De Deviezencommissie heeft bij algemene Beschikking besloten dat in artikel XIlI, van de Algemene Beschikking no. 221 d.d. 03 maart 2021, zoals laatstelijk gewijzigd bij de Algemene Beschikking van de Deviezencommissie no. 224 d.d. 30 augustus 2021, en de Algemene Beschikking van de Deviezencommissie no. 226 d.d. 08 september 2022, sub d vervallen wordt verklaard en vervangen door en nieuwe sub d luidende als volgt:

“Ten minste vijf en dertig procent (35%) van alle opbrengsten die voortvloeien uit de uitvoer van goederen en waarden, dient ingevolge artikel 20 en 21 van de Deviezenregeling 1947, op de dag van de repatriatie van de exportopbrengsten, ten verkoop te worden aangeboden aan een deviezenbank in Suriname die correspondent relaties heeft met buitenlandse banken, tegen Surinaamse dollars, en wel tegen de actuele dagkoers van de Centrale Bank van Suriname (die een gewogen gemiddelde is van de markt). De Centrale Bank van Suriname kan ter zake nadere richtlijnen geven dan de deviezenbanken.”

U kunt de Beschikking hier downloaden: Kopie AB 227 dd. 27-2-2023

Tell us: Which SDGs most appeal to your organization?

View Results

Loading ... Loading ...

WHEN IS IT THE RIGHT TIME FOR MY BUSINESS TO CONTRIBUTE TO THE SDGS?

View Results

Loading ... Loading ...

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required