De bedrijfsleven organisaties VSB, ASFA-Alliantie, hebben nota genomen van de publieke statements gemaakt door de President en de Vice-President van de Republiek Suriname. Uit onderhoud met de regering is het duidelijk dat er een spanningsveld is tussen wat het volk wil, wat in het IMF programma staat en issues van het bedrijfsleven.

Vanuit de organisaties is onder meer naar voren gebracht:

1. Dat we zekerheden willen, dus antwoord op beschikbare capaciteit van veiligheidsdiensten, omdat onze primaire concern de veiligheid van de werknemers onder alle omstandigheden is. De veiligheid van onze medewerkers is non- negotiable.

2. Een effectievere oplossingsgericht samenhangend beleid te voeren waarbij een betere root cause analyse vanuit de regering met relevante stakeholders t.w. vakbonden en het maatschappelijk middenveld ten grondslag ligt.

Wij hebben na de publieke statements en onderhoud met de regering onvoldoende garanties meegekregen over de veiligheid, zowel voor bedrijven als ons personeel.

Het bedrijfsleven onderkent dat toegankelijkheid van de eerste levensbehoeften noodzakelijk is zodat de samenleving niet nog meer de dupe wordt van de huidige ontstane situatie.

De bedrijfsleven organisaties adviseren haar leden de bedrijven weer open te stellen, maar ook de nodige voorzichtigheid en alertheid te betrachten.

Namens de Besturen van VSB, ASFA-Alliantie.

Heeft uw bedrijf schade opgelopen vanwege plunderingen?
Geef dat hier door: https://www.surveymonkey.com/r/NM799HV

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required