Never waste a good crisis zei ooit een groot staatsman. Niet zelden gaan immers aan grote veranderingen crises vooraf die ingrijpen in de wijze waarop we zaken aanpakken. De vindingrijkheid om moeilijke periodes te overbruggen komt doorgaans vanuit overlevingsdrang, een open mind en veranderingsbereidheid. Innovaties vanuit een noodzaak aan te passen om te kunnen overleven. Het herkennen van de kans in elke crisis vergt een dicht bij de klant en markt opereren. Overleven en blijven groeien door de juiste keuzes te maken; daar is ieder bedrijf zelf verantwoordelijk voor, ook wanneer er zaken in de externe omgeving veranderen waar je geen grip op hebt. Het creëren en continu upgraden van de infrastructuur voor duurzame productie is een on-going activiteit waar idealiter overheid, bedrijfsleven en de NGO-sector gezamenlijk in optrekken. Elk initiatief voor publieke en private sector samenwerking ter ondersteuning van het ondernemerschap en het organiseren van groei verdient daarom ondersteuning en navolging. De huidige economische crisis, de gevolgen van klimaatverandering, de zwakke productie-infrastructuur, de gezondheidszorg en het onderwijs beïnvloeden sterk het ondernemersklimaat in Suriname. De verbetering daarvan kan echter niet zonder het inzicht en de input van het bedrijfsleven.  Duidelijkheid over de richting en transparantie bij overheidshandelen schept een kader waarbinnen het bedrijfsleven goed kan gedijen. Daar is zonder financiële inspanningen zeker ruimte voor verbetering mogelijk. De crisis ‘benutten’ door meer samen op te trekken is waar het bedrijfsleven als collectief ook de overheid mee ondersteunt.

De offshore olie en gasindustrie zijn bejubeld als de hoek van waaruit grote veranderingen voor Suriname zullen komen. Het is inmiddels bekend dat, anders dan in ons buurland, de belangrijke beslissingen en daarmee samenhangende investeringen in deze industrie geen korte termijn zaken zijn. Intussen is overleven in crisis wel een must. Ons eigen bedrijfsleven kent als geen andere de potentie welke aanwezig is in de toerisme-, hout-, landbouw- en dienstverleningssectoren.  Wat is mogelijk als wij nog meer en concreter dan nu het geval is succes definiëren binnen elk van deze sectoren en daar vervolgens gezamenlijk en snel actie op ondernemen. De werkgelegenheid gecreëerd voor onze jeugd binnen o.a. de horecasector en callcenters zijn voorbeelden van succes en groei ook in uitdagende tijden. Sleutelwoorden zijn samenwerken, flexibiliteit, en veerkracht.

Helyante Mac-Donald – Januari 2023

www.crossedlinesadvisory.sr   

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required