Conflicten zijn om op te lossen!

Volgende week dinsdagavond organiseert de VSB een discussieavond met als titel “Sociaal kapitaal, arbeidsmarkt en productiviteit”. Een belangrijk thema in deze tijd en in deze ontwikkelingsfase van ons land. Wat heeft dat met het oplossen van conflicten te maken zult u zich misschien afvragen. ‘Een heleboel’ is mijn antwoord. In een harmonieuze organisatie is [...]

By |2023-03-24T13:08:32-03:00March 24th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Conflicten zijn om op te lossen!

VSB advies protestactie 24 maart: Normale voortgang bedrijfsoperaties, doch alertheid geboden

De voor 24 maart 2023 aangekondigde protestacties hebben de aandacht van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is in dit kader door activisten opgeroepen haar deuren te sluiten. In een onlangs gehouden Bestuursvergadering, heeft de VSB zich uitgesproken over het recht van het voeren van protestacties. Het hoeft immers geen betoog dat de heersende verslechtende sociaal- economische [...]

By |2023-03-17T18:41:00-03:00March 17th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB advies protestactie 24 maart: Normale voortgang bedrijfsoperaties, doch alertheid geboden

We need to step up our game!

Met de ondersteuning van de Nationale Ontwikkelingsbank is er op 14 maart een ISO awareness workshop georganiseerd door 3 ISO Professionals elk met een eigen specifieke ervaring. In deze ISO-introductie workshop hebben participanten informatie verkregen over de belangrijkste ISO – Normen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering als ook tools aangedragen gekregen om [...]

By |2023-03-17T12:41:59-03:00March 17th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, SDG|Comments Off on We need to step up our game!

Vierde ‘Best Container Port’ Award  2022 voor Suriname

Op 15 maart 2023 werd tijdens de award ceremony van Caribbean Shipping Association (CSA) het "Ludlow Stewart Container Port of the Year 2022" award overhandigd aan N.V. Havenbeheer Suriname - Suriname Port Management Company, voor de best multi purpose terminal in het Caraïbisch gebied. | Deze mijlpaal is een joint effort geweest van Havenbeheer [...]

By |2023-03-17T12:44:52-03:00March 17th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Vierde ‘Best Container Port’ Award  2022 voor Suriname

Nationale Commissie Decent Work voor vlotte uitvoering derde DWCP

Minister Steven Mac Andrew heeft op maandag 13 maart 2023 de Nationale Commissie Decent Work geïnstalleerd voor een periode van 2 jaren. De Commissie, die een tripartiete samenstelling heeft, zal er niet alleen voor moeten zorgen en erop moeten toezien dat het onlangs ondertekende derde Decent Work Country Programme (DWCP SU III) voor de [...]

By |2023-03-17T12:20:48-03:00March 17th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Nationale Commissie Decent Work voor vlotte uitvoering derde DWCP

Nieuw Minimumuurloon

Bij Beschikking van de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken van 1 maart 2023 is het volgende nieuw algemeen minimumuurloon  vastgesteld:  Te rekenen van 01 maart 2023 tot en met 30 juni 2023 het algemeen minimum uurloon vast te stellen op SRD 30,00,- (DERTIG SURINAAMSE DOLLAR).   Te rekenen van 01 juli 2023 tot en [...]

By |2023-03-10T13:14:25-03:00March 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nieuw Minimumuurloon

Wijziging retentie regeling opbrengsten uitvoer van goederen, diensten en warden

De Deviezencommissie heeft bij algemene Beschikking besloten dat in artikel XIlI, van de Algemene Beschikking no. 221 d.d. 03 maart 2021, zoals laatstelijk gewijzigd bij de Algemene Beschikking van de Deviezencommissie no. 224 d.d. 30 augustus 2021, en de Algemene Beschikking van de Deviezencommissie no. 226 d.d. 08 september 2022, sub d vervallen wordt [...]

By |2023-03-10T12:59:13-03:00March 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Wijziging retentie regeling opbrengsten uitvoer van goederen, diensten en warden

Inventarisatie schade onder VSB leden a.g.v. rellen 17 februari

De VSB heeft in navolging van de rellen van 17 februari 2023 een inventarisatie gehouden onder leden om een beeld te krijgen van de schade die is opgelopen door bedrijven. Er zijn enkele niet-leden die zich ook hebben aangemeld als gevolg van opgelopen schade. Behalve de direct door de plunderingen getroffen ondernemingen zijn er [...]

By |2023-03-10T12:52:57-03:00March 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Inventarisatie schade onder VSB leden a.g.v. rellen 17 februari

VSB vraagt regering naar aandacht voor flankerend beleid

Overwegende dat de regering het noodzakelijk acht het bedrijfsleven direct te betrekken bij het regeringsbeleid op diverse vlakken waaronder het veiligheidsbeleid, het IMF Programma, stimulering van ondernemerschap en de productie sectoren en efficiënter uitvoeren van het sociaal programma, is besloten over te gaan tot de installatie van een gemengde werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van [...]

By |2023-03-10T14:08:41-03:00March 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB vraagt regering naar aandacht voor flankerend beleid

Nieuwe Raad van Bestuur bij SAO 

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft op vrijdag 3 maart de nieuwe Raad van Bestuur van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) onder voorzitterschap van de onderdirecteur Arbeidsmarkt/AWJ, Naomi Esajas-Friperson, geïnstalleerd voor een periode van 2 jaren.  De minister ziet graag dat de stichting haar vleugels uitslaat naar alle districten toe, waardoor vooral [...]

By |2023-03-10T11:27:05-03:00March 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nieuwe Raad van Bestuur bij SAO 

Nieuwe Plaatsvervanger Groep Zakelijke Dienstverlening

De groep Zakelijke Dienstverlening heeft op 2 maart 2023 een speciale Groepsvergadering belegd, conform artikel 12 van de Statuten van de VSB. De vergadering was bedoeld om een nieuwe Plaatsvervanger aan te wijzen voor de Groepsvertegenwoordiger.  Er hebben zich, vóór deze vergadering, 2 kandidaten aangemeld voor deze statutaire rol. De Vergadering heeft conform artikel [...]

By |2023-03-03T15:21:55-03:00March 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nieuwe Plaatsvervanger Groep Zakelijke Dienstverlening

VSB participeert aan voorbereiding Nationale Dialoog

De VSB heeft op woensdag 1 maart 2023, op uitnodiging van het kabinet van de president, geparticipeerd aan een onderhoud met president Chandrikapersad Santokhi. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van de ASFA en Alliantie en de Suriname Business Forum. De directe aanleiding tot de Nationale Dialoog, volgens de president, zijn de rellen van 17 februari. [...]

