Synergie in tijde van crisis

De effecten van de pandemie en sociaaleconomische crisis op individuen en teams in organisatie zijn de afgelopen periode goed zichtbaar geworden. Doorgaan in uitdagende tijden vergt een continu onderlinge afstemming, flexibiliteit en duidelijkheid over de richting en ambitie. De crisis faciliteerde en versnelde in enkele sectoren innovatie terwijl in andere bedrijfstakken enkele bedrijven het niet gered hebben, o.a. vanwege sterk verouderde businessmodellen en trage reactie op de nieuwe realiteit.  Zichtbare veranderingen in succesvolle organisaties zijn onder andere de omschakeling naar online verkoopkanalen en het actiever gebruik van sociale mediakanalen voor interactie met klant en markt. Voor de externe omgeving vaak minder zichtbare veranderingen zijn het herinrichten van interne processen en het flexibeler omgaan met taakvolwassen medewerkers. Gedurende de pandemie is duidelijker geworden dat in een aantal functies je fysiek niet op het werk aanwezig hoeft te zijn om invulling te geven aan je verantwoordelijkheid.

In meerdere sectoren is in deze periode zichtbaar geworden de eensgezindheid, wendbaarheid en het verantwoordelijkheidsbesef van teams. Het borgen van de positieve impact van crisis op mens en organisatie vraagt om een kritische reflectie. Klant- en resultaatgerichtheid, flexibiliteit en veerkracht zijn slechts enkele van de competenties van individuen en teams, welke bedrijven in staat stelden succes te boeken ook in onzekere tijden. Individuen die hun verantwoordelijkheid kennen en die ook (durven) nemen zijn voor elke organisatie zeer waardevol. Vanuit die onderkenning is het zinvol als team periodiek te reflecteren. Vertrekpunt is steeds, wat gaat al goed en geeft energie om de uitdagingen waar wij gezamenlijk voor staan ook samen aan te kunnen.

Deze periode van het jaar leent zich uitstekend voor een dergelijke reflectiesessie!

Ontvang De Nieuwslijn van de VSB

* indicates required