Minister Steven Mac Andrew heeft op maandag 13 maart 2023 de Nationale Commissie Decent Work geïnstalleerd voor een periode van 2 jaren. De Commissie, die een tripartiete samenstelling heeft, zal er niet alleen voor moeten zorgen en erop moeten toezien dat het onlangs ondertekende derde Decent Work Country Programme (DWCP SU III) voor de periode 2023-2026 op een vlotte wijze wordt uitgevoerd, maar moet ook tekortkomingen op het gebied van Decent Work in Suriname, welke niet vervat zijn in DWCP SU III, in kaart brengen en de minister adviseren. Voorts zal zij landelijk Decent Work dienen te bevorderen, regelmatige consultaties houden met alle betrokken stakeholders en zorgen voor het jaarlijks verslag met betrekking tot de voortgang van het programma.

Minister Mac Andrew benadrukte kort voor de installatie het sociaal-economisch belang van het derde DWCP voor Suriname en wees de leden van de Commissie op de belangrijke rol die zij te vervullen hebben. De Commissie moet volgens hem monitoren dat sociale dialoog het fundament blijft vormen bij de uitvoering van dit programma dat zich onder andere richt op het bevorderen van werkgelegenheid onder de beroepsbevolking, sociale bescherming voor werknemers met hun gezinnen, veiligheid en gezondheid voor werkenden, en op de verdere modernisering van de arbeidswetgeving. 

Decent work is belangrijk om verschillende redenen, waaronder:

  1. Waardigheid en respect: Decent work biedt mensen de mogelijkheid om hun werk met waardigheid en respect uit te voeren. Dit omvat fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, zoals een veilige werkomgeving, eerlijke lonen, en gelijke behandeling en kansen ongeacht hun geslacht, ras, leeftijd of religie.
  2. Sociale rechtvaardigheid: Decent work bevordert sociale rechtvaardigheid en inclusie, omdat het mensen de kans geeft om te werken en hun leven te verbeteren. Het zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft om een waardig bestaan te leiden en een bijdrage te leveren aan de samenleving.
  3. Economische groei: Decent work is essentieel voor economische groei en ontwikkeling. Het zorgt voor productiviteit en innovatie en bevordert de ontwikkeling van menselijk kapitaal en vaardigheden.
  4. Duurzaamheid: Decent work draagt bij aan duurzame ontwikkeling, omdat het zorgt voor gelijke kansen en het behoud van het milieu. Het gaat hand in hand met duurzaamheid op lange termijn, omdat het een evenwicht creëert tussen economische, sociale en ecologische aspecten van ontwikkeling.

Lees het programma hier.

In de commissie zitten verder: Wihtley Lodik (JIZ/AWJ), Jean Moerawi (JIZ/AWJ), Merlien Nelson (Arbeidsinspectie/AWJ), Naomi Esajas-Friperson (Arbeidsmarkt/AWJ), Kamlesh Ganesh (VSB), Charlene Soerodimedjo (VSB), Claudette Etnel (RAVAKSUR), Roy Haverkamp (RAVAKSUR), Jo-Ann Keenswijk- Fung-A-Loi (ABS) en Jason Menso (AWJ/toegevoegd als sectretaris). De Commissie wordt voorgezeten door Glen Piroe, Onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken op het ministerie van AWJ.

Foto: AWJ

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required