By |2023-03-03T15:20:24-03:00March 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB participeert aan voorbereiding Nationale Dialoog

Geen tijd meer voor Business as Usual

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft op woensdag 22 februari 2023, samen met de Bankiersvereniging, de Suriname Business Forum en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en Alliantie een onderhoud gehad met de regering  en de veiligheidsdienst. Het bedrijfsleven heeft grote bezorgdheid over de macro economische situatie in het land. De gebeurtenissen van vrijdag 17 februari [...]

By |2023-03-03T12:09:34-03:00March 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Geen tijd meer voor Business as Usual

Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.: “Stimuleren van ondernemerschap, daar staan wij voor!”

De energie in de kamer krijgt gelijk een boost als Sandy Cameron de kamer instapt. De directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) heeft een drive die ze ook uitstraalt. “De NOB moet weer de plek innemen in de samenleving die haar toekomt. Mensen moeten weten dat ze hier moeten zijn om [...]

By |2023-03-03T11:10:57-03:00March 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.: “Stimuleren van ondernemerschap, daar staan wij voor!”

Nationaal Compliance Congres

Op 20, 21 en 22 februari 2023 organiseerde TABTO Group NV voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 in Suriname voor de publieke en private sector met als doel bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen [...]

By |2023-02-24T15:41:41-03:00February 24th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nationaal Compliance Congres

VSB doet voorstel aanpassing Wet Arbeidsbescherming gezin

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken met de cluster ministers met betrekking tot diverse pijnpunten van De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, is ook de kwestie doorbetaalde zwangerschaps-, bevallings-en vaderschapsverlof onder aandacht gebracht. Het bedrijfsleven is van mening dat indien de voorziening reeds onder een vigerende Collectieve Arbeidsovereenkomst is getroffen, dispensatie verleend kan worden aan desbetreffend [...]

By |2023-03-10T13:30:26-03:00February 24th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB doet voorstel aanpassing Wet Arbeidsbescherming gezin

SEOGS CALL FOR SPEAKERS

Het Oil and Gas Summit (SEOGS)  2023  staat  voor de deur. Periode19 - 22 juni 2023 te Royal Torarica. Er is een mogelijkheid voor U om tijdens deze summit, een inleiding te houden en uw expertise met meer dan  800 andere professionals te delen. Onder deze groep professionals vallen oa exploitanten en projectontwikkelaars die [...]

By |2023-02-24T11:48:41-03:00February 24th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on SEOGS CALL FOR SPEAKERS

Bedrijfsleven organisaties adviseren nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het wederom openstellen van de bedrijven

De bedrijfsleven organisaties VSB, ASFA-Alliantie, hebben nota genomen van de publieke statements gemaakt door de President en de Vice-President van de Republiek Suriname. Uit onderhoud met de regering is het duidelijk dat er een spanningsveld is tussen wat het volk wil, wat in het IMF programma staat en issues van het bedrijfsleven. Vanuit de organisaties [...]

By |2023-02-19T22:54:23-03:00February 19th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Bedrijfsleven organisaties adviseren nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het wederom openstellen van de bedrijven

Over het Algemeen Minimumloon

De VSB en ASFA hebben op 11 februari 2023 een spoed onderhoud gehad met de minister van Financiën en Planning en Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken en een delegatie van andere Ministers. De implementatie van het besluit van de Regeringsraad, genomen op 8 februari 2023, om het Algemeen Minimumloon vast te stellen op SRD 38,50 [...]

By |2023-02-17T11:59:08-03:00February 17th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Over het Algemeen Minimumloon

De nieuwe leiders in Suriname staan klaar!

Op 11 februari 2023 is de eerste Leergang Leiderschap die is verzorgd door de Academie voor Leadership afgerond. De deelnemers aan het woord: “het was vernieuwend, het was verfrissend en heeft onze ogen geopend, het was intensief, veel oude gewoonten afleren en de nieuwe aanpak eigen maken, we hebben geleerd wat het belang is [...]

By |2023-02-17T11:23:23-03:00February 17th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on De nieuwe leiders in Suriname staan klaar!

VSB: Regering moet signalen uit samenleving serieuzer nemen en komen met een integrale aanpak 

De VSB is zich bewust van de crisis in het land en de moeilijke situatie waarin vele Surinamers verkeren. Ook het Surinaams bedrijfsleven bevindt zich in een zeer moeilijke situatie en is de afgelopen maanden verrast door een aantal besluiten van de overheid die contraproductief zijn voor de bedrijfsvoering. Toch roepen wij partijen wederom [...]

By |2023-02-16T14:13:50-03:00February 16th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB: Regering moet signalen uit samenleving serieuzer nemen en komen met een integrale aanpak 

Signing of the Decent Work Country Program 3

The  VSB  has  committed itself  to  contribute to the  sustainable  development goals and by extension also to this  3th   descent work  country  program. As a country we are going through some tough economic en social challenges, which increases the pressure to survive on levels of  society. Workers Employers labor organizations and employers organizations, NGO’s [...]

By |2023-02-10T15:35:15-03:00February 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Signing of the Decent Work Country Program 3

De Coach voetbalt niet mee tijdens de wedstrijd

Op donderdag 9 februari is de eerste leergang leiderschap van start gegaan. Deze leiderschapsleergang wordt georganiseerd door de Academie voor Leadership van Prekash Ramsingh en Winfried Meyers. De eerste dag is de voorbode van een intensieve training waarbij deelnemers niet alleen de algemene tools aangereikt krijgen over het begrip leiderschap. Integendeel, ze worden ook [...]

By |2023-02-10T15:02:00-03:00February 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on De Coach voetbalt niet mee tijdens de wedstrijd

Upcoming Free Masterclass by Lybra: Simple & Practical Tools to Level Up Your Productivity

Dates: Feb 21, 23 or 28, 2023, choose any one of the three sessions to attend this 90-Minute FREE Masterclass. With the constant influx of information regarding new productivity-enhancing tools and applications, it can be challenging to determine which ones are most effective. Despite having numerous options at our disposal, we often find ourselves [...]

By |2023-02-10T12:55:28-03:00February 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Upcoming Free Masterclass by Lybra: Simple & Practical Tools to Level Up Your Productivity

CoreFacts SUR 2023.1 – Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW)

Suriname heeft per 1 januari 2023 de huidige wet omzetbelasting vervangen met de wet Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW) ingevoerd met als doel een efficiëntere belastinginning en verbetering van de overheidsinkomsten. De implementatie verloopt niet zonder problemen. Uit media berichten blijkt dat zowel bedrijven als het publiek onvoldoende op de hoogte zijn van hoe [...]

