Nadere toelichting bezwaar bedrijfsleven tegen Adhoc Pensioen-Staatsbesluiten

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en ASFA-Alliantie hebben hun bezorgdheid geuit over recente staatsbesluiten met betrekking tot de premieverhoging van het Algemeen Pensioenfonds (APF). Het bedrijfsleven benadrukt het belang van inclusief overleg bij dergelijke beslissingen en roept op tot verantwoord bestuur. Op 7 augustus 2023 werden twee staatsbesluiten van kracht met betrekking tot het [...]

By |2023-09-29T17:02:12-03:00September 29th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nadere toelichting bezwaar bedrijfsleven tegen Adhoc Pensioen-Staatsbesluiten

Wereldwijd bijna verdubbeling in aantal banen hernieuwbare energiesector

Wereldwijd bedroeg de werkgelegenheid in hernieuwbare energie 13,7 miljoen in 2022, een toename van één miljoen sinds 2021 en een stijging ten opzichte van een totaal van 7,3 miljoen in 2012, volgens een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA). De tiende editie van het Renewable [...]

By |2023-09-29T16:58:25-03:00September 29th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Wereldwijd bijna verdubbeling in aantal banen hernieuwbare energiesector

RozeWoensdag

Beste VSB-leden, In het kader van Pride Month Suriname en de behoefte dat het bedrijfsleven zichtbaar inclusiviteit ondersteunt nodigen wij u uit om alle medewerkers te vragen om op woensdag 11 oktober Roze aantrekken (of iets roze aan te doen) naar hun werk. Laten we samen zichtbaar inclusiviteit uitdragen en deze positieve vibe neerzetten [...]

By |2023-09-29T16:58:23-03:00September 29th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on RozeWoensdag

Seminar: Decent Work Country Program Suriname III – Banen, Productiviteit en Duurzame Groei

Op 29 september werd het langverwachte seminar "Decent Work Country Program Suriname III - Banen, Productiviteit en Duurzame Groei" gehouden, georganiseerd door de Nationale Commissie Decent Work. Het seminar had tot doel de aandacht te vestigen op een van de belangrijkste prioriteiten binnen het Decent Work Country Program Suriname III (DWCP SU III) en [...]

By |2023-09-29T16:09:15-03:00September 29th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Seminar: Decent Work Country Program Suriname III – Banen, Productiviteit en Duurzame Groei

VSB uit bezwaar tegen Adhoc Verhoging APF Premie

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft in concept een brief aan President Chandrikapersad Santokhi met haar bezorgdheid over recente staatsbesluiten met betrekking tot de Algemeen Pensioenfonds (APF) premieverhoging. De VSB zal aandringen op heroverweging van deze besluiten vanwege de vermeende risico's en onverantwoorde lasten die ze met zich meebrengen. Op 7 augustus 2023 werden [...]

By |2023-09-29T13:39:12-03:00September 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB uit bezwaar tegen Adhoc Verhoging APF Premie

SDG Dag 2023: De Private sector als Hoeder van een Duurzamere Toekomst

Op 25 september 2023, terwijl we SDG Dag vieren, een dag gewijd aan het omarmen en bevorderen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, willen we een verhaal delen. Dit jaar werpt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven een scherp licht op de cruciale rol die de privésector speelt bij het smeden van een [...]

By |2023-09-22T15:22:57-03:00September 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on SDG Dag 2023: De Private sector als Hoeder van een Duurzamere Toekomst

Voor Agrarische Waardeketens: Het Matching Grant Fonds Initiatief

Als een belangrijke stap om de veerkracht en duurzaamheid van agrarische waardeketens in de 79 lidstaten van de Organisatie van Afrikaanse, Caribische en Stille Oceaanlanden (OACPS) te vergroten, is het Matching Grant Fonds (MGF) opgericht. Dit innovatieve fonds heeft tot doel de capaciteiten en vaardigheden van belanghebbenden in waardeketens te versterken, waaronder producenten, verwerkers, [...]

By |2023-09-22T15:10:23-03:00September 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Voor Agrarische Waardeketens: Het Matching Grant Fonds Initiatief

Next Steps for Engaging with the Caribbean Climate Investment Program

the Caribbean Climate Investment Program (CCIP) recently hosted a series of roadshow events in Suriname (virtually), Trinidad & Tobago, and Barbados to convene stakeholders on topics related to the clean energy transition and raise awareness about our current and planned activities. For those of you who joined one of our roadshow events, we thank [...]

By |2023-09-22T15:06:45-03:00September 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Next Steps for Engaging with the Caribbean Climate Investment Program

VSB juicht TotalEnergies’ aankondiging van olieproject in Block 58 toe en roept op tot duurzame ontwikkeling

Paramaribo, 15 september 2023 - De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft met groot enthousiasme kennisgenomen van de recente aankondiging door TotalEnergies met betrekking tot de ontwikkeling van een grootschalig olieproject in Block 58, voor de kust van Suriname. Deze aankondiging markeert een belangrijk moment voor onze samenleving en de economische toekomst van ons land. [...]

By |2023-09-15T15:49:14-03:00September 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB juicht TotalEnergies’ aankondiging van olieproject in Block 58 toe en roept op tot duurzame ontwikkeling

Handelsmissie naar de Dominicaanse Republiek biedt kansen voor Surinaamse ondernemers

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname kondigt aan dat President Chandrikapersad Santokhi van 04 tot en met 08 oktober 2023 een officieel staatsbezoek zal brengen aan de Dominicaanse Republiek. In het kader van dit bezoek krijgen ondernemers een kans om deel uit te maken van de [...]

By |2023-09-15T13:39:30-03:00September 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Handelsmissie naar de Dominicaanse Republiek biedt kansen voor Surinaamse ondernemers

Meer over CCIP Grants

In een eerdere publicatie maakte de VSB melding van een roadshow van het Caribbean Climate Investment Program (CCIP) waar de VSB aan meedeed. De presentatie, verzorgd door het CCIP, biedt waardevolle informatie over het CCIP Annual Program Statement (APS) en het Grand programma. Laten we de belangrijkste punten die in de presentatie worden behandeld, [...]

By |2023-09-20T11:27:12-03:00September 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Meer over CCIP Grants

Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP): Ondersteuning voor Bedrijven in Suriname

Het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) is in 1992 is opgericht met als doel de particuliere sector te stimuleren en de productie te bevorderen. Het fonds is na een periode van stilstand geheractivieerd in 2022. Dit fonds heeft een specifiek karakter en onderscheidt zich daarmee van andere kredietfaciliteiten. Het FTBP biedt ondernemers de [...]

