline Survey Deloitte & Total Enrgies

Vooruitgang en Uitdagingen in Gendergelijkheid bij Werkgeversorganisaties

Een groeiend aantal wereldwijde werkgeversorganisaties verbetert intern de gendergelijkheid, zo blijkt uit een nieuw rapport van het Bureau voor Werkgevers Activiteiten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO-ACT/EMP) en de Internationale Organisatie van Werkgevers (IOE). De volgende stap voor deze organisaties is het doorbreken van glazen plafonds, zodat meer vrouwen hun carrière kunnen bevorderen en kunnen [...]

By |2024-03-20T09:08:56-03:00March 8th, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Vooruitgang en Uitdagingen in Gendergelijkheid bij Werkgeversorganisaties

VSB-bezoek aan DP World Paramaribo: Duurzaamheid als Drijvende Kracht

Op 6 maart 2024 heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een inspirerend bezoek gebracht aan DP World Paramaribo. De delegatie werd hartelijk ontvangen door de gedreven C.E.O. Mervel Kotzebue, in het bijzijn van Avriëlle Cicilson, Senior People Manager, en Ian Wagiman, een van de drie duurzaamheidskampioenen binnen DP World Paramaribo. Namens de VSB waren [...]

By |2024-03-20T09:09:10-03:00March 8th, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on VSB-bezoek aan DP World Paramaribo: Duurzaamheid als Drijvende Kracht

Erkenning en Felicitaties op Internationale Vrouwendag vanuit VSB

Geachte Dames en vrouwelijke Ondernemers, Met genoegen willen wij als Vereniging Surinaams Bedrijfsleven onze oprechte felicitaties uitbrengen op de gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Dit jaar staat de viering in het teken van 'Investeer in vrouwen: Versnel vooruitgang.' Deze dag biedt niet alleen de gelegenheid om de verwezenlijkingen van vrouwen wereldwijd te vieren, maar ook [...]

By |2024-03-20T09:09:03-03:00March 8th, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Erkenning en Felicitaties op Internationale Vrouwendag vanuit VSB

Suriname: Een Schatkamer aan Koolstofkredieten?

De potentie van koolstofkredieten in Suriname is enorm. Met meer dan 93% bosbedekking, herbergt het land een aanzienlijke hoeveelheid koolstofdioxide (CO2). Dit maakt Suriname tot een aantrekkelijke kandidaat voor koolstofkredietprojecten, die erop gericht zijn CO2-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd economische voordelen te genereren. In dit artikel bespreken we de kansen en uitdagingen met betrekking [...]

By |2024-03-08T13:45:57-03:00March 8th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Suriname: Een Schatkamer aan Koolstofkredieten?

VSB positief gestemd met de aanstelling Robby Holband als directeur Beroepsonderwijs

Met de recente benoeming van Robby Holband als directeur Beroepsonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) in Suriname, markeert het land een belangrijk keerpunt in de richting van onderwijsvernieuwing. Holband, voorheen directeur van het Polytechnic College (PTC), brengt zijn ervaring in het Surinaamse bedrijfsleven mee naar deze nieuwe rol, en zijn [...]

By |2024-03-08T13:45:53-03:00March 8th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB positief gestemd met de aanstelling Robby Holband als directeur Beroepsonderwijs

SDG CEO Breakfast brengt UN Suriname en Bedrijfsleven dichterbijelkaar voor de gezamenlijke doelen

Het SDG CEO Breakfast, een evenement, georganiseerd door het Nationaal SDG-platform in samenwerking met de VN in Suriname, bracht 30 CEO's en vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, NGO's en ambassades samen om samenwerkingsstrategieën te bespreken voor het bereiken van duurzame ontwikkeling in Suriname. De bijeenkomst, gehouden op 28 februari, begon met inzichtelijke presentaties van vertegenwoordigers [...]