By |2023-02-10T12:54:37-03:00February 10th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on CoreFacts SUR 2023.1 – Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW)

Lancering eerste editie Who’s Who in Suriname Business Guide

Op vrijdag 27 januari 2023 vond de lancering plaats van de eerste editie van de Who's Who in Suriname Business Guide. De Who's Who in Suriname Business is een partnership tussen Creative Tech Hub Caribbean (Suriname) en ActionINVEST Caribbean (Guyana).  Het biedt bedrijven een platform om zich nationaal, regionaal en internationaal te profileren met [...]

By |2023-02-03T13:29:50-03:00February 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Lancering eerste editie Who’s Who in Suriname Business Guide

Eerste Groepsvergadering Industrie 2023 

De Groep Industrie heeft op 2 februari 2023 haar eerste vergadering gehad voor het jaar 2023. Dit heeft plaatsgevonden in de Evergreen Room van het nieuw pand van de Surinaamse Brouwerij NV, lid van de groep.   De groepsvertegenwoordiger, Gerard den Dekker, heeft hierbij een abstracte uiteenzetting van de Industriesector dat vertegenwoordigd is binnen [...]

By |2023-02-03T15:43:31-03:00February 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Eerste Groepsvergadering Industrie 2023 

‘Een zero tolerance instelling tegen criminaliteit is noodzaak’

Shirley is samen met haar man eigenaar van een supermarkt aan het Verlengde Molenpad. Ze maakt zich zorgen om de veiligheidssituatie in het land. “Zomaar sma prakseri taki wi e meki furu moni. Maar wi e wroko tranga, ala dey,” zegt ze. Ze reageert naar aanleiding van het geweld waar de retailbranche winkeliers veel [...]

By |2023-02-03T15:43:38-03:00February 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on ‘Een zero tolerance instelling tegen criminaliteit is noodzaak’

5th Suriname Guyana Private Sector Business Council Meeting in Paramaribo

The Suriname Guyana Private Sector Business Council held its 5th meeting on the 27th of January 2023, in Paramaribo. Part of this meeting was dedicated to a encounter with president Chandrikapersad Santokhi. The Council, after several extensive sittings, has prepared, in writing, an overview of issues in need of attention, which also forms the [...]

By |2023-02-03T13:03:32-03:00February 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on 5th Suriname Guyana Private Sector Business Council Meeting in Paramaribo

VSB Ondersteuning voor Activiteiten GetSkilled NV

Met de ondertekening van de Letter of Endorsement van de VSB op 3 februari 2023 is het startschot gegeven aan de samenwerking tussen GetSkilled NV en de VSB. Waar gaat deze samenwerking over? Rebuild Suriname Dit programma bestaat uit 2 delen Expert Matchmaking In dit programma worden Experts in Nederland en elders gematched met [...]

By |2023-02-03T15:43:28-03:00February 3rd, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB Ondersteuning voor Activiteiten GetSkilled NV

Derde SEOGS

De derde ‘Suriname Energy, Oil and Gas Summit & Exhibition (SEOGS)’, wordt in juni dit jaar in Paramaribo gehouden. Als voorloper wordt op woensdag 1 en donderdag 2 februari SEOGS Networks gehouden. Een virtueel business matching evenement, waarbij lokale, regionale en internationale participanten in de gelegenheid worden gesteld te netwerken met als doel strategische [...]

By |2023-01-27T11:55:19-03:00January 27th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Derde SEOGS

Nieuw Dagelijksbestuur SBF

Het Suriname Business Forum (SBF) heeft op woensdag 25 januari j.l. tijdens haar Bestuursvergadering de verkiezingen voor het Dagelijks Bestuur van het Forum gehouden. Het nieuwe bestuur bestaat uit Dimitri Lemmer – voorzitter (VSB), Steven Debipersad - penningmeester (ADEK Universiteit van Suriname) en Robert de Clerq - secretaris (Ministerie van Financien & Planning). De [...]

By |2023-01-27T15:38:56-03:00January 27th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nieuw Dagelijksbestuur SBF

Verdrag betreffende de ‘Bescherming en de Bevordering van de Diversiteit van Cultuuruitingen’

Het MINOWC/ Directoraat Cultuur is voornemens een voorstel te doen aan de Surinaamse regering om het UNESCO Verdrag 2005 zijnde de 'Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions' te ratificeren. Het ratificeren van deze conventie zal Suriname in staat stellen om, nationaal en internationaal, acties te ondernemen die de [...]

By |2023-01-27T15:47:42-03:00January 27th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Verdrag betreffende de ‘Bescherming en de Bevordering van de Diversiteit van Cultuuruitingen’

Aankondiging registratieplicht voor doorbetaald ouderschapsverlof

Het doorbetaald ouderschapsverlof voor alle werknemers is wederom een stap dichterbij gekomen, omdat het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) een aanvang heeft gemaakt met de registratieplicht voor werkgevers, die voorafgaat aan het moment van uitbetalen van ouderschapsverlof. Deze stap geeft wederom aan, dat er hard wordt gewerkt om dit belangrijke fonds zo snel als mogelijk [...]

By |2023-01-27T09:52:40-03:00January 27th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Aankondiging registratieplicht voor doorbetaald ouderschapsverlof

Het Nationaal Compliance Congres 2023

NCC2023 Op 20, 21 en 22 februari 2023 wordt voor de 3e maal het Nationaal Compliance Congres (NCC)2023 georganiseerd in Suriname voor de publieke en private sector. NCC2023 heeft als overall thema ‘Compliance Ensures Good Governance’, een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante Inleidingen, actuele Masterclasses en uiteraard het afsluitend boeiend Nationaal Compliance [...]

By |2023-01-27T15:49:44-03:00January 27th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Het Nationaal Compliance Congres 2023

Succesvolle en druk bezochte BTW sessies

De VSB organiseerde op 16 januari 2023 in samenwerking met Assuria Verzekeringen, een algemene sessie over de Wet op Bruto Toegevoegde Waarde. Assuria Verzekeringen, vertegenwoordigd door CEO Mario Merhai deed de opening van deze bijeenkomst, door een blik te werpen op hoe Assuria Verzekeringen zichzelf heeft voorbereid op de Wet. De avond werd verder [...]

By |2023-01-20T13:10:27-03:00January 20th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Succesvolle en druk bezochte BTW sessies

Vervolggesprek Houtgroep VSB met minister BIBIS

Op donderdag 19 januari 2023  jl. werden de houtsector vertegenwoordiger van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) dhr. Albert Ramdin voor een vervolg gesprek.  Vergezeld met de VSB waren twee vertegenwoordigers van de Food and Agricultural Organization (FAO) waar de VSB de [...]