By |2023-09-15T12:55:47-03:00September 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP): Ondersteuning voor Bedrijven in Suriname

SSB kondigt de herstart aan van de opleiding “Kwaliteitsmanager in de Praktijk” 

Op 16 oktober 2023 lanceert het Surinaams Standaarden Bureau in samenwerking met SLIM Quality Consulting GROUP de langverwachte opleiding "Kwaliteitsmanager in de Praktijk" voor zowel de voedingsmiddelen- als non-foodsector. Deze uitgebreide opleidingen zijn speciaal ontworpen om de kennis en vaardigheden van de deelnemers op het gebied van kwaliteitsmanagement naar nieuwe hoogten te tillen. Het [...]

By |2023-09-15T12:55:10-03:00September 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SSB kondigt de herstart aan van de opleiding “Kwaliteitsmanager in de Praktijk” 

Inning Vergoeding voor Gebruik

De VSB heeft middels een schrijven van het misiterie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technolgigsche Innovatiede volgende mededeling ontvangen:  “Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie deelt u naar aanleiding van een schrijven van de Maritime Autoriteiten Suriname (MAS) het volgende mee. De Vergoeding Voor Gebruik (VVG) van US$ 6.25 per MT [...]

By |2023-09-15T12:54:20-03:00September 15th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Inning Vergoeding voor Gebruik

Elevate Your Communication and Security Standards!

Our team of certified Yeastar professionals possesses the expertise to effortlessly manage and fine-tune your Yeastar system. But we don't stop there. RPBG is not just skilled, we're committed to taking your protection to the pinnacle as a certified Network Security Expert (NSE), making us your trusted Managed Service Provider (MSP) Imagine having a [...]

By |2023-09-08T12:46:17-03:00September 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Elevate Your Communication and Security Standards!

Opening nieuwe Opleiding tot Medisch Specialist

Op zaterdag 2 en zondag 3 september 2023 vond de opening plaats van een nieuwe opleiding tot medisch specialist. Het betreft in deze de opleiding tot Sociaal Geneeskundige (ARBOarts) met als hoofdonderdelen bedrijfs-, verzekerings- en sportgeneeskunde. Het initiatief komt op een cruciaal moment, gezien de nog geringe ontwikkeling van de bedrijfsgeneeskundige- en arbozorg in [...]

By |2023-09-08T12:46:00-03:00September 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Opening nieuwe Opleiding tot Medisch Specialist

Consultancy: Assessment of the main barriers and opportunities for formalization of MSMEs in Suriname

The International Labour Organization (ILO) Decent Work Team and Office for the Caribbean seeks a consultant to conduct a detailed and analytical review of the main barriers and opportunities to the formalization of micro-, small- and mediumsized enterprises (MSMEs) in Suriname. The review should initially focus on the identified target sectors of wood processing [...]

By |2023-09-08T12:45:31-03:00September 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Consultancy: Assessment of the main barriers and opportunities for formalization of MSMEs in Suriname

Presentatie Nationale Digitale Strategie

De regering van Suriname, met steun van UNDP Suriname, heeft na een Digital Readiness Assessment de Nationale Digitale Strategie (NDS) ontwikkeld om digitale prioriteiten en programma's van de overheid vast te leggen en hun relatie met bredere ontwikkelingsdoelen te benadrukken. De NDS erkent de rol van technologie bij het bereiken van deze doelstellingen en [...]

By |2023-09-08T12:44:05-03:00September 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Presentatie Nationale Digitale Strategie

Rosebel organiseert 8ste Speech Contest in Brokopondo

Op zaterdag 2 september jl. heeft Rosebel Gold Mines N.V. (RGM), voor de 8ste keer de Brokopondo Speech Contest georganiseerd te Brokopondo Centrum. Uit de 18 participanten werd finalist Jennefer Aloeboetoe van Mulo Brokopondo, die op voortreffelijke wijze en zeer overtuigend haar speech vertolkte, gekozen tot winnaar voor het jaar 2023. De overige winnaars [...]

By |2023-09-08T12:43:11-03:00September 8th, 2023|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Rosebel organiseert 8ste Speech Contest in Brokopondo

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 7) – An SDG Perspective

The Roundtable Discussion on Carbon Credits at SEOGS 2023 witnessed an insightful presentation by Gerard den Dekker, a distinguished representative from VSB and VSB’s representative in the SDG Platform Suriname. The presentation delved into the carbon credit potential in Suriname as a pivotal driver for sustainable development, all viewed through the lens of the [...]

By |2023-09-01T13:51:06-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties, SDG|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 7) – An SDG Perspective

Finabank Summit: Voorzitter VSB bespreekt impact van bankbeleid op bedrijven in Suriname

Op 19 augustus 2023 werd de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), mevrouw Rekha Bissumbhar, uitgenodigd om deel te nemen aan een panel op een summit georganiseerd door Finabank. De summit bood een platform voor discussie over de impact van het cash-handlingsbeleid van banken op het bedrijfsleven in Suriname. Hieronder worden de belangrijkste [...]

By |2023-09-01T13:58:16-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Finabank Summit: Voorzitter VSB bespreekt impact van bankbeleid op bedrijven in Suriname

SEOB-bulletin van augustus 2023

Het derde SEOB-bulletin behandelt de voortgang van het IMF-programma en belangrijke ontwikkelingen hieromtrent. De SEOB is een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op en adviseert over de implementatie van het IMF-programma en het economisch herstelplan van de regering. De overheidsfinanciën blijven een zorgpunt, omdat de inkomsten achterblijven bij de uitgaven. Het effectieve uitvoeren van [...]

By |2023-09-01T13:37:35-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on SEOB-bulletin van augustus 2023

Duurzaamheid en het Productie Krediet Fonds

In een boeiend vraaggesprek met Rajiv Hieralal, dat deel uitmaakte van de serie "Innovate Sranan!" en georganiseerd werd door Silicon Dorp, verschafte Sandy Cameron, de Directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank, inzicht in de rol van duurzaamheid als richtlijn voor het Productie Krediet Fonds (PKF). De centrale vraag was of het PKF verder gaat dan [...]

By |2023-09-04T12:09:40-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Duurzaamheid en het Productie Krediet Fonds

The Productivity Workshop for Leaders by Lybra

Productivity is a lifestyle. When you have a lot to do and very little time on your hands, some days can feel more stressful than others. Work starts to pile up and it can feel as if you can’t get much done. We get busier and distracted every day, often with mountains of tasks [...]

By |2023-09-01T13:37:25-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on The Productivity Workshop for Leaders by Lybra

Samen Bouwen aan Ondernemerschap: Uitreiking Certificaten en Starterspakketten aan 51 Gedreven Geslaagde Cursisten in Nickerie

Op een feestelijke ceremonie in Nickerie werden op 31 augustus  51 gedreven cursisten beloond voor hun harde werk en toewijding aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Het evenement, waarbij certificaten werden uitgereikt en starterspakketten werden verstrekt, was een initiatief van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en werd bijgewoond door prominente figuren, waaronder de minister [...]

