Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft op vrijdag 3 maart de nieuwe Raad van Bestuur van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) onder voorzitterschap van de onderdirecteur Arbeidsmarkt/AWJ, Naomi Esajas-Friperson, geïnstalleerd voor een periode van 2 jaren. 

De minister ziet graag dat de stichting haar vleugels uitslaat naar alle districten toe, waardoor vooral jongeren en vrouwen in verafgelegen gebieden zodoende in de gelegenheid worden gesteld om in hun vertrouwde omgeving een vak te leren. Met de opgedane kennis en bijgebrachte competenties, is Mac Andrew ervan verzekerd dat deze groepen hun brood zullen weten te verdienen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. 

SAO Directeur Joyce Lapar geeft aan dat er momenteel verschillende initiatieven worden ondernomen. 

“Willen inspelen op de vraag die er is om local content te ontwikkelen als het gaat om lassers”,  zegt de directeur. In dit kader is de SAO momenteel drukdoende haar instructeurs bij te scholen en de ruimte als lasinstituut up te graden. SAO laat momenteel 2 instructeurs opleiden tot niveau 3 en 4 met een Welding institute uit Zoetermeer. In april moet SAO beschikken over 2 las docenten opgeleid volgens internationale standaarden. Dit bekostigd de SAO zelf. 

In samenwerking met Welding Inspection Services (WIS/OBU NV.) verzorgd SAO nu ook lastrainingen en lasopleidingen volgens standaarden van het Nederlands Instituut voor Lastechnieken (NIL).

Vanuit het Bureau Gemeenschapsprojecten tracht de organisatie  zoveel mogelijk gemeenschapsontwikkeling landelijk te realiseren door middel van verzorgen van diverse vaktrainingen aan kansarme personen. SAO haar regulier aanbod is 13 vaktrainingen op dagbasis, bedrijfstrainingen en trainingen op maat. 

De minister benadrukte dat de SAO een belangrijk beleidsinstrument van het ministerie is, in zowel het streven naar werkgelegenheid voor de beroepsbevolking als het streven naar het sociaal en economisch weerbaar maken van kansarme en risicojongeren.  

In de raad hebben verder zitting: Madhoeri Moenesar (Jeugdzaken/AWJ), Dimitri Lemmert (VSB), Ronald Hooghart (Bond SAO), Wartiem Moehamad-Kartosoewito(RAVAKSUR), Izaak Hill (ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en als notulist aan de Raad toegevoegd) Shoblinadebie Chotkan- Somai (Arbeidsmarkt/AWJ). 

Foto: AWJ

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required