By |2023-01-20T13:08:53-03:00January 20th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Vervolggesprek Houtgroep VSB met minister BIBIS

PUM Fact Finding Suriname t.b.v. de Building sector

De PUM voert in de periode 12 tot en met 26 januari 2023 een factfinding missie in Suriname. De factfinding wordt uitgevoerd door de Sector Coördinator “Bouw" bij de PUM, dhr. Rens Metz, en marge van een advies missie op locatie in de bouwsector van Suriname, in de periode 12 tot 26 januari. Hij [...]

By |2023-01-20T14:42:22-03:00January 20th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on PUM Fact Finding Suriname t.b.v. de Building sector

Vruchtbaar gesprek VSB en KLM

Op woensdag 11 januari 2023 heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een introductie gesprek gevoerd met de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). De KLM stelde het op prijs meer inzicht te krijgen over het bedrijfsleven in Suriname, en na te gaan waar er partnerschappen kunnen ontstaan. Fysiek aanwezig zijn in het land en samen aan [...]

By |2023-01-13T14:29:32-03:00January 13th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Vruchtbaar gesprek VSB en KLM

Upcoming Workshop by Lybra: The Productivity Workshop for Leaders

Productivity is a lifestyle. When you have a lot to do and very little time on your hands, some days can feel more stressful than others. Work starts to pile up and it can feel as if you can’t get much done. We get busier and distracted every day, often with mountains of tasks [...]

By |2023-01-13T10:29:58-03:00January 13th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Upcoming Workshop by Lybra: The Productivity Workshop for Leaders

Suriname verandert!

Suriname heeft veel mogelijkheden. Het land staat voor een periode met grote veranderingen en grote economische groei. Tijdens de vele gesprekken die wij in Suriname gevoerd heb met bedrijven, instellingen en overheid kwam vaak de behoefte aan leiderschap dat succesvol weet om te gaan met alle veranderingen naar voren. Het land staat voor immense [...]

By |2023-01-06T11:40:54-03:00January 6th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Suriname verandert!

Never waste a good crisis

Never waste a good crisis zei ooit een groot staatsman. Niet zelden gaan immers aan grote veranderingen crises vooraf die ingrijpen in de wijze waarop we zaken aanpakken. De vindingrijkheid om moeilijke periodes te overbruggen komt doorgaans vanuit overlevingsdrang, een open mind en veranderingsbereidheid. Innovaties vanuit een noodzaak aan te passen om te kunnen [...]

By |2023-01-06T11:45:41-03:00January 6th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Never waste a good crisis

Kennismaking met minister EZ

De recent aangetreden voorzitter en ondervoorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Rekha Bissumbhar en Mervel Kotzebue hebben eind december 2022 een kennismakingsbezoek gebracht aan het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). Minister Rishma Kuldipsingh en de waarnemend directeur Ondernemerschap, Karishma Mathoera, hebben de delegatie ontvangen.  Tijdens de dialoog is er [...]

By |2023-01-06T11:45:57-03:00January 6th, 2023|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Kennismaking met minister EZ

SAI: ‘Toetreden tot Verdrag van New York voordelig voor Suriname’

Het toetreden van Suriname tot het Verdrag van New York lijkt een kleine formaliteit, maar schijn bedriegt, want In werkelijkheid betekent deze toetreding bijzonder veel voor ons land. Dat bevestigt Ferdinand Welzijn voorzitter van het Suriname Arbitrage Instituut (SAI). Suriname is het 171ste land dat toetreedt tot dit verdrag dat is ingesteld door de [...]

By |2022-12-16T11:22:06-03:00December 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on SAI: ‘Toetreden tot Verdrag van New York voordelig voor Suriname’

Ontluikende discussie over sociale zekerheid in Suriname

Door: Glenn Piroe Met veel politiek gehaal en getrek hebben we in 2014 de nieuwste onderdelen van het gefragmenteerd sociaal zekerheidsrecht in Suriname tot stand gebracht. Toen werden de Wet Algemeen Pensioen en de Wet Nationale Basiszorgverzekering tot stand gebracht. De bedoeling was onder meer om in de private sector die omstandigheden te scheppen [...]

By |2022-12-16T15:11:26-03:00December 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Ontluikende discussie over sociale zekerheid in Suriname

Eerste Milieu Awareness Workshop ROM

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft op maandag 12 december 2022 haar eerste Milieu Awareness workshop georganiseerd. Deze workshop heeft als doel “milieukennis brengen naar de samenleving met betrekking tot klimaatverandering en het Milieu”  Daarnaast, is het samenbundelen met verschillende stakeholders van eminent belang die eveneens hierin ook betrokken moeten worden.  Bij [...]

By |2022-12-16T10:53:59-03:00December 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Eerste Milieu Awareness Workshop ROM

Officiële opening van Packing House Asigron

Op zondag 11 december jl. heeft de officiële opening van Packing House Asigron plaatsgevonden. Dit pakhuis is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Rosebel Gold Mines N.V. (RGM), de Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) en Bonanza Agro Industries N.V. (BAI). Het doel van het project is het bevorderen van agrarische ontwikkeling in [...]

By |2022-12-16T15:52:06-03:00December 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Officiële opening van Packing House Asigron

Accountability, Hoezo?

Responsibility en Accountability zijn onder andere binnen het procesmanagement en organisatieanalyse erg gangbare begrippen. Naar het Nederlands doorgaans vertaald als verantwoordelijk en eindverantwoordelijk geeft deze vertaling gevoelsmatig niet hetzelfde aan. Accountability is meer dan eindverantwoordelijk zijn. Als accountable persoon stap je naar voren (vooral ook als het misgaat) en ben je bereid daar de [...]

By |2022-12-16T10:43:13-03:00December 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Accountability, Hoezo?

Beleefdheidsbezoek Voorzitter VSB aan minister AWJ

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft de nieuwe voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Rekha Bissumbhar op maandag 5 december 2022 ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Bij deze gelegenheid hebben partijen de intentie uitgesproken om de goede samenwerking met elkaar te continueren. De minister gaf aan dat de VSB [...]

By |2022-12-09T15:53:45-03:00December 9th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Beleefdheidsbezoek Voorzitter VSB aan minister AWJ

Alignment, Agility en Accountability in team performance

Synergie in tijde van crisis De effecten van de pandemie en sociaaleconomische crisis op individuen en teams in organisatie zijn de afgelopen periode goed zichtbaar geworden. Doorgaan in uitdagende tijden vergt een continu onderlinge afstemming, flexibiliteit en duidelijkheid over de richting en ambitie. De crisis faciliteerde en versnelde in enkele sectoren innovatie terwijl in [...]

By |2022-12-09T10:37:05-03:00December 9th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Alignment, Agility en Accountability in team performance

Nieuwe zittingstermijn Groep Handel

De Groep Handel heeft op 2 december 2022 op een daartoe speciaal uitgeroepen groepsvergadering beslist over de nieuwe termijn van groepsvertegenwoordiging. Hans Hiralal, die de groep de afgelopen twee jaren heeft mogen leiden, is door de groep wederom benoemd tot groepsvertegenwoordiger. Conrad Issa, die het batton aan de heer Hiralal overdroeg in 2020 is [...]