By |2023-09-01T13:37:20-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Samen Bouwen aan Ondernemerschap: Uitreiking Certificaten en Starterspakketten aan 51 Gedreven Geslaagde Cursisten in Nickerie

Samenwerking en Onderwijs Toekomst centraal tijdens Congres 

Op 6 en 7 oktober 2023 zal het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) het Congres – Talk evenement organiseren, gehouden op de campus van UNASAT. Het tweedaagse evenement heeft als overkoepelend doel de ontwikkeling van krachtig en eigentijds onderwijs voor elk kind in Suriname. Het thema van het congres is "Samen Onderwijs [...]

By |2023-09-01T13:37:16-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Samenwerking en Onderwijs Toekomst centraal tijdens Congres 

Generatieve AI zal eerder banen aanvullen dan vernietigen

Een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) stelt dat Generative Artificial Intelligence (AI) meer kans heeft banen aan te vullen dan te vernietigen door sommige taken te automatiseren in plaats van een rol volledig over te nemen. Het onderzoek, Generative AI and Jobs_A global analysis of potential effects on job quantity and quality, [...]

By |2023-09-01T11:10:30-03:00September 1st, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Generatieve AI zal eerder banen aanvullen dan vernietigen

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 6)

In a thought-provoking presentation at the SEOGS 2023 panel discussion, Jan van Charante, a prominent figure in Suriname's tourism sector, and representative from the Tourism Sector in the VSB, shed light on the intricate relationship between sustainable tourism, carbon credits, and the imperative to protect our planet. Addressing esteemed colleagues, distinguished guests, and advocates, [...]

By |2023-08-25T18:06:02-03:00August 25th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 6)

Instelling van de Local Content Board

Met het oog op een goed gestructureerd en gecoördineerd nationaal beleid inzake lokale inhoud heeft President Chandrikapersad Santokhi besloten tot de oprichting van de Local Content Board. Deze commissie zal zich richten op de normen voor goederen en diensten en zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie hiervan tot en met 31 juli 2025. De [...]

By |2023-08-25T13:40:15-03:00August 25th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Instelling van de Local Content Board

Corporate Governance en Compliance Cruciaal voor Organisaties in 2023

Corporate Governance en Compliance staan in het huidige jaar in het middelpunt van de belangstelling, zo bleek tijdens een paneldiscussie op de Financiële Educatie Minibeurs van de Centrale Bank van Suriname, georganiseerd door de VSB. Het evenement, dat op 6 augustus 2023 plaatsvond, bracht experts en belanghebbenden samen om te discussiëren over de groeiende [...]

By |2023-08-25T13:40:10-03:00August 25th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Corporate Governance en Compliance Cruciaal voor Organisaties in 2023

VSB Participates in Caribbean Climate Investment Program Virtual Roadshow Event 

In a move to bolster climate resilience and sustainable development efforts across the Caribbean region, the United States Agency for International Development (USAID) organized the Caribbean Climate Investment Program (CCIP) Virtual Roadshow Event. The event took place in Suriname on the 17th of August 2023. The Board of the VSB was invited.  The primary [...]

By |2023-08-25T13:32:14-03:00August 25th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB Participates in Caribbean Climate Investment Program Virtual Roadshow Event 

Unlocking Business Growth: An Introduction to the SURGE Program and Collaboration with VSB

In today's dynamic business landscape, fostering growth and innovation is paramount for enterprises to thrive. To shed light on this pursuit, the Suriname’s Enterprise Growth (SURGE) program, in collaboration with the Ministry of Economic Affairs, Entrepreneurship, and Technological Innovation (MEA), has embarked on a mission to empower businesses in Suriname. A recent presentation highlights [...]

By |2023-08-25T13:27:45-03:00August 25th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Unlocking Business Growth: An Introduction to the SURGE Program and Collaboration with VSB

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 5)

The global discourse around climate change mitigation has birthed innovative approaches to address environmental concerns while also fostering economic growth. In a thought-provoking presentation by Revinh Ramnandanlall, Deputy Representative of the Agriculture sector at the VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), the focus was on Suriname's potential to engage with carbon credits and integrate circular economy [...]

By |2023-08-25T18:04:33-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 5)

Successvolle BTW sessies achter de rug 

In de afgelopen weken heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in samenwerking met het USAID-IDG Caribbean Business Enabling Environment Reform Activity (CBEE-R) programma een reeks succesvolle BTW-sessies georganiseerd. Deze educatieve evenementen hebben een positieve impact gehad op verschillende sectoren binnen de Surinaamse bedrijfsgemeenschap. Met als doel om de complexe BTW-wetgeving begrijpelijk te maken en [...]

By |2023-08-18T13:11:58-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Successvolle BTW sessies achter de rug 

AdeKUS presenteert resultaten van SDG nulmeting 

Op 17 augustus 2023 organiseerde de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) met succes een tweede stakeholdersessie met als hoofddoel de presentatie van de resultaten van een SDG (Sustainable Development Goals) nulmeting en het verzamelen van waardevolle feedback van de betrokken partijen. De AdeKUS, een toonaangevende universiteit in Suriname met 7 faculteiten en [...]

By |2023-08-18T12:59:09-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on AdeKUS presenteert resultaten van SDG nulmeting 

PTC Versterkt Studenten met Succesvolle Teambuildingsdag in Natuurpark Peperpot

Paramaribo, 17 augustus 2023 - Het Polytechnic College Suriname (PTC), een toonaangevende onderwijsinstelling in Suriname, heeft op zondag 6 augustus jl. met succes een teambuildingsdag georganiseerd voor 16 ICT-studenten van de specialisaties Netwerken en Software Engineering. Deze inspirerende sessie vond plaats in samenwerking met vakdocent Ashik N. Pershad en programmamanager Priyanka Kumari in het [...]

By |2023-08-18T12:59:07-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on PTC Versterkt Studenten met Succesvolle Teambuildingsdag in Natuurpark Peperpot

Schoolbezoek aan SICE NV onthult het boeiende engineeringproces

Op vrijdag 28 juli 2023 brachten de leerlingen van groep 5A van de Kangoeroe School een bezoek aan SICE NV (Smart & Innovative Consulting Engineer N.V.), een vooraanstaand ingenieursbureau gevestigd in Suriname. Deze bijeenkomst bood de leerlingen een unieke gelegenheid om op een aangename en boeiende wijze in contact te komen met de wereld [...]

