Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), heeft de nieuwe voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Rekha Bissumbhar op maandag 5 december 2022 ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Bij deze gelegenheid hebben partijen de intentie uitgesproken om de goede samenwerking met elkaar te continueren. De minister gaf aan dat de VSB als de meest representatieve werkgeversorganisatie in ons land wordt beschouwd door de International Labour Organisation (ILO) en de International Organisation of Employers (IOE) en mede daarom ook als zodanig wordt erkend door het ministerie.

De bewindsman benadrukte het belang van sociale dialoog tussen de vakbeweging, de werkgeversvertegenwoordiging en het ministerie in het streven naar uiteindelijk verhoging van het welzijn van zowel werkgevers als werknemers met hun gezinnen. In dit verband verwees hij naar het concept van Decent Work, waarvan sociale dialoog een van de voornaamste pijlers is. Dankzij de inzet van de sociale partners, waarover hij zeer tevreden is, staat Suriname volgens hem aan de vooravond om het derde Decent Work Country Programme te ondertekenen met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waardoor dit programma vanaf januari 2023 geïmplementeerd kan worden.

De nieuwe VSB-voorzitter is op een lijn met de minister voor wat betreft dialoog en samenwerking met de sociale partners. De Voorzitter benadrukte evenwel dat het functioneren van het Tripartiet Overleg geëvalueerd moet worden en dat alle sociale partners zich terug moeten kunnen vinden in de structuur en gestelde doelen. 

Andere besproken onderwerpen:

  1. Decent work country programme: Het ministerie streeft naar de afronding van het derde programma. 
  2. Operationalisatie van Centrum voor Innovatie en Productiviteit: In 2023 worden concrete stappen gelegd. De ILO zal bij de opstart technisch bijstaan. VSB heeft een vertegenwoordiger in CIP. 
  3. Fonds voorzieningen oudedags verlof: VSB heeft aangegeven dat er hier weinig van bekend is bij bedrijven. Communicatie moet worden opgevoerd.

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required