De VSB voorzitter, Rekha Bissumbhar en ondervoorzitter Mervel Kotzebue hebben onlangs een kennismakingsbezoek afgelegd bij de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed. In dit onderhoud met de minister werd ingegaan op de specifieke issues waar ondernemers mee te doen hebben inzake het werkgebied van het ministerie van Openbare Werken. Het gaat hier om de eerder aan de orde zijnde onderwerpen van de houtsector, de binnenstad van Paramaribo, land en water infrastructuur, lopende projecten en toekomstige public private partnerschappen. 

De VSB werd door de minister ook verzocht om met meer aandacht de nadruk te leggen op partnerschappen in de ondernemerswereld. Die toezegging is ook gedaan door de VSB. De minister was verheugd met de voortzetting van de bereidwilligheid van de VSB om actiever bij te dragen aan verdere initiatieven inzake efficiënt en transparant ondernemen, public private partnerschappen en regulier overleg. Er is een structuur voor regulier overleg met het ministerie waar de VSB nu actiever in zal participeren. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required