De PUM voert in de periode 12 tot en met 26 januari 2023 een factfinding missie in Suriname. De factfinding wordt uitgevoerd door de Sector Coördinator “Bouw” bij de PUM, dhr. Rens Metz, en marge van een advies missie op locatie in de bouwsector van Suriname, in de periode 12 tot 26 januari.

Hij is hier voor een missie bij een bouwbedrijf en heeft het plan opgevat om tegelijkertijd ook een fact finding uit te voeren in de bouwsector. 

De doelstelling van zijn missie is het in kaart brengen van de relevante partijen in Suriname binnen de bouwsector (Woning- en utiliteitsbouw- en de infra) en de vastgoedmarkt om daarmee de vraagstukken/thema’s waarmee de MKB bedrijven geconfronteerd worden vast te stellen, waarop PUM met kennisoverdracht kan inspelen. Tevens bij een aantal van deze partijen het aanbod van PUM voor de sector in Suriname voorstellen en gezamenlijk onderzoeken welk aanbod gewenst is en hoe dat te organiseren valt. Bij deze factfinding missie zijn vooral partijen interessant waarmee bedrijf overschrijdende  thema’s aangepakt kunnen worden en daarmee meer impact mogelijk is.

PUM richt zich steeds meer op ondersteuning bij het behalen/nastreven van de SDG”s van de UN. Vraagstukken die daarmee samenhangen hebben prioriteit.

De PUM deskundigen zijn onafhankelijk en werken op vrijwillige basis. Praktisch in alle sectoren en branches is expertise aanwezig. De PUM-ers ontvangen geen salaris. De fondsen voor de missies worden voor het merendeel ter beschikking gesteld door drie Nederlandse ministeries en de werkgeversvereniging VNO/NCW. Hierin is dus inbegrepen de vliegticket en consultaties. De ontvangende bedrijven moeten alleen zorgen voor verblijf, vervoer en voeding. De PUM experts zijn vooral beschikbaar voor de midden- en kleinbedrijven die zelf niet over de vereiste deskundigheid kunnen beschikken en commercieel (nog) niet in staat zijn specifieke expertise in te huren. Vanwege de covid-19 pandemie is het ook mogelijk om remote consultaties te organiseren, wat ook van invloed is op de kosten. bedrijven/sectoren zijn ook in de gelegenheid, om in groepsverband een aanvraag in te dienen. 

Voor vragen of eventuele ondersteuning van PUM stuurt u een email naar info@vsbstia.org. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required