By |2023-08-18T12:59:05-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Schoolbezoek aan SICE NV onthult het boeiende engineeringproces

Productie Kediet Fonds (PKF) in werking

Op  9 februari  2023 is het Bestuur van het Produktie Krediet Fonds ingesteld, nadat de wet  in December 2022 is goedgekeurd. Het Fonds heeft een samengesteld doel namelijk:  1) versterken van de concurrentie positie en verdiencapaciteit van ondernemingen; 2) bevorderen, vergroten en verduurzamen van de productie van waarde toevoegende producten en diensten, bestemd voor [...]

By |2023-08-18T12:58:59-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Productie Kediet Fonds (PKF) in werking

Werknemers Portaal, waar samenwerking & productiviteit bloeien!

Een werknemersportaal is een online platform waarbij communicatie en informatie tussen werkgevers en werknemers worden gestroomlijnd. Dit portaal fungeert als een centrale hub waar werknemers toegang hebben tot verschillende tools en bronnen die hun werkleven vergemakkelijken. De voordelen van een werknemersportaal zijn talrijk. Allereerst bevordert het de transparantie en communicatie binnen het bedrijf, doordat [...]

By |2023-08-18T12:35:31-03:00August 18th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Werknemers Portaal, waar samenwerking & productiviteit bloeien!

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 4)

In recent years, the concept of carbon credits has gained significant traction as a powerful tool in the battle against climate change. These credits not only provide an avenue for countries and organizations to offset their carbon emissions but also create opportunities for sustainable development. In a roundtable discussion held on June 20, 2023, [...]

By |2023-08-25T18:04:38-03:00August 11th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 4)

Tweede Bulletin Suriname Economic Oversight Board

Het tweede bulletin van de Suriname Economic Oversight Board (SEOB) behandelt de voortgang van het IMF-programma en belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de economie van Suriname. Enkele belangrijke punten uit het bulletin zijn: Per juli 2023 was ongeveer 60% van de IMF-maatregelen binnen het programma afgerond. De jaar-op-jaar inflatie daalde van 65% in mei [...]

By |2023-08-11T16:12:22-03:00August 11th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Tweede Bulletin Suriname Economic Oversight Board

Succesvolle Informatie sessies BTW-wetgeving  

De afgelopen weken hebben de Surinaamse bedrijfsgemeenschap getuige mogen zijn van een reeks succesvolle sessies georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in samenwerking met het USAID-IDG Caribbean Business Enabling Environment Reform Activity (CBEE-R) programma. Deze sessies, die plaatsvonden op 24 en 31 juli, en 7 augustus, hebben reeds deelgenomen door winkeliers, handelaren, agrariërs, [...]

By |2023-08-11T16:43:38-03:00August 11th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Succesvolle Informatie sessies BTW-wetgeving  

Suriname Economic Oversight Board (SEOB) start met informatiesessies voor belanghebbenden

De SEOB heeft op vrijdag 4 augustus 2023, haar eerste belanghebbenden overleg georganiseerd voor de private sector, publieke sector en het maatschappelijk middenveld. Tijdens deze sessie verzorgde de voorzitter van de SEOB een presentatie over de achtergrond, de doelstellingen en de rol van de SEOB. Tevens werden de monitoringsresultaten van het IMF-programma gepresenteerd. Deze [...]

By |2023-08-11T16:11:33-03:00August 11th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Suriname Economic Oversight Board (SEOB) start met informatiesessies voor belanghebbenden

Unlocking Creativity and Learning Adventures in ICT: The Ultimate Summer Training Experience for Kids and Teens!

Embrace the upcoming summer break as a chance to provide your children with an exciting and educational experience through our specialized summer vacation training programs focusing on Information and Communication Technology (ICT). This summer, let your kids (9-12 years) embark on a digital journey of creativity and learning. Our ICT training for kids offers [...]

By |2023-08-11T14:57:40-03:00August 11th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Unlocking Creativity and Learning Adventures in ICT: The Ultimate Summer Training Experience for Kids and Teens!

Successvolle Paneldiscussies i.h.k.v. Financiële Educatie Minibeurs 2023

De Centrale Bank van Suriname organiseert de Financiële Educatie Minibeurs 2023. Dit evenement had als doel om financiële educatie te bevorderen en werd gehouden op zaterdag 5 en zondag 6 augustus 2023 bij de University of Applied Sciences and Technology (UNASAT) in Suriname. Naast de Centrale Bank van Suriname was de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven [...]

By |2023-08-11T14:48:57-03:00August 11th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Successvolle Paneldiscussies i.h.k.v. Financiële Educatie Minibeurs 2023

Urgent verzoek aan DNA ten aanzien van NRA om Financial Blacklisting van Suriname te voorkomen

In reactie op zorgwekkende ontwikkelingen aangekaart tijdens de Paneliscussies op de Financiële Educatiebeurs van de Centrale Bank van Suriname op 6 augustus 2023, richt een gezamenlijke brief, ondertekend door de VSB, ASFA en SBF, zich tot de Voorzitter van de Nationale Assemblee, de heer Mr. M. Bee. In deze brief wordt de dringende noodzaak [...]

By |2023-08-10T14:35:53-03:00August 10th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Urgent verzoek aan DNA ten aanzien van NRA om Financial Blacklisting van Suriname te voorkomen

VSB wijzigt statuten en neemt huishoudelijk reglement aan

Op een tweede bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) op 27 juli 2023 besloten om haar statuten te wijzigen. Tegelijkertijd is het huishoudelijk reglement van de Vereniging aangenomen. Met deze belangrijke ontwikkelingen wordt nu het traject voor de formele inwerkingtreding van de nieuwe statuten in gang gezet. De statutenwijziging en [...]

By |2023-07-28T13:31:56-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB wijzigt statuten en neemt huishoudelijk reglement aan

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 3)

Introduction In the midst of Suriname's foray into the oil and gas sector, Eblein Frangie, an influential figure in the banking industry, delivered a thought-provoking presentation on the imperative of transitioning to a green economy. Frangie emphasized the significance of understanding the mechanics of carbon credits, formulating a national climate strategy, and involving all [...]

By |2023-08-25T18:04:42-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 3)

Ajay Gopalrai snelste typer van het land

Na een spannende finale is Ajay Gopalrai uitgeroepen tot winnaar van de Landelijke Typewedstrijd welke was georganiseerd door DigiSmart.sr. Met een indrukwekkende snelheid van 514 aanslagen per minuut mag Ajay zich de ‘snelste typer van het land’ noemen. Op de tweede plaats eindigde Raïsa Moertabat, gevolgd door Safiya Asmoredjo.  De dag van de finale, [...]

By |2023-07-28T13:19:13-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Ajay Gopalrai snelste typer van het land

PUM staat klaar voor u!