By |2024-03-01T15:06:29-03:00March 1st, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on SDG CEO Breakfast brengt UN Suriname en Bedrijfsleven dichterbijelkaar voor de gezamenlijke doelen

Aanpassing kosten Vererende Getuigschriften

Hierbij willen wij u mededelen dat in verband met de gestegen kosten (papier, drukkosten en kalligraferen), wij genoodzaakt zijn de tarieven voor de Vererende Getuigschriften m.i.v. 1 maart 2024 aan te passen. De nieuwe prijs voor één Vererend Getuigschrift is: Voor leden -SRD 250 Voor niet leden - SRD 350 Verder willen wij u [...]

By |2024-03-01T15:06:24-03:00March 1st, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Aanpassing kosten Vererende Getuigschriften

VSB een ASFA delen Voorstellen met Minister van Natuurlijke Hulpbronnen inzake Energie Tarieven

In een formele correspondentie gericht aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, delen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hun standpunten en voorstellen met betrekking tot de voorgestelde maatregelen inzake energietarieven. Dit initiatief volgt op een constructieve bespreking op 22 februari 2024, waar het 'Finaliseren van de voorstellen [...]

By |2024-03-01T15:06:20-03:00March 1st, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB een ASFA delen Voorstellen met Minister van Natuurlijke Hulpbronnen inzake Energie Tarieven

VSB pleit voor Transparantie in bestedingen Algemeen Pensioenfonds

Bedrijven en werknemers in Suriname zijn gedurende meer dan 100 maanden premies aan het storten bij het Algemeen Pensioenfonds (APF), zonder helderheid over de besteding van deze middelen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) roept de verantwoordelijke instanties op om meer transparantie te betrachten en rekenschap af te leggen over de beheersing van de pensioengelden. [...]

By |2024-03-01T15:06:19-03:00March 1st, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB pleit voor Transparantie in bestedingen Algemeen Pensioenfonds

Een blik op het Produtie Krediet Fonds

Ondernemerschap en (export-) productie stimuleren vereisen anno 2024 nieuwe netwerken, nieuwe relaties en geïntegreerde, samenhangende aanpak van uitdagingen. Onderwijs, trainingen, kwantificeren van alternatieve export productiewaarden, begeleiding, innovatief denken en stimulering voor een bepaalde tijd moeten geïnstitutionaliseerd worden. Vanaf 2022 zijn er in ons land een aantal fondsen ingesteld, met als doel het stimuleren van [...]

By |2024-03-01T15:06:14-03:00March 1st, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Een blik op het Produtie Krediet Fonds

Workshop Building Capacity to Access Financing for Implementation of the UN Forest Instrument and Sustainable Forest Management

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en het United Nations Forum for Forest (UNFF) hebben gezamenlijk het project "Building Capacity to Access Financing for Implementation of the UN Forest Instrument and Sustainable Forest Management" gelanceerd. Als onderdeel van dit initiatief organiseert het ministerie een vijfdaagse workshop van 4 tot 8 maart 2024 [...]

By |2024-03-01T15:06:11-03:00March 1st, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Workshop Building Capacity to Access Financing for Implementation of the UN Forest Instrument and Sustainable Forest Management

PTC: 27 jaar van leren, doen en leiden!

“Elk jaar is een mijlpaal voor PTC; als instituut hebben we een aantal prachtige doelen bereikt. We stappen een nieuw jaar in, een nieuw seizoen die hopelijk ook veel moois en goeds brengt voor het PTC” zegt PTC waarnemend directeur Magerie Telgt. Op de vraag wat Telgt als de meest opmerkelijke prestaties van het [...]

By |2024-02-23T15:50:18-03:00February 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on PTC: 27 jaar van leren, doen en leiden!

Renovatie van Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname Belooft Voordelen en Toekomstige Groei

De Johan Adolf Pengel Airport in Suriname staat op het punt een aanzienlijke transformatie te ondergaan, met plannen om de capaciteit uit te breiden en te moderniseren. Deze ambitieuze renovatie belooft niet alleen een vlotte doorstroming van passagiers en vracht, maar ook een stimulans voor de economische groei en het toerisme in het land. [...]

