Op 11 april 2023 heeft president Santokhi een nieuw Tripartiet Overleg geïnstalleerd in Suriname. Dit orgaan zal op twee niveaus opereren, namelijk een beleidsteam en een technisch team. Het beleidsteam zal beleidsprioriteiten vaststellen en monitoren, terwijl het technisch team deze prioriteiten zal uitwerken en nieuwe vraagstukken zal voorbereiden en voorleggen aan het beleidsteam.

Het verschil met het vorige Tripartiet Overleg is dat de overheid nu vertegenwoordigd wordt door ministers die beleidsbesluiten ter plekke of daarna kunnen nemen en indien nodig een beroep kunnen doen op het staatshoofd.

De VSB is zowel in het beleidsteam als het technisch team vertegenwoordigd. De VSB wordt in het beleidsteam vertegenwoordigd door: mw. Rekha Bissumbhar en dhr. Hans Hiralal. Voorts wordt de VSB in het technisch team vertegenwoordigd door: dhr. Timothy Mendonca en dhr. Roger Hogenboom.

Het doel van het Tripartiet Overleg is om de crisis in Suriname effectief aan te pakken en tot oplossingen te komen die voor alle betrokken partijen acceptabel zijn. President Santokhi ziet graag dat er gewerkt wordt volgens een consensusmodel, waarbij alle partijen hun bijdrage inzien. Het Tripartiet Overleg zal tot eind december 2024 aanzitten.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required