Ondernemers voor Ondernemers, één van de slogans van de PUM. PUM staat voor Project Uitzending Managers en is een organisatie welke is opgericht te Den Haag – Nederland op 24 april 1978. Momenteel zijn er 1700 vrijwillige experts verdeeld over 50 sectoren, die hun kennis en ervaring ter beschikking stellen van midden- en kleinbedrijven [...]

By |2023-07-28T13:19:11-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on PUM staat klaar voor u!

Onderhoud VSB met nieuwe UN Resident Coordinator

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft op 20 juli 2023 een kennismakings-onderhoud gehad met de nieuwe VN Resident Coordinator mw. Joanna Kazana.  Namens de VSB waren Gerard den Dekker, Arianne de Bye, Anne Greet-Dilweg en Kamlesh Ganesh aanwezig. Mw. Kazana is zeer geïnteresseerd in hoe bedrijven in Suriname opereren. Tijdens het gesprek is de [...]

By |2023-07-28T13:31:14-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Onderhoud VSB met nieuwe UN Resident Coordinator

VSB en USAID-IDG CBEE-R bundelen krachten om implementatie en naleving Wet BTW te faciliteren

Naar aanleiding van feedback uit het bedrijfsleven en een gehouden survey over BTW, kondigt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in samenwerking met het USAID-IDG Caribbean Business Enabling Environment Reform Activity (CBEE-R) program aan dat er vervolgsessies worden georganiseerd om bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun kennis en implementatie van BTW-regels en -voorschriften. [...]

By |2023-07-28T13:19:18-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB en USAID-IDG CBEE-R bundelen krachten om implementatie en naleving Wet BTW te faciliteren

Dinner Meeting met top van UNFCC georganiseerd door Hakrinbank

In een belangrijke bijeenkomst georganiseerd door Hakrinbank, heeft minister Marciano Dasai van het Ministerie van ROM samengezeten met Kevin Conrad, Executive Director UNFCC. Het doel van deze bijeenkomst was om openstaande zaken met betrekking tot Carbon credits monetization te bespreken. Tijdens de meeting werd benadrukt dat Suriname momenteel in een zeer gunstige positie verkeert [...]

By |2023-07-28T13:19:21-03:00July 28th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Dinner Meeting met top van UNFCC georganiseerd door Hakrinbank

Financiële Educatie Minibeurs 2023

De Centrale Bank van Suriname organiseert de Financiële Educatie Minibeurs 2023. Dit evenement heeft als doel om financiële educatie te bevorderen en wordt gehouden op zaterdag 5 en zondag 6 augustus 2023 bij de University of Applied Sciences and Technology (UNASAT) in Suriname. De Financiële Educatie Minibeurs is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden [...]

By |2023-07-14T13:53:58-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Financiële Educatie Minibeurs 2023

VSB en USAID bespreken samenwerking

De Vereniging Surinaamse Bedrijven (VSB) en het United States Agency for International Development (USAID) hebben een onderhoud gehad om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. USAID heeft missies in verschillende landen, waaronder Suriname. De missie in Suriname focust zich op klimaatresilience en energieprogramma's. USAID kan funding en grants beschikbaar stellen voor projecten die bijdragen [...]

By |2023-07-14T13:37:11-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB en USAID bespreken samenwerking

Bedrijfsleven vraagt naar aandacht voor wet arbeidsbescherming en sociaal programma in Tripartiet Overleg 

Op 12 juli 2023 vond de kick-off plaats van het Tripartiet Overleg in Suriname in een nieuwe vorm, op zowel beleids- als technisch niveau. Tijdens deze bijeenkomst werden afspraken gemaakt met betrekking tot de eerstvolgende beleidsartikelen. Implementatie van de wet arbeidsbescherming gezin Het bedrijfsleven heeft aangegeven dat de wet arbeidsbescherming voor gezinnen moeilijk geïmplementeerd [...]

By |2023-07-14T13:50:38-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Bedrijfsleven vraagt naar aandacht voor wet arbeidsbescherming en sociaal programma in Tripartiet Overleg 

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 2) 

Introduction The recent presentation by Rudolf Elias, highlighting Suriname's unique position as the greenest country on Earth and its potential in the face of climate change, has sparked discussions on the country's path to sustainable development. Following the presentation, Minister of Finance, Stanley Raghoebarsing, shared his thoughts on the importance of responsible governance and [...]

By |2023-08-25T18:04:50-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 2) 

Eerste Bulletin Suriname Economic Oversight Board

De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) heeft het eerste bulletin uitgebracht sinds de ondertekening van de Memorandum of Understanding (MoU) met de Surinaamse overheid. Het bulletin geeft de voortgang van het IMF-programma weer en belicht belangrijke economische ontwikkelingen in relatie tot het programma. De SEOB zal maandelijks een bulletin uitgeven en de informatie optimaliseren [...]

By |2023-07-14T12:58:09-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Eerste Bulletin Suriname Economic Oversight Board

Verbetering van BTW-implementatie en ondersteuning voor bedrijven

Een recent gehouden peiling binnen het bedrijfsleven heeft aangetoond dat de ervaringen met betrekking tot het terugontvangen van BTW variëren. Terwijl sommige bedrijven een soepel en efficiënt proces ervaren, hebben anderen te maken met vertragingen, gebrek aan communicatie en onbekendheid. Bovendien zijn er specifieke BTW-issues die per sector verschillen, zoals de verleggingsregeling, het kasstelsel, [...]

By |2023-07-14T12:58:04-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Verbetering van BTW-implementatie en ondersteuning voor bedrijven

Reguliere vergadering groep Industrie bij Jarige Fernandes Bakkerij

Op 6 juli 2023 vond de reguliere bijeenkomst van de Industriegroep van de VSB plaats. Na de laatste vergadering bij de Surinaamse Brouwerij, was dit keer de Fernandes Bakkerij bereid om vrijwillig de faciliteiten voor de bijeenkomst ter beschikking te stellen. Toeval wilde dat de vergadering samen met de week waarin het 60-jarig jubileum [...]

By |2023-07-14T13:05:12-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Reguliere vergadering groep Industrie bij Jarige Fernandes Bakkerij

Algemeen minimumloon per 1 juli 2023 vastgesteld op SRD 35, – per uur

Het algemeen minimumloon is vanaf 1 juli 2023 vastgesteld op SRD 35, - per uur. Dit besluit is vastgelegd in een beschikking van het Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken van 1 maart 2023, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimumloon (SB 2023 no. 43).  Volgens de beschikking zou het algemeen minimumloon gefaseerd worden [...]