By |2024-02-23T15:28:20-03:00February 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Renovatie van Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname Belooft Voordelen en Toekomstige Groei

Lezing over Arbitrage en Mediation in Suriname: Een Gouden Kans voor Juridische Professionals

Op donderdag 29 februari 2024 organiseert het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI) in samenwerking met de Stichting Mediation Professionals Suriname een inspirerende lezing over arbitrage en mediation. Het evenement is gericht op een brede doelgroep, waaronder advocaten, bedrijfsjuristen, arbiters, mediators, juridische notarissen, studenten en rechters. De bijeenkomst biedt een unieke kans om meer inzicht te [...]

By |2024-02-23T15:28:18-03:00February 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Lezing over Arbitrage en Mediation in Suriname: Een Gouden Kans voor Juridische Professionals

Houd Je Gegevens Veilig: Doe Mee aan Datasur’s Cybersecurity Webinar 

In een tijdperk waarin digitale bedreigingen voortdurend evolueren, nodigt Datasur je uit om deel te nemen aan een informatieve cybersecurity webinar. Deze sessie biedt niet alleen praktische strategieën om je digitale activa te beschermen, maar geeft je ook de kans om deel te nemen aan de "Love Your Data" campagne en kans te maken [...]

By |2024-02-23T15:28:17-03:00February 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Houd Je Gegevens Veilig: Doe Mee aan Datasur’s Cybersecurity Webinar 

Centrale Bank van Suriname werkt aan Nationale Betaalraad 

De Centrale Bank van Suriname heeft plannen voor de lancering van de Nationale Betaalraad Suriname in maart van dit jaar. Ter voorbereiding op deze lancering heeft de Bank een voorbespreking gehouden, waarin de genomen beslissingen met betrekking tot de governance van de Raad en andere operationele zaken zijn besproken in een gezamenlijke sessie met [...]

By |2024-02-23T15:28:16-03:00February 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Centrale Bank van Suriname werkt aan Nationale Betaalraad 

Samenwerkingsovereenkomst tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers 

In een historisch moment heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) en het Polytechnisch College Suriname (PTC) het eerste convenant ondertekend. Dit akkoord, mede ondertekend door de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA), markeert het startschot voor de ontwikkeling van [...]

By |2024-02-23T15:28:14-03:00February 23rd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Samenwerkingsovereenkomst tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers 

Lancering van de PIFON-COLEAD Roundtable Serie over Agro-verwerking in de Pacific Islands

De Pacific Island Farmers Organisation Network (PIFON) en COLEAD nodigen partners uit voor de lancering van de serie roundtables over "Growing Resilience: Het versterken van de agro-verwerkingssector in de Pacific Islands." De eerste ronde-tafelbijeenkomst vindt plaats op woensdag 28 februari 2024. Online Deelname De sessie wordt gehouden via Zoom en is toegankelijk voor deelnemers [...]

By |2024-02-16T17:07:51-03:00February 16th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Lancering van de PIFON-COLEAD Roundtable Serie over Agro-verwerking in de Pacific Islands

Doorbraak voor Lucky Store N.V.: Duty Free Beschikking met Succes Verkregen na Jarenlange Strijd

Lucky Store N.V. kondigt met trots aan dat het eindelijk met succes de langverwachte Duty Free beschikking heeft verkregen, inclusief essentiële douanevoorwaarden. Deze overwinning markeert het resultaat van doorzettingsvermogen en toewijding, ondanks de vele uitdagingen waarmee het bedrijf werd geconfronteerd sinds het begin van de strijd in 2015. De reis naar deze prestatie was [...]

By |2024-02-16T17:07:49-03:00February 16th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Doorbraak voor Lucky Store N.V.: Duty Free Beschikking met Succes Verkregen na Jarenlange Strijd

SEOB Bulletin #08 

Het achtste SEOB-bulletin biedt een gedetailleerde kijk op de voortgang van het IMF-programma en essentiële ontwikkelingen in verband daarmee. De SEOB, een onafhankelijke entiteit, heeft als voornaamste doel de regering te monitoren en adviseren over de uitvoering van het IMF-programma en het economisch herstelplan, gericht op duidelijke prestatie-indicatoren. Op de website www.seob.sr worden regelmatig [...]