By |2022-12-09T15:54:10-03:00December 9th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nieuwe zittingstermijn Groep Handel

Apptastic draagt bij aan financiele inclusiviteit bij Trustbank Amanah

Gelet op de hedendaagse ontwikkelingen waar virtueel contact wordt gestimuleerd, droeg Apptastic, een Surinaamse software-ontwikkelingsbedrijf, bij aan de verbetering van de dienstverlening van Trustbank Amanah. De software ontwikkelaar creëerde met de no-code software platform Bubble.io, een online onboarding applicatie ‘Mijn Aanvraag’ om het proces van simpel en gemakkelijk bankieren mogelijk te maken.  Het belang [...]

By |2022-12-09T15:53:43-03:00December 9th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Apptastic draagt bij aan financiele inclusiviteit bij Trustbank Amanah

Hedendaagse Management uitdagingen (deel 13)

Psychologische veiligheid (deel 1) Psychologische veiligheid is zo ontzettend belangrijk! Waaarom? Waar praten we over? Over het algemeen komt veiligheid pas aande orde als er al zaken mis zijn gegaan, en over psychologische veiligheid praten w helemaal veel te weinig. Vaak praten we wel over situaties op de werkplek als eriets gebeurd is en [...]

By |2022-12-02T12:16:24-03:00December 2nd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Hedendaagse Management uitdagingen (deel 13)

Kennismaking VSB Voorzitter en Ondervoorzitter met minister OW

De VSB voorzitter, Rekha Bissumbhar en ondervoorzitter Mervel Kotzebue hebben onlangs een kennismakingsbezoek afgelegd bij de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed. In dit onderhoud met de minister werd ingegaan op de specifieke issues waar ondernemers mee te doen hebben inzake het werkgebied van het ministerie van Openbare Werken. Het gaat hier om de [...]

By |2022-12-02T11:37:50-03:00December 2nd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Kennismaking VSB Voorzitter en Ondervoorzitter met minister OW

Womens Conference 2022

De week 19 november t/ m 26 november 2022 stond in het teken van kennisuitwisseling inspiratie doing business tussen vrouwen van de Nederlandse handelsmissie en   Surinaamse onderneemsters en vrouwen uit de corporate wereld. De organisatie Women’s Entrepreneurs Netherlands heeft voor derde maal zorggedragen dat er  een Nederlandse vrouwelijke handelsmissie naar Suriname is georganiseerd. [...]

By |2022-12-02T16:18:04-03:00December 2nd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Womens Conference 2022

Upcoming Workshop by Lybra: The Emotional Intelligence Workshop for Leaders

Now more than ever, being able to manage one’s emotions in the workplace is proving to be one of the driving forces of success for professionals. While some professionals face several obstacles as leaders, and may self sabotage under pressure, those with higher emotional intelligence perform exceptionally even during tough times. Research shows that [...]

By |2022-12-02T11:17:20-03:00December 2nd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Upcoming Workshop by Lybra: The Emotional Intelligence Workshop for Leaders

Vervolgstappen VSB in het kader van Ordening van de Private Security Sector

De Minister van Justitie en Politie Z.E. Amoksi heeft zoals afgesproken de concept wet “Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties” gedeeld met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, zodat er hierop feedback kan worden gegeven. Op donderdag 17 november 2022 is er hierover een onderhoud geweest tussen de VSB en enkele vertegenwoordigers van de security sector, waaronder: de VPBS, [...]

By |2022-12-02T11:15:27-03:00December 2nd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Vervolgstappen VSB in het kader van Ordening van de Private Security Sector

Opening new warehouse and office space CIC

55 years after its founding and after the first pack of washing powder rolled out of the factory, the commissioning of CIC-Business takes place. A special milestone for the company. A start was made in 2021 to expand CIC to take advantage of the growth wave in the coming period. CIC-Business' new building consists [...]

By |2022-12-02T11:06:05-03:00December 2nd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Opening new warehouse and office space CIC

Workshop Leveraging CARIFORUM Trade Agreements in a Post Covid Environment

VSB and the Suriname Trade and Investment Agency, with the support of the Caribbean Export Development Agency under the 11th European Development Fund Regional Private Sector Development Programme hosted a 2-day workshop titled “ Leveraging CARIFORUM Trade Agreements in a Post Covid Environment”.  The workshop discussed the benefits and opportunities enshrined within the CARIFORUM- [...]

By |2022-11-24T16:50:10-03:00November 24th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Workshop Leveraging CARIFORUM Trade Agreements in a Post Covid Environment

Last EOSH training VSB for 2022

Our last group of participants in the training in Occupational Safety and Health (EOSH) for 2022 is successfully ending her training. This training is part of the efforts of the VSB in reaching the Sustainable Development Goals, and in this regard SDG 8 (Decent Work). Last week the first group of participants had their [...]

By |2022-11-24T16:46:48-03:00November 24th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Last EOSH training VSB for 2022

Nieuwe Groepsvertegenwoordiger Oil & Gas 

De Groep Oil & Gas binnen binnen de VSB heeft onlangs een nieuwe vertegenwoordiger aangewezen. Mw Daniela Herkul (van het lid Paradise Oil Company NV) zal binnen deze groep de komende twee jaren het karretje trekken.  Mw. Herkul heeft 15 jaar werkervaring, waarvan meer dan 10 jaar direct in de extractieve sector in Suriname. [...]

By |2022-11-18T11:55:26-03:00November 18th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nieuwe Groepsvertegenwoordiger Oil & Gas 

Dankbrief Ex-Voorzitter en Ondervoorzitter VSB

Op 14 November 2022 zal met het aantreden van de nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter een einde komen aan de bestuursperiode van ondergetekenden. Wilfred en ik hebben de VSB voor de statutaire maximaal toegestane twee perioden mogen dienen en hebben dat met veel plezier gedaan. Na ons aantreden in 2016 zijn we met de steun [...]

By |2022-11-18T11:25:52-03:00November 18th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Dankbrief Ex-Voorzitter en Ondervoorzitter VSB

VSB kiest haar eerste vrouwelijke Voorzitter

Bryan Renten treedt af na twee termijnen gediend te hebben Paramaribo – 14 november 2022 - De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft sinds maandag 14 november 2022 een nieuwe Voorzitter en Ondervoorzitter. De Algemene Leden Vergadering heeft besloten dat Mw. Rekha Bissumbhar en Mw. Mervel Kotzebue voor de komende 3 jaren de organisatie mogen leiden. [...]