By |2023-07-14T12:58:16-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Algemeen minimumloon per 1 juli 2023 vastgesteld op SRD 35, – per uur

Ervaar Efficiëntie in Tijdregistratie & Toegangsbeveiliging

In de voortdurende inzet om HR-processen te optimaliseren, hebben bedrijven wereldwijd een innovatieve oplossing ontdekt die de tijdrovende taak van het bijhouden van de fysieke aanwezigheid van medewerkers op traditionele wijze transformeert. Door de implementatie van biometrische identificatietechnologie, zoals vingerafdruk- en gezichtsherkenningssystemen van het gerenommeerde merk Fingertec, kunnen organisaties nu profiteren van eenvoudige en [...]

By |2023-07-14T11:48:32-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Ervaar Efficiëntie in Tijdregistratie & Toegangsbeveiliging

PTC Open Dag

Het Polytechnic College Suriname kondigt met trots de komende Open Dag aan, die plaatsvindt op zaterdag 29 juli. Deze jaarlijkse gelegenheid is bedoeld om studenten van verschillende niveaus en hun ouders uitgebreid te informeren over de diverse programma's, inclusief de Bachelor- en Masteropleidingen, evenals de veelbelovende beroepsmogelijkheden die het college biedt. Naast studenten verwelkomen [...]

By |2023-07-14T11:46:10-03:00July 14th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on PTC Open Dag

Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 1)

Introduction In a presentation by Rudolf Elias, at a round table hosted by the VSB at the SEOGS 2023, the importance of Suriname's rainforest as a valuable natural resource and its significance in the global fight against climate change were highlighted. Elias emphasized the urgent need to recognize the value of rainforests and the [...]

By |2023-08-25T18:04:51-03:00June 26th, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on Suriname’s Green Revolution: Leveraging Carbon Credits for a Prosperous Future (Part 1)

Ontmoeting TTMA en VSB voor Toekomstige Groei en Handelsbevordering

Op woensdag 21 juni vond er tijdens de SEOGS een belangrijke ontmoeting plaats tussen de Trinidad and Tobago Manufacturers Association (TTMA) en de VSB. Deze bijeenkomst diende als een uitgelezen kans voor vertegenwoordigers van beide organisaties om met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken. Namens de TTMA waren de volgende personen [...]

By |2023-06-26T14:39:25-03:00June 26th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Ontmoeting TTMA en VSB voor Toekomstige Groei en Handelsbevordering

SEOGS Day 4 – Wrap Up

Exciting developments in Suriname's energy sector! President Chandrikapersad Santokhi made a memorable appearance at the VSB booth following the SEOGS expo launch. Delighted to launch a captivating tourism video produced by VSB, aimed at promoting Suriname's allure as a prime tourist destination. With thousands of participants from [...]

By |2023-06-23T15:12:18-03:00June 23rd, 2023|Categories: Nieuwslijn, Publicaties|Comments Off on SEOGS Day 4 – Wrap Up

Meeting Between VSB and French Ambassador on Cross-Border Cooperation

June 12, 2023 - A fruitful meeting took place at the French Embassy, bringing together Ambassador Nicolas de Lacoste, representatives from VSB, and key stakeholders. The meeting served as a platform to discuss various topics, including the economic situation, private partnerships, ease of doing business across borders, and potential collaborations between French and Surinamese [...]

By |2023-06-20T11:13:39-03:00June 20th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Meeting Between VSB and French Ambassador on Cross-Border Cooperation

Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap R. Dijkgraaf en Onderwijsminister H. Ori bezoeken PTC

De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Robbert Dijkgraaf en Onderwijsminister Henry Ori hebben op 9 juni 2023 een werkbezoek gebracht aan het PTC. Naast de ministers was ook de Nederlandse Ambassadeur Henk van der Zwan aanwezig. Tijdens dit bezoek werd onder andere gesproken over een betere aansluiting van het onderwijs op de [...]

By |2023-06-20T07:21:03-03:00June 20th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nederlandse Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap R. Dijkgraaf en Onderwijsminister H. Ori bezoeken PTC

Presentatie Circular Economy in practice in Suriname 

Op 7 juni jongstleden heeft de heer Revinh Ramnandanlall namens de VSB een presentatie verzorgd op tweede dag van de Milieuweek 2023 te Assuria High Rise op verzoek van het Ministerie van ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu). Het onderwerp op verzoek betrof Circulaire Economie in de Surinaamse praktijk en hieronder treft u een samenvatting [...]

By |2023-06-20T07:17:58-03:00June 20th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Presentatie Circular Economy in practice in Suriname 

RUBiS  DONATES

RUBiS Suriname has recently donated usd 1000 to a local animal shelter “Help Save Animals Suriname” which is located at the Sir Winston Churchillweg nr 457 (approximately 5 minutes from the RUBiS Terminal). The handover was done by 2 RUBiS employees: Whitney Soepar-Karsoredjo (Operations Assistant) and Fazio Tjokrojoso (Plant Attendant). Help Save Animals Suriname [...]

By |2023-06-20T07:17:55-03:00June 20th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on RUBiS  DONATES

Gezocht: de snelste typer van ons land

De voorronde van de Landelijke Typewedstrijd is van start gegaan op DigiSmart.sr en loopt van donderdag 15 juni 2023 t/m donderdag 13 juli 2023. In de finale op zaterdag 15 juli 2023 zal duidelijk worden wie de hoofdprijs wint en zich de snelste typer van Suriname mag noemen. Het is de derde keer dat [...]

By |2023-06-20T07:17:52-03:00June 20th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Gezocht: de snelste typer van ons land

HRMS Plus! biedt Surinaamse bedrijven betaalbare en op maat gemaakte software voor salarisadministratie

30% korting voor VSB leden RPBG, een toonaangevend bedrijf op het gebied van software oplossingen, heeft HRMS Plus! geïntroduceerd als de ideale oplossing voor Surinaamse bedrijven die behoefte hebben aan betaalbare software die is afgestemd op de lokale situatie en uitgebreide functionaliteiten biedt voor een optimale ondersteuning van de salarisadministratie. Met zijn flexibele opzet [...]

By |2023-06-20T07:17:49-03:00June 20th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on HRMS Plus! biedt Surinaamse bedrijven betaalbare en op maat gemaakte software voor salarisadministratie

Rubis Adds Three New Vessels to Its Fleet

The RUBIS shipping and supply department supports the core business by trading refined fuels as RUBIS products, which are shipped to various destinations across the Caribbean.  Over the past few years, the company has upgraded its fleet of vessels with the most recent additions being the Demerara, Saint James LG and Kensington LG.  The [...]