By |2024-02-16T17:07:47-03:00February 16th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SEOB Bulletin #08 

SEOGS 2024: Hét Toonaangevende Energie- en Offshore-Evenement in Suriname

SEOGS 2024 is het grootste en meest toonaangevende energie- en offshore-evenement in Suriname, dat een regionaal en internationaal publiek aantrekt. Het evenement is ontwikkeld in een joint venture met Staatsolie Maatschappij Suriname en wordt gehost door Staatsolie, met volledige steun van de regering van Suriname. De organisatie is in handen van Global Event Partners [...]

By |2024-03-13T12:52:43-03:00February 16th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SEOGS 2024: Hét Toonaangevende Energie- en Offshore-Evenement in Suriname

Decent Work Commissie bespreekt voortgang DWCP3 met ILO

Op 7 februari ontmoetten leden van het ILO Caribisch team, John Bliek, Specialist Duurzame Ondernemingsontwikkeling & Werkgelegenheid, en Nancy Varela, Specialist Sociale Dialoog & Arbeidsadministratie, leden van de Nationale Decent Work Commissie in Suriname. Deze bijeenkomst met het tripartiete comité was een gelegenheid om de voortgang van het derde Decent Work Country Programma van [...]

By |2024-02-09T15:05:30-03:00February 9th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Decent Work Commissie bespreekt voortgang DWCP3 met ILO

Nieuw Bestuur ICT Associatie 2024-2025

Met trots maakt de ICT Associatie Suriname (ICT-As) bekend dat tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 3 februari 2024, een nieuw bestuur gekozen is voor de bestuursperiode 2024-2025. Het afgetreden bestuur bestaande uit voorzitter Anvit Ramlakhan (CEO Datasur), secretaris Charissa Sharman-Parmanand (Vertegenwoordiger VSH United), penningmeester Sheetal Ramkhelawan-Sujan (Co-Founder & Co-Director Lybra N.V.), commissarissen [...]

By |2024-02-09T15:05:24-03:00February 9th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nieuw Bestuur ICT Associatie 2024-2025

De top 5 doelgroepen van AI in Suriname

Bij Apptastic verkennen zij met trots de veelzijdige impact van Kunstmatige Intelligentie (AI) in Suriname. Deze invloed strekt zich uit over alle lagen van onze samenleving. Van de jongste generatie, kinderen en tieners, die in aanraking komen met AI in hun dagelijkse leven, tot tieners en jongvolwassenen die zich voorbereiden op de arbeidsmarkt en [...]

By |2024-02-09T09:34:18-03:00February 2nd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on De top 5 doelgroepen van AI in Suriname

USAID CFDA CCIP Fact Sheet

Het Caribbean Climate Investment Program, gelanceerd door USAID/Dominican Republic, is een initiatief onder het Climate Finance for Development Accelerator-programma. Het doel is om tegen 2030 $2,5 miljard aan publieke en private investeringen in schone energie en klimaatadaptatie in de Caribische regio te mobiliseren. Met een budget van $20 miljoen richt het programma zich op [...]

By |2024-02-02T12:54:43-03:00February 2nd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on USAID CFDA CCIP Fact Sheet

14 bedrijven tekenen Grant Agreements SURGE programma

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is belast met de implementatie van het Suriname’s Growth Enterprise (SURGE) programma, dat tot doel heeft Surinaamse micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) te ondersteunen.  SURGE vormt een integraal onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD), dat wordt uitgevoerd door de [...]

By |2024-02-02T14:45:04-03:00February 2nd, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on 14 bedrijven tekenen Grant Agreements SURGE programma

Onderhoud VSB en nieuwe Economic Officer bij de US Embassy

Op 24 januari 2024 heeft de Vereniging Surinamas Bedrijfsleven een ontmoeting gehad met Christopher Valdes, de recentelijk aangetreden Economic Officer bij de US Embassy in Paramaribo. Momenteel bevindt Valdes zich nog in de fase van het verkennen van de Surinaamse economie, en hij achtte het van belang om ook een bezoek aan de VSB [...]

