De Deviezencommissie heeft bij algemene Beschikking besloten dat in artikel XIlI, van de Algemene Beschikking no. 221 d.d. 03 maart 2021, zoals laatstelijk gewijzigd bij de Algemene Beschikking van de Deviezencommissie no. 224 d.d. 30 augustus 2021, en de Algemene Beschikking van de Deviezencommissie no. 226 d.d. 08 september 2022, sub d vervallen wordt verklaard en vervangen door en nieuwe sub d luidende als volgt:

“Ten minste vijf en dertig procent (35%) van alle opbrengsten die voortvloeien uit de uitvoer van goederen en waarden, dient ingevolge artikel 20 en 21 van de Deviezenregeling 1947, op de dag van de repatriatie van de exportopbrengsten, ten verkoop te worden aangeboden aan een deviezenbank in Suriname die correspondent relaties heeft met buitenlandse banken, tegen Surinaamse dollars, en wel tegen de actuele dagkoers van de Centrale Bank van Suriname (die een gewogen gemiddelde is van de markt). De Centrale Bank van Suriname kan ter zake nadere richtlijnen geven dan de deviezenbanken.”

U kunt de Beschikking hier downloaden: Kopie AB 227 dd. 27-2-2023

Gratis Archief Publicaties 

Wist je dat de VSB een rijke geschiedenis heeft vastgelegd in verschillende publicaties. We koesteren deze waardevolle stukjes geschiedenis en willen graag onze passie delen met gelijkgestemden. In ons archief hebben we enkele prachtige oude edities van onze publicaties bewaard. Deze bevatten inzichten, verhalen en ervaringen die de evolutie van werkgeverschap weerspiegelen. Als jij geïnteresseerd bent in het verkennen van deze historische stukken en een dieper begrip wilt krijgen van de ontwikkelingen in de arbeidswereld, nodigen we je uit om je belangstelling te tonen! Stuur ons een bericht op info@vsbstia.org als je graag enkele exemplaren zou willen bemachtigen.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required