Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft op maandag 12 december 2022 haar eerste Milieu Awareness workshop georganiseerd. Deze workshop heeft als doel “milieukennis brengen naar de samenleving met betrekking tot klimaatverandering en het Milieu” 

Daarnaast, is het samenbundelen met verschillende stakeholders van eminent belang die eveneens hierin ook betrokken moeten worden. 

Bij de eerste Milieu Awareness Workshop waren  Non-governmental organizations (NGO’s) en het Bedrijfsleven betrokken. VSB participeerde aan deze workshop. 

De aanwezige stakeholders werden in de gelegenheid gesteld te presenteren over het doel van betrokkene organisatie in het kader van milieu en klimaatverandering. De gepresenteerde informatie wordt opgenomen in de database van het min.ROM.

Foto’s ROM

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required