By |2024-01-26T11:42:44-03:00January 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Onderhoud VSB en nieuwe Economic Officer bij de US Embassy

Wat willen wij? 

"De Toekomstvisie van Suriname: een Duurzame Ontwikkeling voor Welvaart en Welzijn"  Naar aanleiding van de recente discussies over de uitgifte van grote arealen t.b.v. de landbouw wil de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) als volgt reageren. De discussie die gevoerd moet worden is ons inziens veel breder en fundamenteler voor de duurzame ontwikkeling van Suriname: [...]

By |2024-02-05T12:13:58-03:00January 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Wat willen wij? 

Oproep tot Transparantie en Good Governance bij Overheidsaanbestedingen 

In de recente ontwikkelingen omtrent overheidsaanbestedingen in Suriname, voelt de ereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zich genoodzaakt haar bezorgdheid te uiten over het gebrek aan transparantie en goede governance bij deze processen. De VSB erkent de dringende behoefte aan noodhulp, zoals recentelijk het goedkeuren van SRD 80 miljoen voor voedselpakketten, maar benadrukt dat deze acties [...]

By |2024-01-26T11:42:36-03:00January 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Oproep tot Transparantie en Good Governance bij Overheidsaanbestedingen 

Zevende Editie van de FHR Business Fair: “Building up Expectations”

Op zaterdag 09 maart 2024 zal het FHR Institute for Higher Education met trots de zevende editie van de FHR Business Fair organiseren onder het inspirerende thema "Building up Expectations". Het evenement belooft een boeiende showcase te worden van innovatieve ondernemingen, gepresenteerd door studenten van het Bachelor of Business Administration (BBA) programma aan de [...]

By |2024-01-26T11:42:32-03:00January 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Zevende Editie van de FHR Business Fair: “Building up Expectations”

Succesvol Leveranciersontwikkelingsprogramma

Chevron en Staatsolie bundelden hun krachten voor het Bluewave Supplier Development Programma (Leveranciersontwikkelingsprogramma) in Suriname. Dit programma was gericht op het versterken van lokale bedrijven, zodat zij goederen en diensten konden leveren aan de bloeiende offshore olie- en gassector. Dit initiatief is onderdeel van het succesvolle 2023 Blue Wave Leveranciersontwikkelingsprogramma, een gezamenlijke inspanning van [...]

By |2024-01-26T11:42:28-03:00January 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Succesvol Leveranciersontwikkelingsprogramma

ILO: OSH Maatregelen Essentieel voor het Voorkomen van Geweld en Intimidatie op de Werkvloer

Maatregelen op het gebied van Arbeidsveiligheid en Gezondheid (OSH) vormen de sleutel tot het opbouwen van een inclusieve, geïntegreerde en op gender reagerende aanpak om geweld en intimidatie op de werkvloer te voorkomen en te elimineren, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het rapport, getiteld "Preventing and addressing violence [...]

By |2024-01-26T12:25:46-03:00January 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on ILO: OSH Maatregelen Essentieel voor het Voorkomen van Geweld en Intimidatie op de Werkvloer

Projecta identificeert Gaps in wetgeving en Capaciteitsprogramma’s voor  Offshore Olie- en Gassector

Op een gedenkwaardige ochtend, 23 januari 2024, vonden bedrijfsleiders, beleidsmakers en experts uit diverse sectoren zich samen in de Torarica Banquet Hall.  De aandacht was gevestigd op het kruispunt waar Suriname op staat. Een kruispunt gevormd door economische uitdagingen, ontdekkingen van immense offshore olie- en gasreserves en de toenemende gevolgen van klimaatverandering. Dit moment [...]

By |2024-01-26T11:42:40-03:00January 26th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Projecta identificeert Gaps in wetgeving en Capaciteitsprogramma’s voor  Offshore Olie- en Gassector

De Surinaamsche Bank N.V. herdenkt 159 jarig bestaan

Vandaag, 19 januari 2024, bestaat ons lid, De Surinaamsche Bank N.V. 159 jaar. Een mijlpaal waar wij met z’n allen vol trots op terugkijken. DSB werd opgericht op 19 januari 1865 en heeft gedurende haar 159 jarige bestaan zowel goede als slechte tijden meegemaakt. Door de toewijding en inzet van haar bestuur en medewerkers [...]