By |2022-11-15T13:40:24-03:00November 15th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB kiest haar eerste vrouwelijke Voorzitter

Handelsmissie Curaçao

Een Curaçaose groep van financiële experts onder leiding van het Curaçaose MIND Strategy Consultants en gesteund door het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao, organiseerde van 1 tot 5 november 2022 in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een handelsmissie in Suriname getiteld: Suriname Insight 2022. Er er is voor deze handelsmissie een [...]

By |2022-11-11T14:20:43-03:00November 11th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Handelsmissie Curaçao

Validatie Draft Derde Generatie Decent Work Country Programma

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft op 10 november 2022 uit hoofde van haar continue bijdrage, geparticipeerd aan de validatie workshop van de derde generatie Decent Work Country Programme in Suriname. Gezien de VSB ook vertegenwoordigd is in de Monitoring Commissie van het Programma, was het ook gepast om met een delegatie van het Bedrijfsleven [...]

By |2022-11-11T13:53:10-03:00November 11th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Validatie Draft Derde Generatie Decent Work Country Programma

Bedrijfsleven formuleert concept local content policy

‘We hebben het voorwerk gedaan’ Waar willen we als land naartoe met de aanstaande inkomsten uit de offshore olie-industrie? Dat is een zeer belangrijke vraag en waar steeds meer bedrijven en organisaties benieuwd zijn naar het antwoord. Het bedrijfsleven bestaande uit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) en Alliantie [...]

By |2023-02-10T15:27:58-03:00November 11th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Bedrijfsleven formuleert concept local content policy

Hedendaagse Management uitdagingen (deel 12)

Wat is belangrijker de mens of de organisatie? Wat is het bestaansrecht van de organisatie eigenlijk? Dat gepraat over de mens en de hoeksteen van de organisatie zoals in de afgelopen colums lijkt wel een beetje overdreven, vandaar deze vraag. Dit is een bekend gevoel! Net zoals opmerkingen als: ‘HR is altijd bezig met [...]

By |2022-11-11T12:52:39-03:00November 11th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Hedendaagse Management uitdagingen (deel 12)

Initiatiefgroep ordening private security sector gaat in gesprek met de Minister van Justitie & Politie

Vanaf augustus 2022 heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) gemeend om samen met de verschillende stakeholders binnen de private security security sector aan tafel te zitten en na te gaan hoe ordening van deze sector bewerkstelligd kan worden. Uit gesprekken met de diverse stakeholders blijkt dat er onder andere sprake is van een wildgroei [...]

By |2022-11-04T13:07:49-03:00November 4th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Initiatiefgroep ordening private security sector gaat in gesprek met de Minister van Justitie & Politie

PTC geeft verdere vorm aan professionalisering en internationale ambities 

Bestuur en Directie van het Polytechnic College (PTC) in Suriname hebben besloten het aantal Lectoraten uit te breiden en daarmee de beoogde professionalisering en internationalisering op het gebied van onderwijs en van kennisontwikkeling verder te versterken. In het kader van de internationalisering past dit in de bijgestelde aanduiding van het PTC als ‘University of Applied [...]

By |2022-11-04T10:32:00-03:00November 4th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on PTC geeft verdere vorm aan professionalisering en internationale ambities 

𝗡.𝗩. 𝗛𝗮𝘃𝗲𝗻𝗯𝗲𝗵𝗲𝗲𝗿 𝗦𝘂𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲 / 𝗦𝘂𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝘄𝗶𝗻𝘀 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗟𝘂𝗱𝗹𝗼𝘄 𝗦𝘁𝗲𝘄𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱

The N.V. Havenbeheer Suriname / Suriname Port Management Company has again succeeded in becoming the winner of the Port of the Year Competition of the Caribbean Shipping Association (CSA).  This award is an indicator of the “performance” that the port manages to achieve. The presentation of this award is part of the annual conference [...]

By |2022-11-04T13:28:33-03:00November 4th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on 𝗡.𝗩. 𝗛𝗮𝘃𝗲𝗻𝗯𝗲𝗵𝗲𝗲𝗿 𝗦𝘂𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲 / 𝗦𝘂𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗣𝗼𝗿𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝘄𝗶𝗻𝘀 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 𝗟𝘂𝗱𝗹𝗼𝘄 𝗦𝘁𝗲𝘄𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱

Regulier Overleg VSB en AWJ

De VSB heeft op 27 oktober 2022 haar regulier onderhoud gehad met de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Minister Steven Mac Andrew zat er aan, samen met zijn staf. VSB was vertegenwoordigd door Bestuurslid Rekha Bissumbar, ondersteunt door Deputy Director Kamlesh Ganesh en Liaison Officer Seran Naarden.  Er is over een aantal onderwerpen [...]

By |2022-10-28T15:06:45-03:00October 28th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Regulier Overleg VSB en AWJ

Apptastic, het eerste Surinaamse bedrijf met ISO 9001:2015 certificering in Custom Software Development

Het software-ontwikkelingsbedrijf Apptastic is het eerste Surinaamse bedrijf dat de ISO 9001:2015 kwaliteits keuringsmerk heeft behaald in het ontwikkelen van op maat gemaakte software applicaties en het (her) inrichten van bedrijfsprocessen. In de afgelopen 10 maanden is het bedrijf druk bezig geweest met het certificeringsproces waarbij het hele team actief betrokken is geweest in [...]

By |2022-10-28T13:33:38-03:00October 28th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Apptastic, het eerste Surinaamse bedrijf met ISO 9001:2015 certificering in Custom Software Development

Honorary Consul van Suriname in Libanon op bezoek bij VSB

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft op 27 oktober 2022 de Honorary Consul van Suriname, Antoine Kareh in Libanon ontvangen voor een kennismakingsonderhoud. De vergadering werd geleid door de vertegenwoordigers Conrad Issa (Groep Handel) en Timothy Mendonca (Groep Transport). De HC was vooral geïnteresseerd in direct communiceren over mogelijkheden voor zaken doen. De sectoren die [...]

By |2022-10-28T14:46:03-03:00October 28th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Honorary Consul van Suriname in Libanon op bezoek bij VSB

Hedendaagse Management uitdagingen (deel 11)

Het is even rustig geweest, geen uitdagingen? Nee, was het maar zo, maar het was even een periode om met andere zaken bezig te zijn. De management uitdagingen blijven en dus blijven we erover praten! En als we praten bedoelen we eigenlijk een gesprek. Wat houdt u bezig als manager? Waar loopt u tegenaan? [...]

By |2022-10-28T11:50:28-03:00October 28th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Hedendaagse Management uitdagingen (deel 11)

Vertegenwoordigers houtsector VSB in gesprek met Minister BIBIS

Op donderdag 20 oktober 2022 jl. werden de houtsector vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) dhr. Albert Ramdin voor een gesprek. Tijdens dit gesprek werden enkele acties van de VSB kort toegelicht.  Er werd onder andere gesproken over het FAO [...]