By |2023-06-06T14:58:21-03:00June 6th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Rubis Adds Three New Vessels to Its Fleet

Veel belangstelling voor internationale conferentie en tentoonstelling SEOGS 2023

Ruim achthonderd personen uit Suriname en de rest van de wereld nemen deel aan de Suriname Energy, Oil & Gas Summit and Exhibition (SEOGS) 2023. Deze internationale conferentie duurt van 19 tot en met 22 juni. Tegelijk is er een beurs van lokale en buitenlandse bedrijven. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is de gastheer van [...]

By |2023-06-06T14:57:09-03:00June 6th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Veel belangstelling voor internationale conferentie en tentoonstelling SEOGS 2023

Goede Meeting tussen VSB en Dhr. Michiel Bierkens, Plv. Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Op woensdag 31 mei vond er een vruchtbare bijeenkomst plaats tussen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Dhr. Michiel Bierkens, plaatsvervangend Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden. De meeting, die werd gehouden met als doel de bilaterale samenwerking te versterken, resulteerde in belangrijke besprekingen en een positieve vooruitgang op diverse terreinen. Tijdens de ontmoeting [...]

By |2023-06-06T14:57:44-03:00June 6th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Goede Meeting tussen VSB en Dhr. Michiel Bierkens, Plv. Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Hennepindustrie in Suriname: Welke richting kiezen we?

Suriname staat op het punt om het Initiatiefvoorstel voor de Industriële Hennep en de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt aan te nemen. Een belangrijk onderwerp van discussie is het maximale gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC), dat is toegestaan in hennepsoorten. Momenteel schrijft de Wet Verdovende Middelen (SB 198 n0 14 en de [...]

By |2023-08-18T16:02:18-03:00June 6th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Hennepindustrie in Suriname: Welke richting kiezen we?

Suriname Economic Oversight Board – een private sector initiatief

Op donderdag 1 juni heeft president Chandrikapersad Santokhi, de memorandum of understanding (MoU) getekend met de Suriname Economic Oversight Board (SEOB). Dit is een initiatief van het Surinaams Bedrijfsleven en de Surinaamse Bankiersvereniging en zal als onafhankelijke monitorings- en adviesorgaan dienen in het IMF-stabilisatie en herstelprogramma. De MoU is medeondertekend door de Minister van [...]

By |2023-06-06T14:01:50-03:00June 6th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Suriname Economic Oversight Board – een private sector initiatief

Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname (NIVS)

Hoe belangrijk is door de natuur geboden voedsel en het milieu voor het NIVS? Alle voedsel, dat waar dan ook in Suriname gegeten wordt of kan worden, door ons geplant, geproduceerd-, geїmporteerd- of door de natuur ons geboden, is hierbij van belang. Bij deze laatste groep (door onze natuur geboden) waarbij we denken aan [...]

By |2023-05-30T15:02:58-03:00May 30th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname (NIVS)

The importance of ICT and how Datasur can help on your Digital Transformation Journey!

ICT contributes to your Company in more ways than you can imagine. Not only does ICT improve the efficiency and effectiveness of services offered to your customers it also enhances business processes, and workgroup collaborations cuts down expenses, and helps strengthen your positions in rapidly changing and emerging economies. With this in mind our [...]

By |2023-05-30T10:10:12-03:00May 30th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on The importance of ICT and how Datasur can help on your Digital Transformation Journey!

Phronesys komt naar Suriname!

In de derde week van juni reist Dylan Verschaeren, de COO van Phronesys, samen met een collega af naar Suriname om demonstraties te geven van het Phronesys-systeem en het VCA-Online platform. U wordt van harte uitgenodigd om gratis deel te nemen aan een demonstratie van de Phronesys-software en/of VCA Online. Daarnaast zal er ook [...]

By |2023-05-30T10:11:05-03:00May 30th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Phronesys komt naar Suriname!

VSB Netwerkavond: Het ontwikkelen van een duurzaam transportnetwerk

Op de VSB Netwerkborrel van de VSB op 9 mei 2023 stond het ontwikkelen van een duurzaam transportnetwerk centraal. Het doel was om de huidige stand van zaken te bespreken en voorstellen te doen voor toekomstige lokale en regionale netwerken die van belang zijn voor de toekomst van Suriname. Timothy Mendonca, Sjoerd Poort en [...]

By |2023-05-30T15:26:17-03:00May 30th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB Netwerkavond: Het ontwikkelen van een duurzaam transportnetwerk

Stand van zaken Ouderschapsverlofregeling

Reeds geruime tijd is de VSB in gesprek met de Regering over de implementatie van de Wet Arbeidsbescherming Gezin. In deze wet zijn regels opgenomen o.a. ten aanzien van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en vaderschapsverlof. De intentie van deze wet is om ervoor te zorgen dat er adequate voorzieningen getroffen zijn of worden voor het gezin [...]

By |2023-05-30T10:11:52-03:00May 30th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Stand van zaken Ouderschapsverlofregeling

Gesprek VSB en EZOTI

Op 16 mei 2023 vond er een belangrijk overleg plaats tussen de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Minister van Economische Zaken, mevrouw Reshma Kuldipsingh, evenals haar staf. Het doel van dit overleg was om te discussiëren over het recente regeringsbesluit met betrekking tot de verlaging van winstmarges voor de groothandel en detailhandel. De [...]

By |2023-05-22T15:19:06-03:00May 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Gesprek VSB en EZOTI

Serving the public good! FHR Masterprogramma’s 2023

De kwaliteit van leven voor toekomstige generaties wordt bepaald door beslissingen die leiders vandaag nemen. Suriname heeft leiders nodig die de weg wijzen en gaan en besluitvormers die oprecht rekeninghouden met het lot van onze kinderen en hun kinderen en bereid zijn te werken aan duurzaamheid en waarde creatie op lange termijn. In januari [...]

By |2023-05-22T15:19:08-03:00May 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Serving the public good! FHR Masterprogramma’s 2023

Monitoring Commissie voor tussentijds arbeidsmarktbeleid 2022-2025

Het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname heeft een beleidsdocument opgesteld met betrekking tot het tussentijds arbeidsmarktbeleid voor de periode 2022-2025. Dit beleidsdocument is tot stand gekomen door de inspanningen van de commissie voor de vaststelling van een langdurig arbeidsmarktbeleid, met technische assistentie van de International Labour Organization (ILO). Om ervoor te [...]

By |2023-05-22T15:08:57-03:00May 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Monitoring Commissie voor tussentijds arbeidsmarktbeleid 2022-2025

Winnaars PTC-PetroEd Laptop raffle 

Het Polytechnic College Suriname (PTC) biedt in samenwerking met PetroEd vanaf November 2022 online cursussen in Oil & Gas aan. PetroEd is een USAbased trainingsinstituut gespecialiseerd in het aanbieden van Oil & Gas trainingen waarbij er gebruik wordt gemaakt van de platforms SkillGRID LMS (Learning Management System) en SkillGRID CMS (Competency Management System). Verschillende [...]