By |2024-01-19T16:26:05-03:00January 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on De Surinaamsche Bank N.V. herdenkt 159 jarig bestaan

Versterking van Klimaatbestendigheid van de Agrarische Sector

Vrijdag 19 januari markeert Suriname een significante mijlpaal met het afsluitingsevent in Nickerie van het Readiness Project, geleid door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en gefinancierd door het Green Climate Fund (GCF). Het project, officieel bekend als "Improving the capacity of the Ministry [...]

By |2024-01-19T15:54:42-03:00January 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Versterking van Klimaatbestendigheid van de Agrarische Sector

Inschrijving Geopend voor SelectUSA Investment Summit

Het toonaangevend evenement voor buitenlandse directe investeringen in de Verenigde Staten is slechts enkele maanden verwijderd en de registratie is nu geopend! De SelectUSA Investment Summit vindt plaats van 23 tot 26 juni 2024 in het Gaylord National Resort and Convention Center in Maryland, slechts enkele mijlen buiten Washington, D.C. De SelectUSA Investment Summit [...]

By |2024-01-19T15:54:37-03:00January 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Inschrijving Geopend voor SelectUSA Investment Summit

Tot $1 miljoen aan Grants mogelijk uit het Caribbean Climate Investment Program

In een eerdere publicatie maakte de VSB melding van een roadshow van het Caribbean Climate Investment Program (CCIP) waar de VSB aan meedeed. De presentatie, verzorgd door het CCIP, biedt waardevolle informatie over het CCIP Annual Program Statement (APS) en het Grand programma. Laten we de belangrijkste punten die in de presentatie worden behandeld, [...]

By |2024-01-19T15:54:32-03:00January 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Tot $1 miljoen aan Grants mogelijk uit het Caribbean Climate Investment Program

Nieuwe Maatregelen in de Loonbelasting (2024)

Op 11 januari 2024 heeft de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, een nieuw staatsbesluit ondertekend ter uitvoering van artikel 18a van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181). Het besluit, gepubliceerd als Staatsblad No. 2, brengt belangrijke wijzigingen aan in de belastingstructuur van het land, met als doel het stimuleren van de [...]

By |2024-01-19T15:54:27-03:00January 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nieuwe Maatregelen in de Loonbelasting (2024)

Staatsbesluit ter Aanpassing van Inkomstenbelasting (2024)

Op 11 januari 2024 heeft de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, een staatsbesluit uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 52h van de Inkomstenbelasting 1922. Dit besluit, gepubliceerd in Staatsblad No. 3, brengt belangrijke wijzigingen aan in de belastingstructuur van het land. Deze aanpassingen hebben tot doel de belastingregeling in lijn te brengen met [...]

By |2024-01-19T15:54:24-03:00January 19th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Staatsbesluit ter Aanpassing van Inkomstenbelasting (2024)

SEOB Bulletin December 2023: SEOB blikt terug en doet aanbevelingen

Het laatste Economisch Bulletin van 2023, uitgegeven door de Suriname Economic Oversight Board (SEOB), biedt een grondige analyse van de economische ontwikkelingen in het afgelopen jaar en geeft waardevolle aanbevelingen voor de toekomst. Als onafhankelijke instantie heeft de SEOB de taak om de regering te monitoren en te adviseren over de implementatie van het [...]

By |2024-01-12T14:03:33-03:00January 12th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SEOB Bulletin December 2023: SEOB blikt terug en doet aanbevelingen

Tripartiet Overleg op 8 januari leidt tot voorstel nieuw akkoord voor 2024

Op 8 januari 2024 heeft president Chandrikapersad Santokhi het Tripartiet Overleg  (TO) tussen vertegenwoordigers van de vakbeweging, bedrijfsleven organisaties en het clusterteam van ministers voorgezeten. De VSB heeft eerder een gesprek gehad met de president om de status van het bedrijfsleven in het TO te bespreken en enkele sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te kaarten. Tijdens [...]

