Suriname heeft per 1 januari 2023 de huidige wet omzetbelasting vervangen met de wet Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW) ingevoerd met als doel een efficiëntere belastinginning en verbetering van de overheidsinkomsten. De implementatie verloopt niet zonder problemen. Uit media berichten blijkt dat zowel bedrijven als het publiek onvoldoende op de hoogte zijn van hoe BTW werkt.

Een peiling is gehouden binnen Paramaribo om de mening van het publiek over de BTW op te vangen. De resultaten van het onderzoek wezen de volgende aandachtspunten uit:

          Slechts 40% van de deelnemers gaf aan bekend te zijn met de werking van BTW in Suriname.

          71% van de deelnemers vindt BTW niet goed voor Suriname.

          De implementatie van BTW door de overheid kreeg een gemiddelde score van 4 (op een schaal van 1 tot en met 10).

          Er waren geen significante verschillen in de resultaten gevonden op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Deze resultaten suggereren dat het publiek onvoldoende bekend is met BTW en weinig vertrouwen heeft in de uitvoering ervan.

Voor het onderzoek is in januari een aselecte steekproef van 151 respondenten genomen onder ingezetenen in Paramaribo. De respondenten werden persoonlijk geïnterviewd, een betrouwbaarheidsinterval van 95% is gehanteerd met een foutenmarge van ongeveer 8%. Daarnaast is rekening gehouden met een adequate spreiding van belangrijke kenmerken van de steekproef z.a. geslacht en leeftijd.

 CoreStats is een Surinaams bedrijf met een focus op data. Wij publiceren elke maand CoreFacts over interessante onderwerpen, waarbij we ingaan op de cijfers en gegevens om inzicht te geven in verschillende trends en ontwikkelingen binnen de samenleving.

Link naar het dashboard: https://corestats.biz/corefacts-sur-2023-1-btw/

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required