By |2022-10-21T15:13:51-03:00October 21st, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Vertegenwoordigers houtsector VSB in gesprek met Minister BIBIS

Eerste drie LVV medewerkers afgestudeerd aan de studie APHT

Op 13 oktober jl. zijn de eerste drie personeelsleden van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) afgestudeerd aan de bachelor studie Animal Production & Health Technology (APHT) bij het PTC- University of Applied Sciences. De drie afgestudeerden zijn Dalaney Ronopawiro, Charleen Djamin en Rosaya Kamit. Op verzoek van het Ministerie van LVV [...]

By |2022-10-21T15:14:41-03:00October 21st, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Eerste drie LVV medewerkers afgestudeerd aan de studie APHT

20 jaar Overbridge: ‘Een stukje Tahiti in Suriname’ 

In 1996 bezochten Henri en Carla Wong, die op bezoek gingen bij familie, het eiland Tahiti. Het paradijs dat Henri naar eigen zeggen daar aantrof, wilde hij ook in Suriname hebben. Hij begon klein voor zichzelf en familie aan de Surinamerivier waar hij een stuk land kocht. Zakeninzicht en doorzettingsvermogen hebben gemaakt dat het [...]

By |2022-10-14T12:20:30-03:00October 14th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on 20 jaar Overbridge: ‘Een stukje Tahiti in Suriname’ 

Newmont Suriname werkt samen met Ministerie van Volksgezondheid aan COVID-19 weerbaarheid  en herstel in Suriname

Paramaribo, oktober 2022 — Deze week vond de officiële lancering van de Public-Private Partnerschap (PPP) van Newmont Suriname LLC (Newmont) met het Ministerie van Volksgezondheid (MvG) voor het vergroten van de weerbaarheid van de Surinaamse gemeenschap en werken aan het herstel van de Covid-19 pandemie. De samenwerking beoogt tevens het integreren van het beleid [...]

By |2022-10-14T11:11:31-03:00October 14th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Newmont Suriname werkt samen met Ministerie van Volksgezondheid aan COVID-19 weerbaarheid  en herstel in Suriname

Aan de slag met Accountability binnen uw organisatie

Champions are made in the 4th quarter; dit is een uitspraak die waarschijnlijk menigeen manager of directeur zal bezigen deze maand, om nog het laatste binnen te halen aan omzet in de resterende 12 weken die ons nog resten in 2022. Voor het behalen van Key Results, oftwel de belangrijkste doelen van de organisatie [...]

By |2022-10-14T11:05:10-03:00October 14th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Aan de slag met Accountability binnen uw organisatie

Toerismesector 2022: Hoopvol en met innovatie uit de crisis

Het aantal bezoekers dat naar Suriname komt na de periode van reisbeperkingen door Covid-19 neemt volgens cijfers van NV Luchthavenbeheer toe. Van januari tot april dit jaar werden er in totaal 111.638 aankomende en vertrekkende passagiers afgehandeld op de luchthaven. In vergelijking met de 145.194 in 2019 dus een gemiddeld herstel van 76,3 procent. [...]

By |2022-10-14T11:25:30-03:00October 7th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Toerismesector 2022: Hoopvol en met innovatie uit de crisis

Nieuwe Groepsvertegenwoordiger Industrie

De Groep Industrie heeft op 7 oktober 2022 op een speciale groepsvergadering een nieuwe vertegenwoordiger aangewezen. Gerard den Dekker, vertegenwoordiger Baitali Group, is aangewezen als Groepsvertegenwoordiger. Roger Hogenboom, vertegenwoordiger INGAS, is door de groep aangewezen als Plaatsvervanger.  Dhr. Den Dekker is 20 jaar werkzaam bij UCC (sinds 2019 onderdeel van de Baitali Group of [...]

By |2022-10-07T14:30:43-03:00October 7th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Nieuwe Groepsvertegenwoordiger Industrie

How Green Can You Go?

Aansluitend op de #SustainableDevelopmentGoals Global Day of Action van 25 september jl., heeft Alembo de website ( https://howgreencanyougo.sr/ ) gelanceerd als tool om de duurzaamheidsbewegingen van organisaties en individuen inzichtelijk te maken. Middels het dashboard is het volgende te zien: hoe gemakkelijk je “groener” kunt leven én werken en; hoeveel bedrijven en individuen reeds [...]

By |2022-10-07T15:37:24-03:00October 7th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, SDG|Comments Off on How Green Can You Go?

ILO Director-General Guy Ryder concludes 10-year term in office

The International Labour Organization’s 10th Director-General, Guy Ryder concluded his 10-year term in office on 30 September and handed the keys of office to his successor, Gilbert F. Houngbo. The three keys represent the ILO’s unique tripartite structure in which Governments, Workers and Employers play an equal role in decision-making. Ryder was elected Director-General [...]

By |2022-09-30T13:53:05-03:00September 30th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on ILO Director-General Guy Ryder concludes 10-year term in office

Call for comments on ILO Apprenticeships standard-setting “Brown report”

Please submit any amendments or comments before 14 November 2022 The International Labour Organization (ILO) "Brown report", entitled Quality Apprenticeships, enclosed in the resources section, contains the proposed Recommendation prepared on the basis of the text adopted by the International Labour Conference at its 110th Session. Pursuant to article 46(6) of the Standing Orders [...]

By |2022-09-30T14:02:53-03:00September 30th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Call for comments on ILO Apprenticeships standard-setting “Brown report”

VSB, ASFA, RAVAKSUR en POGRESSIEVE VAKCENTRALE -47 VOEREN GEZAMENLIJKE GESPREKKEN OVER TERUGDRAAIEN/AANHOUDEN EBS TARIEVEN-VERHOGING

De gezamenlijke partijen spreken hun teleurstelling uit over wat wordt ervaren als disrespectvol handelen van de regering m.b.t. tot gemaakte afspraken naar de samenleving toe en in het bijzonder vakbeweging en het bedrijfsleven Op 22 en 23 september hebben vertegenwoordigers van de besturen van de VSB, AFSA. C47, RAVAKSUR, vergadert over de doorgevoerde verhoging [...]

By |2022-09-30T14:15:02-03:00September 30th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB, ASFA, RAVAKSUR en POGRESSIEVE VAKCENTRALE -47 VOEREN GEZAMENLIJKE GESPREKKEN OVER TERUGDRAAIEN/AANHOUDEN EBS TARIEVEN-VERHOGING

Onderhoud VSB en PUM

De VSB heeft op 27 september 2022 een ontmoeting gehad met de Landen Coördinator en de lokale vertegenwoordigers van de PUM-Programma Uitzending Managers. Daar de PUm nu in haar aandacht voor Suriname overgaat van jaarplannen naar lang termijn plannen, was het tijd om wederom de koppen bij elkaar te steken.  PUM staat voor ‘het [...]