By |2024-01-12T14:28:22-03:00January 12th, 2024|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Tripartiet Overleg op 8 januari leidt tot voorstel nieuw akkoord voor 2024

GOW2 Energy Suriname N.V. Viert 10-Jarig Bestaan met Gulle Schenking aan Lokale Gemeenschap

Op 13 december 2023 herdacht GOW2 Energy Suriname N.V. haar 10-jarig jubileum met een gedenkwaardige bijdrage aan de lokale gemeenschap. Onder het motto "Giving Back to Our Community" schenkt het bedrijf een totaalbedrag van USD 100.000 aan 10 sociale instellingen voor duurzame projecten. De geselecteerde organisaties die elk USD 10.000 ontvangen, zijn onder andere [...]

By |2023-12-15T14:48:36-03:00December 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on GOW2 Energy Suriname N.V. Viert 10-Jarig Bestaan met Gulle Schenking aan Lokale Gemeenschap

COP28 Nader Bekeken

Ondanks geopolitieke en economische uitdagingen en verdeelde meningen over enkele moeilijke kwesties op de agenda, werd de COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten afgesloten met consensus over talrijke beslissingen, met name over de overkoepelende tekst van de "Global Stocktake". De nu overeengekomen tekst van de Global Stocktake roept landen op bij te dragen aan [...]

By |2023-12-15T14:48:20-03:00December 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on COP28 Nader Bekeken

SITA Faciliteert Workshop over Interinstitutionele Samenwerking voor Investeringen in Suriname

Op dinsdag 12 december 2023 organiseerde de Suriname Investment & Trade Agency (SITA) een workshop met als thema "Inter-institutional Cooperation for Investment Generation in Suriname." Het evenement, markeerde een belangrijke stap in de inspanningen van SITA om relaties op te bouwen met diverse stakeholders en de samenwerking tussen beleidsmakers, overheidsvertegenwoordigers, de private sector en [...]

By |2023-12-15T14:48:13-03:00December 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SITA Faciliteert Workshop over Interinstitutionele Samenwerking voor Investeringen in Suriname

Vlotte uitvoering van Suriname’s Growth Enterprises (SURGE) onder het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zet belangrijke stappen in de uitvoering van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project, gefinancierd door de Wereldbank. Het SCSD Project omvat de Suriname’s Growth Enterprise (SURGE), waarbij technische assistentie wordt verleend door Solidaridad. In de maanden oktober en november werden pitches gehouden voor [...]

By |2023-12-15T14:48:07-03:00December 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Vlotte uitvoering van Suriname’s Growth Enterprises (SURGE) onder het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project

PAREA werpt licht op inclusiviteit en diversiteit in Suriname

De VSB deelt hierbij enkele verworvenheden van PAREA die een krachtig licht werpen op de vooruitgang van inclusiviteit en diversiteit in Suriname. Inclusiviteit vormt voor de VSB als werkgeversorganisatie een cruciaal element om een dynamische en rechtvaardige arbeidsmarkt te bevorderen. Het streven naar inclusiviteit staat in directe lijn met meerdere Sustainable Development Goals (SDG's), [...]

By |2023-12-15T14:47:58-03:00December 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on PAREA werpt licht op inclusiviteit en diversiteit in Suriname

SOS Handelmij Herdenkt 25 Jaar van Toewijding aan Zakelijke Oplossingen

In de bruisende maand december viert SOS Handelmij met trots haar 25-jarig bestaan. Gedurende deze kwart eeuw heeft SOS Handelmij zich onderscheiden als een veelzijdige partner voor organisaties in Suriname, met een focus op het bieden van hoogwaardige zakelijke oplossingen en technische ondersteuning. SOS Handelmij heeft zich gevestigd als een ervaren vertegenwoordiger van diverse [...]