By |2023-05-22T15:08:54-03:00May 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Winnaars PTC-PetroEd Laptop raffle 

Bezorgdheid VSB over situatie Stuwmeer

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) maakt zich bezorgd over de recente berichten over de vervuiling van het water in het Stuwmeer. Het is duidelijk geworden dat het water rond het stuwmeer vervuild is met cyanide. Echter, de mate van schade voor mens en milieu en of de gemeenschappen rondom het stuwmeer het water veilig [...]

By |2023-05-22T15:08:51-03:00May 22nd, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Bezorgdheid VSB over situatie Stuwmeer

International Building Challenge PTC en Hogeschool Saxion

Op maandag 8 mei 2023 is de International Building Challenge (IBC) van start gegaan in Paramaribo te Polytechnic College Suriname (PTC)- University of Applied Sciences. De International Building Challenge is een wedstrijd waarbij studenten van verschillende opleidingen en scholen uit verschillende landen samenwerken aan een bouwkundig project. Van 8 mei t/m 19 mei 2023 [...]

By |2023-05-12T15:12:23-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on International Building Challenge PTC en Hogeschool Saxion

Bespreking dialoog over Suriname en Guyana relatie

Surinaamse vertegenwoordigers van de VSB in de Suriname-Guyana Business Council hebben een ontmoeting gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business and International Corporation. Het gesprek had tot doel om de dialoog tussen Suriname en Guyana te bespreken. Er zijn ideeën op papier gezet door de Council, maar voor sommige ideeën is [...]

By |2023-05-12T14:50:33-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Bespreking dialoog over Suriname en Guyana relatie

VSB schrijft president aan inzake Wet Arbeidsbescherming Gezin

Op 12 februari 2023 vond er een vergadering plaats tussen een cluster van ministers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waaronder de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), om de recente macro-economische en maatschappelijke ontwikkelingen te bespreken. Tijdens de vergadering werd ook gesproken over de implementatie van de Wet Arbeidsbescherming Gezin. De VSB heeft aangegeven zich volledig [...]

By |2023-05-12T14:39:19-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB schrijft president aan inzake Wet Arbeidsbescherming Gezin

ICT Summit in Suriname – Digitale ontwikkeling, groei en inclusie

De ICT-Associatie Suriname organiseert de derde ICT Summit in Suriname op 18 en 19 mei 2023 in het Torarica Resort Royal Ballroom & Banquet Hall. Het thema van de top is “Digitale ontwikkeling, groei en inclusie”. De top biedt een platform voor iedereen in de ICT-sector om ideeën uit te wisselen, nieuwe mogelijkheden te [...]

By |2023-05-12T14:50:28-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on ICT Summit in Suriname – Digitale ontwikkeling, groei en inclusie

Presentation: Oracle DataBase Roadmap and What’s new

On May 17th, Blu Dots Technology in collaboration with Oracle Caribbean will be hosting a presentation. The guest speaker is Mr. Emilio Campos Rojas, Principal Technology Architect at Oracle Caribbean. You are invited to attend this presentation or to send colleagues on your behalf. Data is the invisible power inside nearly every one of [...]

By |2023-05-12T09:33:55-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Presentation: Oracle DataBase Roadmap and What’s new

VN ondersteunt ontwikkeling SDG Data Repository Suriname

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn in 2015 vastgesteld met als doel om tegen 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en om klimaatverandering aan te pakken. De SDG's omvatten zeventien doelen die zijn onderverdeeld in drie pijlers: sociale, economische en milieuduurzaamheid. Elk doel heeft specifieke targets die bereikt moeten worden. SDG [...]

By |2023-05-12T15:25:14-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on VN ondersteunt ontwikkeling SDG Data Repository Suriname

Public-Private Partnerschap (PPP) blijft essentieel voor het bouwen van het Resilience and Recovery-programma in Suriname

Newmont Suriname, LCC heeft in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid en Crown Agents, op 5 mei 2023 met succes een Public-Private Partnerschap (PPP) bijeenkomst gehouden. Het evenement bood een platform om de  vooruitgang die tot nu toe is geboekt in hun gezamenlijke Resilience & Recovery programma en aan de belangrijkste belanghebbenden een kans [...]

By |2023-05-12T09:17:25-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Public-Private Partnerschap (PPP) blijft essentieel voor het bouwen van het Resilience and Recovery-programma in Suriname

Over het Grondstoffenbesluit 1997

Het Staatsbesluit van 29 mei 1997, ook bekend als het Grondstoffenbesluit 1997, werd ingevoerd in Suriname om de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111) uit te voeren en om de Republiek Suriname toe te laten treden tot de Gemeenschappelijke Markt van de CARICOM. Dit besluit voorziet in volledige vrijstelling van invoerrechten [...]

By |2023-05-12T08:53:16-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Over het Grondstoffenbesluit 1997

Special Discount SuLegal Web Application

Say goodbye to scattered data and hello to streamlined productivity with our all-in-one platform. Our SuLegal Web application is specially made for the 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 and has everything you need to stay organized, from: ▪️ File Management ▪️ Monthly Graphic Reports ▪️ And much more… With the rapid pace of digital transformation, it’s more [...]

By |2023-05-12T08:52:33-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Special Discount SuLegal Web Application

Verhoogde bosbouw heffingen funest voor de houtsector in Suriname

De bosbouwsector in Suriname verkeert in zwaar weer na de recente verhoging van bosbouw heffingen in maart 2023. De sector heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat deze exorbitante verhogingen niet gedragen kunnen worden. De in maart 2023 verhoogde bosbouw heffingen kunnen uiteindelijk resulteren in het verdwijnen van (een deel van) de bosbouwsector in Suriname; de exorbitante [...]

By |2023-05-12T08:51:50-03:00May 12th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on Verhoogde bosbouw heffingen funest voor de houtsector in Suriname

VSB en de SDGs: The Next Steps

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken en te streven naar een rechtvaardige en “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. De SDGs kunnen gezien worden als [...]

By |2023-05-05T14:05:00-03:00May 5th, 2023|Categories: Nieuwslijn|Comments Off on VSB en de SDGs: The Next Steps

Allereerste Torarica Green Awareness Expo

Totarica organiseert het allereerste Torarica Green Awareness Expo! Het doel van het evenement is om duurzame praktijken en innovatieve oplossingen voor een groenere toekomst te promoten. Het evenement vindt plaats op 5 en 6 mei 2023 in de Banketzaal van het Torarica Resort, van 10:00 tot 19:00 uur. Er zijn verschillende partners die samenwerken [...]

By |2023-05-05T12:16:34-03:00May 5th, 2023|Categories: Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Allereerste Torarica Green Awareness Expo
Go to Top