Vertegenwoordigers van de VSB, het Programma Uitzending Managers (PUM) en de Dutch Employers’ Cooperation Programme (DECP)  hebben op maandag 20 maart 2023 gezamenlijk onderhoud gehad. VSB onderhoudt al jaren contact met beide organisaties. Vanwege de fusie tussen PUM en DECP was het nodig om wederom na te gaan hoe partijen in het vervolg samenwerken. 

Er is aandacht geschonken aan het zichtbaar maken van de relatie tussen de aandachtsgebieden van de PUM/DECP en de sectoren die de VSB vertegenwoordigt (en de branche organisaties waarmee wij samenwerken. 

In de meeting is ook geopperd om samen met de PUM een “lokaal PUM” netwerk op te zetten. Er zijn vele uitgetreden/ gepensioneerde managers/ CEO’s in Suriname met veel kennis en ervaring. Deze zouden wij bijvoorbeeld i.s.m. VSB Young Management kunnen koppelen aan jonge startende ondernemers (mentoring/ coaching).

Partijen komen binnenkort wederom bijeen om gedetailleerde afspraken uit te werken voor vervolgactiviteiten. 

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required