By |2023-12-15T14:47:53-03:00December 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SOS Handelmij Herdenkt 25 Jaar van Toewijding aan Zakelijke Oplossingen

Geslaagde Oil&Gas-groep Netwerkavond

Op 7 december 2023 organiseerde de VSB Oil&Gas-groep een Netwerkevent, met de ondersteuning van GOw2. Onder de vele hoogtepunten van de avond was de indrukwekkende presentatie van Gordon Voigt, Business Development Manager bij Kersten Group of Companies, die de aanwezigen meenam in de dynamische wereld van de olie- en gasindustrie. Het evenement werd feestelijk [...]

By |2023-12-08T15:16:03-03:00December 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Geslaagde Oil&Gas-groep Netwerkavond

Succesvolle ALV VSB: Terugblik op 2023 en Vooruitzichten voor 2024

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft op 6 december 2023 haar Algemene Ledenvergadering gehouden, waar leden samenkomen om belangrijke kwesties te bespreken, besluiten te nemen en plannen voor de toekomst te ontvouwen. De vergadering bood een platform voor een evaluatie van het jaar 2023, inclusief het financieel verslag, activiteitenverslag en het vaststellen van de [...]

By |2023-12-11T15:10:52-03:00December 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Succesvolle ALV VSB: Terugblik op 2023 en Vooruitzichten voor 2024

AethiQs en Datasur bundelen krachten voor de ontwikkeling van Data & AI-oplossingen in Suriname en het Caribisch gebied!

Datasur en AethiQs bundelen hun krachten in een strategische samenwerking. Deze samenwerking heeft als doel om gezamenlijk Artificial Intelligence (AI) oplossingen aan te bieden in Suriname en het Caribisch gebied. De gezamenlijke inspanningen zullen gericht zijn op het ontwikkelen én implementeren van AI-oplossingen voor diverse doeleinden, zoals verbetering van klantenservice door middel van geavanceerde [...]

By |2023-12-08T15:14:54-03:00December 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on AethiQs en Datasur bundelen krachten voor de ontwikkeling van Data & AI-oplossingen in Suriname en het Caribisch gebied!

Zesde SEOB-bulletin

Het zesde SEOB-bulletin, gepubliceerd in november 2023, biedt inzicht in de voortgang van het IMF-programma in Suriname. Als onafhankelijke instantie richt de SEOB zich op het monitoren en adviseren van de regering over de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan. Belangrijke ontwikkelingen omvatten een dalende wisselkoers, afnemende inflatie, en een beoordeling van [...]

By |2023-12-08T15:14:27-03:00December 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Zesde SEOB-bulletin

December Overwerkvergunning 2023

In aanloop naar de feestdagen heeft het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken een Algemene Overwerkvergunning afgegeven voor bepaalde bedrijven, zoals winkels, bakkerijen en een deel van de horeca. Tussen 13 en 29 december 2023, met uitzondering van de dagen 16, 17, 23, 24, 25 en 26 december, mogen werknemers in deze sectoren flexibel [...]

By |2023-12-08T15:14:04-03:00December 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on December Overwerkvergunning 2023

VSB participeert aan SITA Workshop Exportbevordering

Het Suriname Investment & Trade Agency (SITA) schat dat er een latent exportpotentieel van $126 miljoen is voor huidige producten naar bestaande exportbestemmingen. Om dit potentieel te realiseren, hebben bedrijven in Suriname ondersteuning en begeleiding nodig, wat op zijn beurt vereist dat de betrokken organisaties samenwerken. SITA heeft als doel om als katalysator te [...]

By |2023-12-08T15:13:47-03:00December 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB participeert aan SITA Workshop Exportbevordering

Succesvolle netwerkmeeting VSB-Agro met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven

Op 27 november vond een boeiende netwerkmeeting plaats, waarbij diverse vertegenwoordigers van verschillende organisaties bijeenkwamen om kennis uit te wisselen en samenwerking te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst werden twee presentaties gehouden, één door de Provincie Flevoland en de andere door Aeres Hogeschool. Er werd gesproken over landbouwtechnieken en innovatie in Flevoland, evenals de intentieverklaring [...]

By |2023-12-01T15:52:26-03:00December 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Succesvolle netwerkmeeting VSB-Agro met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven
Go to Top