De VSB heeft op 20 maart 2023 een positief onderhoud gehad met de Raad van Vakcentrales in Suriname.

Het doel van deze bijeenkomst was om ten eerste kennis te maken met de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van de VSB. Partijen willen elkaar beter leren kennen, inzichten delen waar mogelijk samen optrekken.  In ieder geval is regulier overleg  nodig.  

De heer Armand Zunder gaf aan dat Ravaksur bipartiet overleg  belangrijk acht. Partijen hoeven niet altijd eens te zijn maar elkaars standpunten, maar gedegen kennis dragen over elkaars standpunten is noodzakelijk.

“Het is van belang om op kwartaalbasis dit soort gesprekken te hebben. Vakbonden vertegenwoordigen de werknemers. Aan de andere kant heb je de werkgevers. Beide hebben hun specifieke problemen en  niet altijd dezelfde  belangen”, zegt de heer Zunder.  

De heet hangijzers waar  er overleg over moet zijn  : 

  • Ontwikkeling wisselkoers en hoge inflatie
  • Werkgelegenheid
  • Investerings Klimaat
  • Starters Klimaat
  • Inrichting van de economie

Partijen hebben het tijdens dit onderhoud ook over de totstandkoming van het Minimumloon gesproken.  Vanuit de VSB  is aangegeven dat “Kostenverhogende maatregelen bedrijven in gevaar brengen. Grote bedrijven hebben er minder last van. Kleine bedrijven kunnen zulke schokken niet dragen. Daarom is er gevraagd om te faseren en simultaan aangegeven dat het sociaal programma van de regering moet worden ingevoerd. Het laatste is niet gerealiseerd”, zegt voorzitter Bissumbhar.

De vertegenwoordigers van de Vakbeweging hebben beargumenteerd dat het loon inmiddels achterhaald is. Partijen waren mee eens dat een fundamentele aanpak nodig is om uit de crisis te geraken.    

Het  verbeteren van de sociaal economische omstandigheden moet het algemeen doel zijn.

“De werknemer ziet koopkracht verminderen. De werkgever levert in. Wij moeten bipartiet aan de regering trekken om beleid uit te voeren”, zegt ondervoorzitter Mervel Kotzebue.

Er is aan het eind van deze kennismakings-onderhoud afgesproken vervolg  gesprekken te hebben  en de aandacht te richten op specifieke onderwerpen die werknemer en de werkgever regarderen.

Namens de VSB waren aanwezig voorzitter Rekha Bissumbhar, ondervoorzitter Mervel Kotzebue, de Directeur Sherida Mormon en de onder directeur Kamlesh Ganesh.

Namens Ravaksur waren aanwezig de Bestuursleden Armand Zunder, Dayanand Dwarka, Marcelino Netkust, Roy Haverkamp, Michael Miskin en Marcha Crumpler.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required