By |2022-09-30T14:15:48-03:00September 30th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Onderhoud VSB en PUM

Weak growth and the global crisis holding back recovery of employment in Latin America and Caribbean

In a context of partial recovery of labour indicators, the Russian aggression against Ukraine has made the outlook for labour markets in the region more complex. Slowdown in economic growth makes full employment recovery more difficult and increases the risk of informalisation, while accelerating inflation negatively impacts real labour and household incomes. This adds [...]

By |2022-09-30T10:48:06-03:00September 30th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Weak growth and the global crisis holding back recovery of employment in Latin America and Caribbean

Werkgroep Herstelplan Zorg op bezoek bij de VSB 

De VSB heeft op 21 september 2022 een kennismaking onderhoud gehad met de Werkgroep Herstelplan Zorg. In dit kader heeft de werkgroep onder leiding van Marc Sprengers een presentatie verzorgd over het mandaat van de werkgroep.  De focus van de presentatie was gericht op twee hoofdonderwerpen:  Het structureel herstel in de Zorg, dat onderverdeeld [...]

By |2022-09-23T12:11:03-03:00September 23rd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Werkgroep Herstelplan Zorg op bezoek bij de VSB 

Een commissaris heeft drie rollen: toezicht, inzicht en selectie

 En: Bij mooi weer kan iedereen commissaris zijn Good governance. Het klinkt geweldig als u dat over uw bedrijf of organisatie kunt zeggen, dan heeft u het goed voor elkaar. Wat is good governance? Als we uitgaan van de betekenis ‘besturen op de langere termijn’ voor governance, dan gaat ‘good governance’ dus over een goed bestuur [...]

By |2022-09-23T12:05:41-03:00September 23rd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Een commissaris heeft drie rollen: toezicht, inzicht en selectie

Renewable energy jobs hit 12.7 million globally

Worldwide employment in renewable energy reached 12.7 million last year, a jump of 700,000 new jobs in one year, despite the lingering effects of COVID-19 and the growing energy crisis, according to a new report. Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2022  identifies domestic market size as a major factor influencing employment generation in renewables, [...]

By |2022-09-23T11:44:17-03:00September 23rd, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Renewable energy jobs hit 12.7 million globally

Rosebel financiert agrarisch project in Brokopondo

Op vrijdag 9 september hebben Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) en het Platform van Traditionele Gezagsdragers Brokopondo een financieringsovereenkomst getekend voor het Brokopondo Outgrowers project. Dit is een pilotproject dat de agrarische sector in het district een behoorlijke boost zal geven, door landbouwers uit de Communities of Interest (COI) van Rosebel te assisteren bij [...]

By |2022-09-16T12:35:14-03:00September 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Rosebel financiert agrarisch project in Brokopondo

Suriname is getting ready for Decent Work Country Program 3

The Decent Work Monitoring Commission of Suriname was the host of a two day workshop regarding the next steps towards a third Decent Work Country Program in Suriname. The Decent Work Country Program Suriname II (2019-2021) (DWCP SU 2), which has been set up for a period of 3 years, will expire in a few [...]

By |2022-09-16T13:18:39-03:00September 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn, SDG|Comments Off on Suriname is getting ready for Decent Work Country Program 3

VSB voorstaander goed functionerend Center of Innovation and Productivity

VSB heeft recent met haar counterparts (overheid en vakbeweging) een onderhoud gehad inzake de invulling van de Center of Innovation and Productivity (CIP). Suriname staat volgens de 2018 editie van het Global Competitiveness Report gepubliceerd door het World Economic Forum op de 110e plaats van 140 landen in de wereld. Met het aannemen van [...]

By |2022-09-20T14:54:20-03:00September 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on VSB voorstaander goed functionerend Center of Innovation and Productivity

Samenwerking VSB en Consulytic voor opzetten Databank

Tijdens het bezoek van premier Mark Rutte van Nederland aan Suriname hebben de VSB en Consulytic NV een intentieverklaring getekend voor het opzetten van een “databank” voor Surinaamse bedrijven en mogelijke investeerders uit het buitenland. In die databank wordt relevante informatie over Suriname opgeslagen en deze informatie wordt publiek toegankelijk gemaakt. De data voor [...]

By |2022-09-16T12:15:03-03:00September 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Samenwerking VSB en Consulytic voor opzetten Databank

Onderhoud tussen VSB en VNO NCW

De VSB heeft op 12 september 2022  een onderhoud gehad met de voorzitter van VNO-NCW  Ingrid Thijssen. VNO-NCW is een ondernemersvereniging, met brancheorganisaties en bedrijven als lid. Zij vertegenwoordigen ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, zoals beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Namens de VSB waren aanwezig [...]

By |2022-09-16T13:22:34-03:00September 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Onderhoud tussen VSB en VNO NCW

Presentation Long-Term Labour Market Policy

The  tripartite Commission on the adoption of a Long-Term Labour Market Policy presented her final document on the 13th of september 2022  to the minister of Labour. The mid-term labor market policy for Suriname reflects the wish and willingness to address one of the priority areas identified in the Suriname Decent Work Country Programme [...]

By |2022-09-16T11:10:17-03:00September 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Presentation Long-Term Labour Market Policy

Surinaamse Brouwerij ontvangt President Santokhi en Premier Rutte

2-daags bezoek eindigt bij Surinaamse Brouwerij Van ons lid Surinaamse Brouwerij NV Aan het einde van het 2-daagse bezoek van Premier Rutte aan Suriname, heeft hij samen met President Santokhi van Suriname de Surinaamse Brouwerij bezocht. Zij kregen een korte rondleiding door de brouwerij waar zij zagen hoe de in Suriname geproduceerde Heineken blikverpakkingen [...]

By |2022-09-16T10:53:16-03:00September 16th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Surinaamse Brouwerij ontvangt President Santokhi en Premier Rutte

Vervolgstappen voor versterking Security Branche

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft de afgelopen week gesprekken gehad met diverse stakeholders binnen de security sector. Dit hebben wij gedaan, omdat wij samen met de sector willen werken aan standaardisatie binnen de sector. Het ontwikkelen en invoeren van standaarden binnen de security sector zal ervoor zorgdragen dat de sector beter gereguleerd kan [...]

By |2022-09-09T14:17:53-03:00September 9th, 2022|Categories: Front2, FrontOnder, Nieuwslijn|Comments Off on Vervolgstappen voor versterking Security Branche
Go to Top